Vi lyfter fram den orättvisa ordningen

Vänsterpartiets svar på SD:s insändare i Knivstabygden den 23 november. SD Knivsta verkar förvirrade kring både Vänsterpartiets och sin egen politik. Man kan inte som de gör utfästa fagra löften om trygghet åt alla barn i Knivsta och samtidigt stå bakom utvisningar av barn till otrygga länder. Man måste välja det ena eller det andra. Det valet gör SD när de hävdar att resurserna inte räcker, men då faller också löftet. Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Vi utmanar och lyfter till skillnad från SD fram den orättvisa ekonomiska ordning som efter årtionden av nyliberal högerpolitik samlat hälften av allt välstånd...

Vill ha fler fotbollsplaner

Kvartetten (S, V, MP och KNU) i Knivsta kommunstyrelse vill se beslut som säkrar såväl ungdomars fotbollsplaner som pendlares parkeringsplatser innan fastighetsbolag lovas markanvisningar. Att fotbollsplanerna på Engvallen finns mitt i den del av centrala Knivsta som står på tur att exploateras är ingen nyhet. Under ett antal år har alternativa placeringar diskuterats men ännu finns inget beslut på var KIK ska bedriva sin verksamhet i framtiden. Samtidigt kommer rapporter allt oftare om att det är svårt att hitta lediga parkeringar vid stationen för såväl cyklar som bilar. Alla pendlare bor inte på stationsnära gångavstånd. Kvartetten vill se beslut på...

Fler parker och cykelparkeringar före parkeringsplatser

I samband med att samhällsutvecklingsnämnden, den 12 december, föreslog kommunfullmäktige besluta att höja parkeringsavgifterna till 25 kronor per dygn och 375 kr per månad, lämnade Vänsterpartiet in följande särskilda yttrande. I Knivsta hörs allt fler bilister beklaga sig över saknaden på lediga parkeringsplatser på pendlarparkeringarna vid stationen. Motstridiga lösningar föreslås från olika håll med förslag som att bygga parkeringshus eller höjningar av p-avgiften. Lösningar behövs på både kort och lång sikt. Bilen har ända sedan femtiotalet tagit allt större plats i den västerländska stadsbilden. Men normen från femtitalet har börjat ändras. Bland annat på grund av vad professor Donald Shoup...

Årets sista Röd Lördag

Välkommen på en fika och en pratstund om Knivstas utveckling. Vi finns åter på Sågverkstorget utanför Willys lördag 26 november mellan 11.00 – 13.00. Vill passa på och tacka för alla trevliga samtal och allt vi fått lära oss under det gångna året. Vi kommer tillbaka 2017. Men först ska vi avsluta med samtal om bostadsbyggande, parker, förskolan, hemtjänsten, fritidsverksamhet, kollektivtrafiken eller avgifter på pendlarparkeringen. Du berättar, vi lyssnar och svarar naturligtvis på dina frågor. Aktuellaste frågorna från vår sida är byggandet av hyresrätter men som sagt det är du som bestämmer vad du vill prata om. Hoppas vi ses....

Hyresrätter i fokus under Nooshi Dadgostars besök i Knivsta

Den 1 november visade sig vädrets makter från en av sina sämsta sidor och en kall höstkyla med regn och vind hälsade Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson, Nooshi Dadgostar, välkommen till Knivstas perrong. Efter en kort sightseeing förbi Knivstabostäders bostäder i tätorten kom vi in till bolagets varma och trevliga lokaler på Centralvägen. Den före detta fritidsgårdens hobbyrum var inte längre sig likt och vi fick lyssna på hur bolaget efter en gedigen research och dialog med såväl hyresgästerna som Hyresgästföreningen och byggbranschen nu var i gång med renoveringar av hela bolagets bestånd. Renoveringen kommer att pågå i sju år och finansieringen...

Hur ska SD:s insändare uppfattas?

Replik på SD:s insändare införd i Knivstabygden den 2 november 2016. Vi i Vänsterpartiet tackar SD i Knivsta för att ni i er insändare ”Barnen det viktigaste i vision för Knivsta” i  Knivstabygden den 16 oktober, så tydligt tar avstånd från moderpartiet. Som exempel vill vi tacka er för er för att ni numera anser att: ”Barnen ska växa upp i social trygghet, utan mobbning och orättvisor, och skaffa sig den livsnödvändiga kunskapen”. Vi tänker då inte minst på de ensamkommande flyktingbarn som varit tvungna att fly från krig och förtryck och söker trygghet i vår kommun. ”Du ska kunna...

Unga ska inte behöva bo i friggebodar

Debattinlägg i UNT debatt 31 oktober 2016 i samband Nooshi Dadgostars besök i Knivsta den 1 november. Nooshi kommer prata på ett offentligt möte i Thunmanskolan matsal 19.00. Vänsterpartiet vill verkligen satsa på att bygga bostäder med överkomliga hyror. Det skriver Nooshi Dadgostar och Christer Johansson. Att Sverige har en stor bostadsbrist är de flesta överens om. Hur den ska lösas finns det dock olika lösningar på. Vi vill gå från borgerlig passivitet till en politik som sätter igång byggandet av många fler bostäder som de flesta faktiskt har råd med. Vänsterpartiet har länge velat se att det stöd som...

Skate, Mojjen, Knivsta Centrum diskuterades på Röd Lördag

Röd Lördag nummer 23 genomfördes i ett soligt men blåsigt Knivsta. Skönt då att känna att det är vänstervindar som blåser och sprider våra flygblad som snabbt plockas upp av miljömedvetna Knivstabor. Vi vill ju inte anklagas för att vi skräpar ner. Bland frågor som  diskuterades denna blåsiga och soliga lördag kan nämnas önskemål om skatepark. Efter lite sökande har vi hittat ett drygt ett år gammalt beslut i utbildningsnämnden att anlägga en betongskatepark vid Thunmanskolan. Det är vi säkra på att det skulle glädja två unga skatare om det blev förverkligat. Den ständiga diskussionen om var vi kan hitta...

Bevara Knivstas gröna områden i centralorten

På Kommunstyrelsen i februari 2016 lämnade Vänsterpartiet nedanstående särskilda yttrande på ”Begäran om detaljplaneuppdrag: förtätning av centrala Knivsta” Redan i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Alsike och Knivsta tätorter, som antogs 2012, var flera av dessa förslag till förtätningar uppe till diskussion. Min minnesbild är att det slutade med att det inte var någon bra ide att minska på tätortens gröna lungor. Det är inte någon bättre ide i dag. Vänsterpartiet anser att det är viktigare att prioritera framtagandet av kommunens Grönstrukturplan. En Grönstrukturplan som KF redan beslutat att den även ska innehålla en kartläggning av de för allt levande...

Ni väljer en bakvänd ordning

Insändare i Knivstabygden den 19 oktober 2016 Tommy Ljungström är inte nöjd med svaren han fick i förra numret angående VA-utbyggnaden i Jansberg. Klas Bergström (M) svarar att sakägarnas frågor kommer att besvaras i ett senare skede. Ett politikersvar utan svar angående insändaren om Jansberg 28 september. Först vill jag tacka för det stora gensvaret jag fick på min insändare. Inget ovanligt i sig att politiker väljer att undvika frågan och istället svara på något helt annat. Kan det bero på att man inte har något svar, inte har förstått frågan eller som i det här fallet ignorerar medborgarnas synpunkter....