Skate, Mojjen, Knivsta Centrum diskuterades på Röd Lördag

Röd Lördag nummer 23 genomfördes i ett soligt men blåsigt Knivsta. Skönt då att känna att det är vänstervindar som blåser och sprider våra flygblad som snabbt plockas upp av miljömedvetna Knivstabor. Vi vill ju inte anklagas för att vi skräpar ner. Bland frågor som  diskuterades denna blåsiga och soliga lördag kan nämnas önskemål om skatepark. Efter lite sökande har vi hittat ett drygt ett år gammalt beslut i utbildningsnämnden att anlägga en betongskatepark vid Thunmanskolan. Det är vi säkra på att det skulle glädja två unga skatare om det blev förverkligat. Den ständiga diskussionen om var vi kan hitta...

Bevara Knivstas gröna områden i centralorten

På Kommunstyrelsen i februari 2016 lämnade Vänsterpartiet nedanstående särskilda yttrande på ”Begäran om detaljplaneuppdrag: förtätning av centrala Knivsta” Redan i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Alsike och Knivsta tätorter, som antogs 2012, var flera av dessa förslag till förtätningar uppe till diskussion. Min minnesbild är att det slutade med att det inte var någon bra ide att minska på tätortens gröna lungor. Det är inte någon bättre ide i dag. Vänsterpartiet anser att det är viktigare att prioritera framtagandet av kommunens Grönstrukturplan. En Grönstrukturplan som KF redan beslutat att den även ska innehålla en kartläggning av de för allt levande...

Ni väljer en bakvänd ordning

Insändare i Knivstabygden den 19 oktober 2016 Tommy Ljungström är inte nöjd med svaren han fick i förra numret angående VA-utbyggnaden i Jansberg. Klas Bergström (M) svarar att sakägarnas frågor kommer att besvaras i ett senare skede. Ett politikersvar utan svar angående insändaren om Jansberg 28 september. Först vill jag tacka för det stora gensvaret jag fick på min insändare. Inget ovanligt i sig att politiker väljer att undvika frågan och istället svara på något helt annat. Kan det bero på att man inte har något svar, inte har förstått frågan eller som i det här fallet ignorerar medborgarnas synpunkter....

Tack Ulla

Ulla Berglund avslutar den 26 oktober alla sina uppdrag i Knivsta kommun då hon kommer att lämna kommunen och flytta till Norrköping. Hon har med sitt kunnande och sin vassa penna varit mycket viktig i Vänsterpartiets arbete i samband med såväl värdefulla synpunkter på förslag på olika planer som formulerande av debattinlägg i media. Vi är många som kommer att sakna hennes stora kompetens i partiföreningen, Samhällsutvecklingsnämnden och Kommunfastigheter i Knivsta AB. Med sina breda kunskaper i samhällsbyggnad har hon bidragit i bland annat framtagandet av kommunens första översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen över Knivsta och Alsike tätorter. Redan när Knivsta delades från Uppsala var Ulla med...

Vi vill ha grönare Nydal än Alliansen

Insändare i Knivstabygden den 5 oktober 2016 Planeringen av stadsdelen Nydal i Knivsta är nu inne i ett kritiskt skede. När allt är klart kan så mycket som en tredjedel av Knivstas befolkning komma att bo där. Vi ledamöter i Samhällsutvecklingsnämnden från kvartetten, fyra partier i opposition i Knivsta, har bestämt oss för att inte ställa oss bakom det förslag till planprogram som allianspartierna nu vill skicka ut på samråd. I grunden handlar vår kritik om att vi vill ha en starkare politiska styrning av hur Knivsta ska utvecklas. Istället för att exploatörerna får avgöra hur den nya Knivsta ska...

Ta fram mål och riktlinjer för trygga, säkra, stimulerande och nära utemiljöer för barn och unga

Denna motion lämnades in till KF i mars 2015 och fick fullmäktiges gillande den 28 september 2016 Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun Det är sedan länge känt att det är bra för hälsan att röra på sig. Att tidigt skapa vanor med mycket rörelse, inte minst utomhus, är en bra investering för ett framtida fysiskt och psykiskt välbefinnande. Forskning visar även att tillgång till naturmark med varierad vegetation och topografi har en positiv inverkan på barns lek och därmed deras utveckling och skolresultat. Att bedriva pedagogisk verksamhet i utomhusmiljöer kan även förstärka inlärningen och utgöra ett komplement till undervisningen i...

Sammanfattning av KF den 28 september

Här följer en sammanfattning av Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2016 med ett fokus på Vänsterpartiets medverkan. Men även lite annat. Detta blev även Jaya Montells sista möte för den här mandatperioden. Jaya som fick gå in som ordinarie ledamot var med och röstade igenom vår och Miljöpartiets motion om lokala mål och riktlinjer för utemiljöer för barn och unga. INFORMATION OM NORRA STAMBANAN 150 ÅR Mötet började med en information av Torsten Karlsson om att Norra stambanan, som passerar Knivsta, firar 150 år under året. Intressant för Knivsta var att stationshuset, som nu huserar en pub, är det enda kvarvarande...

Inget inflytande för medborgarna i Jansberg

Debattinlägg i Knivstabygden 28 september 2016 Ett redan mycket lågt förtroende för politikerna sjunker ytterligare i samband med att man ignorerar medborgarnas åsikter i Jansberg, anser Tommy Ljungström. På SUN:s (samhällsutvecklingsnämndens ) sammanträde den 22 augusti beslutade man efter omröstning ( 6-3 Reserverade sig mot beslutet gjorde V. KD o KnivstaNU) om en utökad planläggning för VA. Beslutet medför stora kostnader både för kommunen och för de befintliga fastigheterna som kommer att belastas med en kostnad på cirka 300 000 kronor per hushåll. Detta medför att en del kan bli tvungna att flytta från området. Detta beslut fattades utan att...

Trevlig stämning på Röd Lördag på nya torget

Stort tack till alla Knivstabor som stannade och fikade, diskuterade och medverkade till att de två timmarna på septembers Röd Lördag gick rekordfort. Det blev diskussioner om kollektivtrafik, avgifterna vid Arlanda för tågresenärer, flyktingfrågor i kommunen och rättegången mellan kommunen och Mojjen. Det blev även en dialog om insynen och debattklimatet i Knivstapolitiken såväl på nätet som i de parlamentariska forumen. Ungdomar vittnar om att det är svårt att föra fram sina synpunkter utan att råka ut för personliga påhopp. Nästa lördag, 1 oktober 15.00, kommer Ung Vänster att arrangera ett offentligt möte i Allaktivitetshuset, bredvid Knivsta Bibliotek. Alla intresserade...

Mer jämlikhet med Vänsterpartiet i budgetarbetet

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en rad jämlikhetsreformer. Det handlar om höjt flerbarnstillägg, bättre villkor för långtidssjuka, höjt underhållsstöd för äldre barn och mycket annat. Så tar vi steg mot en ekonomisk politik som är till för alla, inte bara de rikaste. – Under många år har de rikaste i samhället dragit ifrån de andra. Ensamstående föräldrar, långtidssjuka och äldre har samtidigt haft det tufft ekonomiskt. Nu satsar vi 1,6 miljarder på jämlikhetsreformer för att lyfta de som har fått stå tillbaka, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet. – Kvinnor är överrepresenterade bland låginkomsttagare och män...