Okategoriserade

Internationella kvinnodagen – behövs den?

Den 8 mars uppmärksammas kvinnors villkor, på olika sätt, över hela landet. Behövs kvinnors villkor uppmärksammas i Sverige 2006, i världens mest jämlika land? Ja, anser vi i Vänsterpartiet och vill fortsätta att jobba för att kvinnor i Knivsta och resten av landet ska kunna leva med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Det största hindret för att kvinnor under trygga former ska kunna delta i det sociala livet och röra sig fritt i samhället är mäns våld. Den första genomförda omfångsundersökningen i landet, om mäns våld mot kvinnor, genomfördes 2001 med titeln Slagen Dam. Där konstateras att 46 % av...

Höjt barnbidrag även till de mest utsatta barnen

Vänsterpartiet har den 25 oktober 2005 lämnat in en motion, till Knivsta kommunfullmäktige, om att det från 1 oktober höjda barnbidraget ska komma alla barn i kommunen tillgodo. Barnbidraget räknas nämligen som inkomst vid uträkning av försörjningsstödet. Det innebär att de mest utsatta barnen går miste om barnbidragshöjningen då den dras från försörjningsstödet och pengarna hamnar istället i kommunens kassa. SKS – nämnden, som har yttrat sig över remissen, beslutade den 19 december 2005 att för okt – dec 2005 ska familjerna få behålla ökningen. Vänsterpartiet tackar för det kloka beslutet! Ett beslut som dock moderaterna reserverade sig emot. När...

Välkommen på Medlemsmöte

Vänsterpartiet Knivsta inbjuder gamla och nya vänstersympatisörer till MEDLEMSMÖTE Söndag den 12 feb 14.00 i Servicehuset Valplattform Provval Överiktsplan Arbete Hyresbostäder Ungdomar Omsorg Vi bjuder på fika Välkomna

Bra fritid höjer livskvaliteten.

Medan rapporterna duggar tätt om hur dåligt dagens ungdomar mår försöker Knivstas majoritet bräcka varandra om hur omöjligt det är att föra en progressiv politik. Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för kvalitativa fritidsmiljöer för alla, men speciellt för Knivstas ungdomar. Rapporter duggar tätt om hur illa ställt det är med landets ungdomar. Alldeles för många väger för mycket, många slutar skolan utan fullständiga betyg, missbruket bland unga är högt, pressen att lyckas och se ”rätt” ut är ännu större. Enligt en undersökning, genomförd av lanstinget i Uppsala län 2004, uppgav 42 % av flickorna och 25 % av pojkarna i årskurs...

Rätt till heltid, en fråga om rättvisa

Den 25 oktober 2005 motionerade Vänsterpartiet i Knivsta om kommunanställdas rätt till heltid. Mer än en tredjedel av de anställda i kommunen saknar den tygghet och möjlighet till försörjning som en heltidsanställning innebär. Förtroendevalda arbetsgivare har ett särskilt ansvar att skapa arbetsvillkor som ger möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande, löner som det går att försörja sig på och en hållbar arbetsorganisation. I det uppdraget är det avgörande att kommuner arbetar utifrån att alla anställda ska ha rätt till en heltidstjänst och om den anställda önskar arbeta deltid ska hon/han kunna söka tjänstledigt på motsvarande del. Rätt till heltid –...

Höjt barnbidrag också till de mest utsatta barnen!

Vänsterpartiet har den 25 oktober 2005 motionerat om rätt till höjt barnbidrag även till de mest utsatta barnen, de vars vårdnadshavare har rätt till socialbidrag. I dag minskar föräldrarnas försörjningsstöd när barnbidraget höjs. Det betyder att redan utsatta barn inte får del av den ökade välfärden på samma sätt som andra barn. Från och med oktober i år, 2005, höjs barnbidraget för alla barn – utom för barn med föräldrar som lever med försörjningsstöd. Detta kan Vänsterpartiet Knivsta inte acceptera eftersom barnfattigdomen är ett växande problem i Sverige och vi har inga indikationer på att Knivsta ska vara något undantag....

På julfest hos Sigtunavänstern

Söndagen den 4 december träffades lokalföreningarna från Knivsta och Sigtuna i Sigtunavänsterns lokal i Märsta. Äntligen lyckades vi få till vårt andra möte efter träffen i Knivsta i våras. Kamraterna från Sigtuna bjöd in oss från Knivsta på sin julfest och hade dukat med mycket god mat och dryck. Under måltiden utbyttes det en hel del erfarenheter från arbetet med olika lokala politiska uppdrag. Det blev också lite prat inför den stundande valrörelsen och förhoppningar om mer samarbete framöver. När maten var slut och fotografen laddat batterierna i kameran fortsatte kvällen med en hel del historier. Bland annat från livet...

Rätt till arbete – en rättvisefråga

Enligt flera beräkningar finns det i Sverige mer än 1 miljon personer utanför arbetsmarknaden. Det finns olika uppfattningar om varför det är på det viset och det finns också olika lösningar på hur situationen ska förändras. Ett förslag är att sänka ersättningar till de sjuka och arbetslösa vilket Vänsterpartiet Knivsta inte tror är en verksam lösning för att skapa fler jobb. Vinsten för de svenska företagen är i dag större än på mycket länge. Under 2004 gjorde svenska företag en vinst på 304 miljarder kronor. Av dessa fick ägarna dela på 165 miljarder kronor på vilka de betalade minimalt med...

Vänsterpartiet söker Kampanjledare/informationschef

Inför valrörelsen söker Vänsterpartiet en kampanjledare/infochef med ett övergripande ansvar för vänsterpartiets informationsarbete under planeringen och genomförande av partiets valrörelse. Arbetet innebär en samordning av partiets informationsresurser, mediekontakter och viss övrig informationsplanering och materialproduktion. I arbetet ingår många utåtriktade kontakter såväl externt som internt. Kampanjledaren/infochefen har budget- och uppföljningsansvar och arbetsleder anställda inom informationsområdet på partikansliet. Ingår i partikansliets ledningsgrupp. Du ska ha erfarenhet av arbetsområdet gärna i arbetsledande ställning. Du måste ha god organisationsförmåga och periodvis kunna arbeta under hård tidspress. Du ska ha god kännedom om partiets politik. På vänsterpartiets partikansli i Stockholm arbetar ett 30-tal anställda med...

Jobbdebatt blev samtal

Hur blir det med jobben? Den frågan debatterades i går kväll i kulturhuset Kupolen i Knivsta. Riksdagsledamoten Ingrid Burman (v) och Göran Nilsson (m), ordförande i kommunstyrelsen, redovisade olika vägar att gå. Trots affischering, annonser och information på hemsidor lockades bara ett fåtal till arrangemanget. Men det gjorde inte så mycket, tyckte Sören Ericson, en av åhörarna. -Desto mer givande för dem som är här, man blir mer koncentrerad i den lilla formen, sade Sören Ericson. Debatten omdöptes till ett samtal i sällskaplig ton. -Arbetslösheten är rättvisans fiende. Det är i sådana här tider som förslagen om sänkta ersättningar läggs...