kommungruppen

Synpunkter på förslag till ÖP

Här följer Vänsterpartiets synpunkter på utställningshandling av Översiktsplan 2035 Som fler sagt borde det antagna dokumentet heta: Översiktsplan 2017. Därmed vill vi från Vänsterpartiet börja med att visa vår uppskattning för de förbättringar som gjorts av planen utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Men vi har några saker kvar som vi nu redovisar. En del som vi sagt tidigare och något som kan vara nytt. På ett övergripande plan hade vi gärna sett mer skrivningar om social och ekologisk hållbarhet. Barnperspektivet och vikten av naturnära områden nämns på en del ställen men borde kunna få större och tydligare...

Ansökan om Fair Trade City – diplomering

Vänsterpartiet lämnar följande yttrande angående KS majoritets förslag till beslut om att avslå motionen: Ansökan om Fairtrade City – diplomering. Kort om Fairtrade Långa, hårda arbetsdagar och löner som inte går att leva på. Så ser verkligheten ut för många av de hundratals miljoner människor som lever i fattigdom världen över. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring och utveckling. • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. • Barnarbete och diskriminering motverkas. • Demokratin och organisationsrätten främjas • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Fairtrade är en oberoende certifiering...

Rapport från Vänsterdagarna i Malmö

I helgen 31 september – 2 oktober träffades fler än 1 000 vänsterpartister på Vänsterdagarna i Malmö. Från Knivsta deltog Malin Tollbom Kjell, Christer Johansson och Fredrik Rosenbecker för att på seminarier och i möten med socialister från hela landet lära av varandra och utbyta erfarenheter i kampen för ett rättvisare samhälle. Bland närmre 100 seminarier att välja mellan, varav en del med välkända namn som Guy Standing, Roland Paulsen, Kate Pickett och Richard Wilkinson, deltog vi från Knivsta bland annat i: Full sysselsättning inom planetens gränser (Fredrik) Kapitalistisk produktion kräver en ständigt utökad kapitalackumulation i händerna på kapitalägarna, men...

Rapport från KF den 27 september 2017

Ensamkommande barn, fyra spår, många bostäder, Margarethahemmet, socialnämndens ekonomi och halkskydd till äldre var några av frågorna som debatterades på ett av de kortare kommunfullmäktigemötena. Här följer en sammanfattning av sammanträdet som kan ses i sin helhet på knivsta.se. Detta kommunfullmäktige blev stort fokus på Socialnämnden och vad som händer med de ensamkommande barn som fyller 18 år och finns i vår kommun. Redan utanför kommunhuset möttes ledamöter av en manifestation till stöd för de unga som bor i kommunen och lever i ovisshet om sin framtid. Efter att bott i Knivsta i upp till två år och skaffat sig vänner,...

Inför fri kollektivtrafik för unga

Debattinlägg i Knivstabygden den 6 september 2017. Ett år kvar till valet och Vänsterpartiet summerar och tittar framåt. Dagarna innan detta inlägg kom ut i tryck meddelade Vänsterpartiet att de kommit överens med regeringen om fri kollektivtrafik för alla ungdomar på sommarlovet. Sverige har aldrig varit rikare och såväl staten som de stora företagen går som tåget. Även om tåget har slutat gå som det en gång gjorde. För staten går det ekonomiskt bra även om det, efter åtta år med Alliansen, fortfarande finns hål att stoppa budgetöverskotten i. Storbankerna gör varje kvartal en vinst på dryga 25 miljarder medan...

Gång och cykelväg Vassunda – Knivsta

Redan i juni 2008 skrev vi i Vänsterpartiet om behovet av en cykelväg mellan Knivsta och Vassunda. Sedan har vi fortsatt och nu är vi, för Vassundas och andra kommuninvånares skull, mycket glada att Trafikverket kommer att förverkliga vår önskan. Byggstarten sker hösten 2017 och till senvåren 2018 kommer den stå klar att färdas på. Att kunna gå och cykla utan att behöva dela vägen med stora hårda bilar tror vi kommer att öka cyklandet på sträckan. Det skapar möjlighet för tryggare och säkrare cykelåkning för såväl ungdomar som arbetspendlare. Gång- och cykelvägen blir cirka 3 kilometer lång och ska...

Välbesökt Röd Lördag

I ett soligt Knivsta hade vi glädjen att möta många trevliga Knivstabor och diskutera ett antal intressanta frågor. Redan innan vi hunnit duka upp fick vi tips på hur vi borde utveckla vår kommunikation för att nå fler väljare. Alltid nyttigt med olika inspel att ta med sig in i den kommande valrörelsen. Det blev sedan diskussioner om lagen om offentlig upphandling, LOU, kommunens framtida utveckling med både översiktsplanen och alternativa förslag på dragningen av de efterlängtade nya järnvägsspåren. Några nyinflyttade besökare gladdes åt att Gredelby hagar var ett naturreservat medan några andra såg fram mot utbyggnadsplaner av fler cykelvägar...

Särskilt yttrande angående utbyggnad vid Margarethahemmet

Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti 2017 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till Detaljplan för Margarethahemmet. Vänsterpartiet gläds åt en del förbättringar som skett jämfört med tidigare förslag men har ytterligare några synpunkter. Det är tråkigt att ännu en gång konstatera att ett byggprojekt, som den här gången sas vara viktigt för ett antal skolbarn, blivit försenat på grund av överklagan. I stället för att forcera igenom beslut, utan att ledamöter fått möjlighet att läsa in alla handlingar och synpunkter, hade det varit bättre att tagit det lugnare och lyssnat. Nu har kommunen fått en dom att rätta oss efter...

Grattis till sommarjobbet i Knivsta

Infört på unt.se 26 juni 2017 DEBATT Vi vill se fler sommarjobb till Knivstas ungdomar och kortare arbetstid till kommunens medarbetare, skriver Christer Johansson och Fredrik Rosenbecker. Ännu ett sommarlov har börjat och många är de ungdomar som nu är ute på sitt första jobb och besöker sin första arbetsplats. Men i Knivsta, där framtiden sägs bo, blev fler än hälften av de sökande utan jobb i sommar. Sommaren 2016 blev ett kortvarigt undantag då drygt 60 procent av de Knivstaungdomar som sökte också fick ett sommarjobb. Men då antog kommunfullmäktige en ”vänsterbudget” med ett tydligt skrivet mål om antal sommarjobb....

Mer kultur i Knivsta – låt oss starta med de unga

Denna motion anmäldes till kommunfullmäktige den 14 juni 2017 Kultur är ett ämne vi inte så ofta pratar om i kommunfullmäktige i Knivsta. Det är inte så konstigt. Vi har nämligen ganska ont om kultur i kommunen och därför dyker den sällan upp på agendan. I SKL:s rankning över tätbefolkade kommuner (hur bra kommunerna upplevs vara av invånarna) kom Knivsta på en 17:e plats totalt vilket är ganska bra. Då ska man också veta att parametern ”Kultur” drog ner Knivsta som ett sänke i undersökningen, för där kom vi bland de allra sista av totalt 131 kommuner. Detta bör ändras...