kommungruppen

Vänsterpartiets synpunkter på förslag till ÖP

Vi är glada att se hur stor plats den antagna Trafikstrategin fått under kapitel 7 Utveckling av infrastrukturen. Vänsterpartiet delar helt målet att: ”Den fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis genom ett sammanhängande cykelvägnät och tilltalande gestaltning med grönska och belysning” Vänsterpartiet ser även positivt på att det aktivt ska undersökas om nya infartsparkeringar ska anläggas. Vi tror på att underlätta för de som vill växla från bil eller cykel till kollektiv trafik, på sin resa mot arbete, skola eller nöje. Fyra järnvägsspår genom kommunen, tågstation i Alsike, totalt tre...

Röd lördag med arbetsmiljödiskussioner, bad och böcker

Den 27 maj kom sommaren till Knivsta och Vänsterpartiet avslutade våren med årets hittills varmaste Röd Lördag. Flera barnfamiljer stannade till och vann barnböcker i vår bokquiz medan barnen svalkade sig i fontänen på Sågverkstorget. Vi hade även besök av Kommunals representant Agnes Jonsson och det diskuterades arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Många av Kommunals medlemmar i Knivsta kommun jobbar ofrivillig deltid och det behövs en strategi för att erbjuda fler heltidstjänster. Dessa heltidstjänster som Vänsterpartiet på sikt vill ska innebära sex timmars arbetsdag. Något som vi motionerat om att få införa på försök på en eller flera arbetsplatser. Våra vänner i...

Tack för alla besök på Knivsta Marknad, vi ses på lördag igen

Vänsterpartiet Knivsta och Ung Vänster tackar alla trevliga marknadsbesökare som valde att besöka vårt tält den 20 maj. Trots att vädret blev lite svalare än utlovat var det gott om Knivstabor och tillresta i alla åldrar som gett sig ut på marknadsgatorna och många valde att stanna till hos oss. Det fikades och svarades på enkäter, några vann böcker andra ville anmäla sig till Ung Vänsters feministiskt självförsvar. En del marknadsbesökare var intresserade av kommunens pågående samråd om framtagande av ny översiktsplan. Vissa imponerades över allt som vi i Vänsterpartiet lyckats få igenom under vår tid i kommunen. Men populärast...

Det är vår tur nu -1 maj 2017 i Uppsala

Många Knivstabor firade arbetarnas högtidsdag 1 maj 2017 genom att delta på Vänsterpartiet Uppsalas evenemang. Under en strålande sol från en klarblå himmel tågade 1 100 vänstersympatisörer ledda av tonerna av Internationalen från Vaksala torg till Slottsbacken. Från tåget hördes slagord som ”Internationell solidaritet, Vi har bara en planet”, ”Pengar till skola och mer personal, Inga vinster till riskkapital” och ”Den som flyr har inget val, Ingen människa är illegal”. Emma Wallrup, länets riksdagsledamot, pratade om behovet av att minska de ökande klyftorna och samtidigt tänka på miljön. Om vikten av att bekämpa rasismen och återskapa värdiga förhållanden på arbetsplatserna...

Välkommen på Röd Lördag 29 april

Vänsterpartiet bjuder åter Knivstabor till Sågverkstorget och ännu en Röd Lördag. Vi ses den 29 april 11.00 – 13.00 och som vanligt bjuder vi på fika och du bestämmer vad du vill prata om.  En aktuell fråga där vi känner oss både glada och stolta handlar om beslutet att bifalla vår och MP:s motion där Gredelby Hagar och Trunsta träsk nu är skyddat som kommunalt naturreservat. Arbetet med den nya översiktsplanen och planerna för utbyggnad i centrala Ängby är andra viktiga frågor som nu är på väg fram för beslut. När och hur Mojjenfrågan kommer att sluta är något som känns...

Rapport från KF och inbjudan till guidad vandring i Gredelby hagar

Här kommer en rapport med vänstertema från KF den 26 april 2017. Kommunfullmäktige beslutade att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk till naturreservat. Med undantag för SD som satt tigande talade samtliga partier varmt för motionen. Detta tackar vi för, och konstaterar inte utan viss stolthet att Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma motion gett kommunen dess första kommunala naturreservat. Det är ett rikt stycke natur med växter och djur som avsatts till glädje och nytta för oss och kommande generationer. Den 6/5 kan man fira Knivstas första naturreservat med en guidad vandring genom hagarna till fågelsjön. Samling klockan 10.00 vid fågeltornet....

6 timmars arbetsdag

Många kämpar i dag med att få dagen att räcka till. Speciellt småbarnsfamiljer har idag långa arbetsdagar och barnen ännu längre. På ett flertal platser i landet som Göteborg, Sundsvall, Enköping och även i Skellefteå genomförs nu försök med kortare arbetsdagar. Forskning som gjorts kommer till entydiga svar: På sikt kan sex timmars arbetsdag få positiva effekter både på de anställdas hälsa och arbetsförmåga. Trots en enorm ökning av vinster och produktivitet har normalarbetsveckan om 40...

Sommarjobb och förlossningsvård vinnare i statsbudgeten

Vänsterpartiet fick igenom sommarjobben i budgetförhandlingarna med regeringen. Redan i sommar kan ca 10 000 unga få sommarjobb i kommunerna med hjälp av de 105 miljoner som avsatts. Satsningen gäller dem som gått ut 9:an, första och andra årskursen i gymnasiet och är tänkt särskilt för dem som annars kan ha svårt att få ett jobb på egen hand. – Ett sommarjobb är ofta första kontakten med arbetslivet och för Vänsterpartiet är det viktigt att alla får en rättvis möjlighet redan från början att vara med och bidra och tjäna sina första egna pengar, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i...

Tack alla besökare på Röd Lördag

Den 25 mars var en av de blåsigaste röda lördagarna som Vänsterpartiet upplevt.  Men blåsten hindrade inte Knivstabor att komma och fika samt prata om Knivstas utbyggnad. Det blev även andra diskussioner om lokal och internationell politik. Frågorna handlade, som så ofta, om vad som ska hända med den obyggda tomten bredvid kommunhuset. Förvånansvärt få vet vad som är beslutat och inte många blir glada åt beskedet. Någon ville hellre se en park och då de flesta som kom till Sågverkstorget denna lördag gjorde det via cykel eller gång så blev det inte något prat om pendlarparkeringar. När den nya översiktsplanen...

Välkommen på en fika och prata Knivstas framtid

Välkommen att besöka Vänsterpartiet lördag den 25 mars 11.00 – 13.00 på Sågverkstorget utanför Willys södra entré. Vi bjuder på fika och lyssnar på dina synpunkter på ännu en Röd Lördag. Kommunen har just nu många riktigt stora och viktiga projekt på gång samtidigt. Nydal, som börjar detaljplaneras innan den övergripande planen är tagen, är ett exempel. Några andra är översiktsplanen, en VA plan, Centrum för idrott och kultur och en dagvattenutredning. Kommunen har ansökt om att få ansluta vårt avloppsnät till Käppala och planerar för ett fotbollsfält vid Kölängen. Hur vill du ha det med cykelparkeringar, parker, naturreservat, bilparkeringar...