insändare

Vi fäller Löfven om han försämrar arbetsrätten

Jonas Sjöstedt skriver själv i Aftonbladet om dagens beslut. DEBATT. Vi lever i en ny politisk tid. En tid då stora delar högern är beredd att regera med stöd av ett rasistiskt nationalistiskt parti. Det är en tid då det har bildats ett nytt mischmasch av höger-mitten-partier som innefattar Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vänsterpartiet är inte någon del av detta. Vi är de som står upp för jämlikhet, feminism och en radikal klimatpolitik. Den överenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har gjort innehåller högerförslag som skulle göra Sverige till ett sämre land att leva i. Sådant som marknadshyror och försämrad...

Beröm för Jonas Sjöstedts agerande i regeringsfrågan

”Vänsterpartiet är de enda som tar ansvar. Socialdemokraterna är inte längre ett arbetarparti” skriver Åsa Lindeborg i Aftonbladet. ”Sjöstedt är den vuxne i rummet” noterar Ingvar Persson på ledarsidan i samma tidning. Detta på grund av Vänsterledarens uttalande efter sitt samtal med talmannen. Men längst går Göran Greider i Dala Demokraten: Ge Vänsterpartiet något så att vi får en regering. För helvete!  ”Nästan alla bedömare har länge räknat med att Vänsterpartiet utan vidare skulle släppa igenom en eventuell Löfvenregering. Att Sjöstedt nu så tydligt och får man säga, med sådan bravur, deklarerade att hans parti inte låter sig reduceras till en dörrmatta var...

Vi höll bara vårt löfte

Debattinlägg på UNT Debatt (unt.se) den 4 december 2018 Att SD fick ökat inflytande berodde på att oppositionen inte kunde hålla ihop, inte på hur majoriteten agerade, skriver Christer Johansson (V) och Kerstin Umegård (MP) i Knivsta. Efter valresultatet fanns ingen naturlig majoritet att styra Knivsta. Något vi delade med väldigt många av landets kommuner. Efter två månaders försök med olika kombinationer som inte kom överens visade det sig att den nu presenterade och beslutade grupperingen har visat tillit för varandras olika åsikter och utgör en majoritet i fullmäktige. I den grupperingen är V och MP inte några stödhjul, utan...

Värmande samtal på Röd Lördag

Stort tack för alla lyckönskningar till Vänsterpartiet i den nu beslutade majoriteten. Många hejarop kom från vänsterväljare men även andra såg positivt på det oväntade styret som vuxit fram när alla andra försök misslyckats. Bland citaten fån Knivstaborna plockar jag några: ”Intressant”, ”Ni fem partier har visat att ni vill något”, ”Det gemensamma är att ni litar på varandra” och många ”Lycka till”. Jag tolkar det som att torgbesökarna uppskattar partier som klarar att samarbeta, för Knivstas bästa. Det blev även en del diskussioner och frågor om kvarteret bredvid kommunhuset, Segerdal. Ett kvarter som nu är ute på samråd och...

Sammanfattning från Kommunfullmäktiges sammanträde 21 november

Novembersammanträdet var ett fullmäktigemöte då en fick byta sida både fysiskt och mentalt. Jag hade inledningsvis svårt att veta var jag skulle sitta och blev till slut bortstyrd från höger sida om presidiet till vänster. Alltså från oppositionssidan, där jag vant mig vid att sitta, till majoritetssidan. Jag saknar mina kompisar i oppositionen, men är samtidigt glad över nya vänner. För nu ingår Vänsterpartiet i en majoritetsskara bestående av M, C, S, MP och V. Ålderspresident Claes Litsner (S) tjänstgjorde som kommunfullmäktiges ordförande och styrde med tydlig och vänlig hand den första kvarten. Sedan tog Klas Bergström (M) över. Rookie...

Pragmatiskt styre

Debattinlägg på UNT DEBATT den 13 november 2018 Det är viktigt att Knivsta kommun får ett majoritetsstyre de kommande fyra åren, skriver företrädare för S, M, C, MP och V. Valet gav inga tydliga svar på hur Knivsta kommun ska kunna styras de närmaste fyra åren. En situation vi känner igen väl från både regional och nationell nivå. Vi har fått ett uppdrag av våra väljare att utveckla Knivsta ansvarsfullt utifrån de förutsättningar som finns från landsbygden och i småstaden mitt i hjärtat av Uppland. Under hösten har de politiska samtalen varit många i otaliga konstellationer utan att någon majoritet...

FemPartiMajoriteten tar ansvar för Knivsta under mandatperioden

En kombination av händelser och förändringar i samhället gör att Knivsta kommun står inför en mandatperiod med mycket stora utmaningar. Ekonomin är satt under hård press bland annat beroende på stora förändringar i befolkningsstruktur, nya redovisningsregler och stora investeringar i verksamhetslokaler.  Samhället och dess invånare ställer allt högre krav på leverans av välfärdstjänster samtidigt som svårigheter att rekrytera gör det ännu svårare att ens leverera på en tidigare nivå. Inflyttningen till Knivsta ökar behovet av, och trycket på, god välfärd men kommer att behöva genomföras med mindre resurser. Knivsta som hållbarhetskommun måste aktivt ta sig an de globala och nationella...

Kalla vindar och allvarliga samtal på Röd Lördag

Stort tack till alla som trotsade kylan och besökte Vänsterpartiets Röd Lördag den 27 oktober. Höstvindarna gjorde sitt bästa för att ni skulle stannat hemma i värmen. Samtalen handlade om såväl vad som händer just nu i Knivstapolitiken. Men mest om hur det kommer att bli på längre sikt. Det blev naturligtvis funderingar om den politiska organisationen och hur vi ska kunna samarbeta för alla Knivstabors bästa. Svaret är att samtal pågår, inom och mellan de fem partierna, med målet att på KF den 21 november kunna presentera en budget som får stöd av en majoritet av ledamöterna. Med stora...

Välkommen på Röd Lördag 27 oktober

Det nya kommunfullmäktige har haft sitt första sammanträde, som blev historiskt kort. Efter en timme var genomgång av formalia för alla nyvalda klar, en valberedning vald och gruppledare för respektive parti anmälda. Nu är tanken att den nyvalda valberedningen ska jobba och presentera ledamöter och presidier till kommunens alla organ på sammanträdet den 21 november. Många blev kanske förvånade när fem partier tidigare på dagen presenterade ett förslag på ny ledning i Knivsta och att Vänsterpartiet var med, tillsammans med borgerliga partier. Men den senaste mandatperioden har Vänsterpartiet, runt om i landet, styrt 35 kommuner och ett landsting tillsammans med...

Grattis Ylva Dahlström: Cykelväg Vassunda Uppsala bland de prioriterade

Vänsterpartiet prickar av vårt första vallöfte fem veckor efter valdagen. Vi tackar och gratulerar Ylva Dahlström för sitt mångåriga engagemang som nu lett till att gång- och cykelväg längs väg 255 är beslutad. Ansvaret för fortsättningen ligger nu hos Trafikverket. Pressmeddelande från Region Uppsala Den regionala utvecklingsnämnden har bestämt vilka gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet som ska prioriteras som så kallade 40/60-vägar (där Region Uppsala står för 40 procent av finansieringen). Väg 255 mellan Uppsala och Vassunda (Västersjövägen), väg 569 från korsningen 568/569 till Sjövik (Alstabadet) i Örsundsbro och slutligen väg 686, Happstavägen – Marmavägen i Alunda är...