Okategoriserade

Kommunal kulturskola öppnar dörrar för alla elever i åk 4 – 9.

Avslaget på vår motion om kulturskola i Knivsta vittnar både om majoritetens passivitet och den allt för höga belastningen på SKS – nämnden Den 9 december avslog Knivsta kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om införande av en Kulturskola i Knivsta med motiveringen: ” Förvaltningens uppfattning är att ett sådant projekt kräver en noggrann analys av såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningarna. En första hint om dessa kommer att kunna ges då nämnden effektuerar kommunfullmäktiges uppdrag ”att utreda förutsättningarna för att bedriva en musikskola i kommunal eller annan regi.” (Knivsta kommuns budget för 2004) Svarets generella och korta karaktär om avslag talar egentligen...

Anne-Marie Morhed lämnar Vänsterpartiet

Anne-Marie Morhedss utträdesbrev ur Vänsterpartiet Till Vänsterpartiet Knivsta Jag begär härmed mitt utträde ur Västerpartiet i Knivsta. Efter många år som medlem i Uppsala och med många hedrande uppdrag såväl i partiet som i kommunen, senare dito i Knivsta, har jag nu kommit till den punkt när jag inte längre kan företräda Vänsterpartiet. Jag har tillhört dem som kämpat för en bred vänster i politiken, för ett kraftfullt politiskt alternativ som står upp för värden som solidaritet, demokrati och rättvisa. Men Vänsterpartiet har inte lyckats leva upp till sitt ansvar att fullfölja en sådan politik. Det har inte lyckats skapa...

Anne-Marie lämnar Vänsterpartiet

Anne-Marie Morhed offentliggjorde på måndagen sitt beslut att lämna vänsterpartiet i Knivsta. Som orsak anger hon bland annat Lars Ohlys benämning av sig själv som kommunist. Enligt Anne-Marie Morhed är inte vänsterpartiet ett trovärdigt och öppet parti. Hon skriver bland annat att "Bilden har tecknats av ett parti som genom alla år varit inkapabelt att hantera den kommunistiska barlasten." Att Lars Ohly kallar sig kommunist tycker Anne-Marie Morhed visar på att det knappast kommer att vidtagas några åtgärder för att "göra upp med antidemokratiska och förlegade synsätt."

Gemensamma krafter är det mest slagfärdiga!

Olika vägar i politiken leder till olika verkligheter. För att hitta rätt behövs eftertänksam analys av skolan, barnomsorgen och fritidsverksamheten här i Knivsta, snarare än dumdristighet, snabbhet och enkelhet. Sten Arnekrans artikel i Knivstabygden den 11 november, gav mig en känsla av hopp. Det var kul att veta att moderaterna är beredda att införa socialism – eftersom vi delar samma mål, även om vägen dit skiljer sig åt, inte sant! För att hitta rätt behövs eftertänksamhet vid analysen av skolan, barnomsorgen och fritidsverksamheten här i Knivsta, snarare än dumdristighet, snabbhet och enkelhet. Att vi skulle ha samma vision oavsett politiskt...

Morhed överväger att lämna Vänsterpartiet

Vänsterpartiets gruppledare i Knivsta, Anne-Marie Morhed, överväger att lämna partiet. — Lars Ohly bör avgå, säger hon. Den senaste tidens granskning av vänsterpartiet har, enligt Morhed, visat att partiet inte gjort upp med sin historia. I en debattartikel i UNT i veckan skriver hon. "Sanden håller på att rinna ut ur vänsterpartiets timglas". – Det är ett allvarligt läge som uppstått. Partiet är splittrat. Jag kan inte stå upp för vänsterpartiet i dag, säger Anne-Marie Morhed. Hon skulle vilja se en extra partikongress efter en öppen dialog inom partiet och en egen kritisk granskning. Enligt Morhed kan Lars Ohly inte...

Öppet brev till partistyrelsen

Vänsterpartiet i Knivsta har på dagens medlemsmöte beslutat att göra följande uttalande med anledning av den pågående diskussionen om Vänsterpartiet som aktualiserats av TV-programmet Uppdrag granskning.. Till partistyrelsen i Vänsterpartiet   Vänsterpartiet i Knivsta ser med stor oro på hur den pågående diskussionen i partiet – om den inte klaras ut – riskerar att drastiskt decimera partiet. Vänsterpartiets ledning har ett exklusivt ansvar att hantera situationen på ett betydligt klokare sätt än vad som hittills framgått av officiella partiuttalanden.  Det är just nu en ödesfråga för Vänsterpartiet att partiet är tydligt och tar den aktuella kritiken mot partiets oförmåga att...

Stanna Kvar i partiet Morhed

Anne-Marie Morheds uppgivenhet vad gäller vänsterpartiet förvånar mig lite grand. Om man har ansett sig kunna verka som företrädare för ett kommunistiskt parti på 1980-talet och arbeta för politisk reformering långt före ”1989”, borde man väl kunna stå ut med att stanna kvar och föra en mycket mindre genomgripande debatt 20 år senare? Stanna kvar, Anne-Marie!, skriver Jonas Wikström. Replik. Tidigare inlägg 13/10 Anne-Marie Morhed (v), kritiserar på UNT Debatt 13/10 Lars Ohlys "tilltro till kommunismen", som enligt Morhed lämnat utrymme för odemokratiska strömningar inom partiet och lett tillbaka till en gammal "ideologisk slutenhet". Morhed tvekar om hon ska bli...

Det behövs ett nytt Vänsterparti

Det kanske krävs ett helt nytt parti på vänsterliberal grund för att en bred vänsterrörelse ska kunna samlas kring de frågor som behöver lyftas fram i politiken, nämligen välfärd, feminism och miljö. Sanden håller på att rinna ut ur vänsterpartiets timglas, skriver Anne-Marie Morhed. Lars Ohlys undanglidande turer om demokrati och stöd till diktaturer har upptagit medieutrymme sedan tv-programmet Uppdrag granskning satte strålkastarna på vänsterpartiet. Det är med mycket tungt hjärta vi nu på åskådarplats ser spelet rullas upp på nytt. Förra gången var i slutet av 1980-talet inför partiledarbytet. Debatten handlade då om "k:et", dvs "kommunisterna", i partinamnet. Jag...

Vem bryr sig om Knivstas ungdomar

Den olösta ishallsfrågan i Knivsta handlar uppenbarligen om prestige. Varken Knivstas eller Uppsalas politiska majoritet har visat någon lust att lösa det egentliga förhandlingsproblemet genom att höja det över den egna politiska horisonten. Barnen har med andra ord lämnats i sticket, skriver Anne-Marie Morhed. Uppsala fritidsnämnds beslut att inte tillmötesgå Knivsta IK:s och Knivsta kommuns begäran om att förlänga avtalet om istider under ytterligare ett år är oerhört tragiskt. Det innebär med största sannolikhet att ishockeyverksamheten måste läggas ner för ett stort antal Knivstabarn och -ungdomar. Det har varit bekant väldigt länge att detta skulle inträffa om det inte gick...

Motion om bilfritt torg i Centrum

Motion till kommunfullmäktige 1 juni 2004 Motion om avstängning för biltrafik på del av Forsbyvägen. Bakgrund: Det mesta av biltrafiken i Knivsta centralort leds rakt igenom Centrum. Detta leder till en dålig Centrummiljö, dels med tanke på olycksrisk för gående, dels på grund av att en naturlig samlingspunkt saknas i Centrum. Fakta: En avstängning av Forsbyvägen från Apoteksvägen om 40 meter söderut (till infarten Nordea), skulle leda till avsevärda förbättringar av miljön i Centrum och små försämringar för biltrafiken, som skulle använda Centralvägen/Särstavägen och sedan vidare. Om trafiksituationen kräver det, önskar vi att man utvidgar vägbanan med en fil för...