insändare

Oacceptabelt att inskränka strejkrätten

Regeringen öppnar upp för inskränkning av strejkrätten. Oacceptabelt menar Vänsterpartiet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar upp för en inskränkning av strejkrätten. Det handlar om att stänga möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande förbundet att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats. Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati är starkt kritisk. – En sådan inskränkning skulle öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna fackförbund som de kan teckna fördelaktiga avtal med. Vi behöver snarare stärka...

Nyårshälsning från Jonas

Hej, Det går en vänstervåg över världen. Bernie Sanders i USA. Jeremy Corbyn i Storbritannien. Jean-Luc Mélenchon i Frankrike. På Island har Katrín Jakobsdóttir, ordförande för gröna vänstern, blivit statsminister. Tillsammans kan vi sätta fart på vänstervågen även i Sverige. Det finns stora förhoppningar och stark längtan efter rättvisa hos så många människor. Och det nya året vi går in i är ett valår fullt av möjligheter. Mitt i uppgivenheten, besvikelsen och rädslan över ökade klyftor, otrygga jobb, bostadsbrist och rasism finns ju också hopp och politisk vilja att verkligen förändra. Det är vi tillsammans som är motkrafterna som bygger...

Rapport från extra Kommunfullmäktige den 13 december

Årets sista Kommunfullmäktigemöte den 13 december startade med att ett Luciatåg från Katedralskolan kom och sjöng vackra sånger i stämmor för ledamöter, ersättare och den välfyllda läktaren med intresserade Knivstabor. Dagordningen var kort men diskussionerna var många och åsikterna oftast delade. På framför allt Översiktsplan 2017 som Avtal om utbyggnad och fyra spår fanns flera yrkanden. Skönt att det sista ärendet fick enhälligt bifall så att elever och medarbetare på Margarthaskolan efter många års väntan nu kommer att få bygga sina nya lokaler. Dagvattenstrategi Vänsterpartiet ser med glädje att detta viktiga dokument nu antagits i kommunfullmäktige. Här nämns nu bland...

Ny översiktsplan antagen i KF med stor majoritet.

Inledningsanförande på KF den 13 december när Översiktsplan 2017 debatterades. Vänsterpartiet ställer sig bakom förslag till Översiktsplan 2017 och yrkar bifall till KS förslag till beslut, med följande tillägg: Vi vill börja med att tacka alla medborgare som på ett konstruktivt och engagerat sätt medverkat till att förbättra det ursprungliga förslaget. Många av Vänsterpartiet synpunkter har också fått gehör som skyddande och utvecklande av parker och grönområden samt utbyggnad av gång och cykelvägar. Men några saker kom inte riktigt så långt fram som vi önskat. Befolkningsökning Vänsterpartiet har under hela processen önskat en tydligare skrivning om vilket alternativ för befolkningsökningen...

Hyresrätter tågstation i Alsike och bättre kollektivtrafik i Knivstas avtal med staten

Inledningsanförande i kommunfullmäktiges debatt om Avtal om större exploateringar i Knivsta och Alsike tätorter. Vänsterpartiet ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Staten åtar sig att bygga fyra spår genom kommunen och tågstation i Alsike. Vänsterpartiet har länge velat se att staten tar ansvar för utbyggnad av järnvägen genom vår kommun, inklusive stationsläge i Alsike. Redan innan Reinfeldt blev satsminister hade vi en finansiering av station i Alsike, men kommunledningen tackade nej. Skulle vi säga nej nu ger det större konsekvenser än förra gången vi sköt stationen i Alsike på framtiden. Kommunens pendlare behöver stationen och de fyra spåren nu....

Knivsta behöver en ny ledning

Debattinlägg från de fyra oppositionspartierna S, V, MP och KNU i Knivstabygden den 13 december 2017. Mindre än månad innan det nya budgetåret startar pågår ett tröstlöst arbete i nämnderna att försöka anpassa verksamheten till Alliansens budget för 2018. Utbildningsnämnden, Samverkansnämnden och Socialnämnden är några nämnder där budgeten inte går ihop utan att man måste skära ner på viktiga delar av verksamheten. Vi i Kvartetten motsätter oss bestämt neddragningar i nämnderna till följd av denna budget. Kvartettens partier hade egna budgetförslag till KF som alla vilade på en gemensam grund. Vi föreslog mer pengar till såväl Utbildningsnämnden, Socialnämnden som Samverkansnämnden...

Kommunvalsedel 2018 antagen av medlemsmöte

Med stöd av 74 procent kvinnor valdes Christer Johansson till första namn på Vänsterpartiet Knivstas valsedel till kommunvalet den 9 september 2018. På platserna två till fyra kom Maria Fornemo, Petra Jansson och Fredrik Rosenbecker. Maria Fornemo som jobbar som fackligt förtroendevald har i dag en ordinarie plats i utbildningsnämnden och är ersättare i kommunfullmäktige.  Petra Jansson jobbar på Sjögrenska gymnasiet som skoladministratör och sitter för närvarande på en ersättarplats i Knivsta kommunfastighets AB. Fjärde namnet är Fredrik Rosenbecker, nätverksspecialist och ordinarie ledamot i Socialnämnden. Bland kandidaterna finns flera som jobbar på skolor med olika uppdrag. Malin Tollbom, gymnasielärare, Jaya...

Rapport från Kommunfullmäktige den 29 november

Dagens fullmäktigemöte började med att Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågan om ny översiktsplan, samt frågan om avtal med staten om fyra järnvägsspår, ska kommunfullmäktige ta ställning till på ett fullmäktigemöte den 13 december. Det är alltså då som de stora frågorna beslutas. Missförstånd gav fria broddar till Knivstas äldre Det rådde en munter och skämtsam stämning på fullmäktigemötet. Rolf Samuelsson från Miljöpartiet ställde fråga om SD:s nyligen lagda motion om utredning av broddar för Knivstabor över 65 år, att använda vid halt väglag. En motion som kopierats från Vänsterpartiet Luleå från 2011. Motionen hade gällt att utreda möjligheten att dela...

Förhandlingar om fyra spår och station i Alsike klara

Under eftermiddagen den 21 november blev Knivsta kommun och staten överens om byggandet av fyra järnvägsspår genom kommunen. Nu går processen vidare med beslut i kommunstyrelsen den 27 november 08.30 och slutligen i kommunfullmäktige den 13 december 18.00. Som villkor för den utbyggda järnvägen, som inkluderar stationsläge i Alsike, lovar Knivsta kommun att bygga 15 000 lägenheter på 40 år. Lägenheterna kommer byggas i ett utvidgat Nydal (9 000) och i anslutning till stationen i Alsike (6 000). Av dessa lägenheter ska minst 30 procent vara hyresrätter. Såväl utbyggnadstakten som andelen hyresrätter ligger helt i linje med Vänsterpartiets önskemål under...

Alla får stanna efter lyckosamt samarbete

Tack vare ett långvarigt organiseringsarbete av Tillsammans för Knivsta kombinerat med en stark opposition i socialnämnden fattade en enig nämnd det positiva beslutet den 16 november 2017. De ensamkommande som bor i Knivsta och under asylprocessen fyller eller skrivs upp till 18 år får stanna i kommunen. Annika Övernäs nyvald ordförande i föreningen 18 plus i Knivsta fick, under en ajournering, inleda mötet med att berätta om det stora engagemanget bland Knivstaborna. Medlemmarna i den nybildade föreningen som har verkat som gode män, värdfamiljer eller både och har tillsammans lovat att ordna boende åt de ungdomar som vill vara kvar i...