kommungruppen

FemPartiMajoriteten tar ansvar för Knivsta under mandatperioden

En kombination av händelser och förändringar i samhället gör att Knivsta kommun står inför en mandatperiod med mycket stora utmaningar. Ekonomin är satt under hård press bland annat beroende på stora förändringar i befolkningsstruktur, nya redovisningsregler och stora investeringar i verksamhetslokaler.  Samhället och dess invånare ställer allt högre krav på leverans av välfärdstjänster samtidigt som svårigheter att rekrytera gör det ännu svårare att ens leverera på en tidigare nivå. Inflyttningen till Knivsta ökar behovet av, och trycket på, god välfärd men kommer att behöva genomföras med mindre resurser. Knivsta som hållbarhetskommun måste aktivt ta sig an de globala och nationella...

Kalla vindar och allvarliga samtal på Röd Lördag

Stort tack till alla som trotsade kylan och besökte Vänsterpartiets Röd Lördag den 27 oktober. Höstvindarna gjorde sitt bästa för att ni skulle stannat hemma i värmen. Samtalen handlade om såväl vad som händer just nu i Knivstapolitiken. Men mest om hur det kommer att bli på längre sikt. Det blev naturligtvis funderingar om den politiska organisationen och hur vi ska kunna samarbeta för alla Knivstabors bästa. Svaret är att samtal pågår, inom och mellan de fem partierna, med målet att på KF den 21 november kunna presentera en budget som får stöd av en majoritet av ledamöterna. Med stora...

Välkommen på Röd Lördag 27 oktober

Det nya kommunfullmäktige har haft sitt första sammanträde, som blev historiskt kort. Efter en timme var genomgång av formalia för alla nyvalda klar, en valberedning vald och gruppledare för respektive parti anmälda. Nu är tanken att den nyvalda valberedningen ska jobba och presentera ledamöter och presidier till kommunens alla organ på sammanträdet den 21 november. Många blev kanske förvånade när fem partier tidigare på dagen presenterade ett förslag på ny ledning i Knivsta och att Vänsterpartiet var med, tillsammans med borgerliga partier. Men den senaste mandatperioden har Vänsterpartiet, runt om i landet, styrt 35 kommuner och ett landsting tillsammans med...

Grattis Ylva Dahlström: Cykelväg Vassunda Uppsala bland de prioriterade

Vänsterpartiet prickar av vårt första vallöfte fem veckor efter valdagen. Vi tackar och gratulerar Ylva Dahlström för sitt mångåriga engagemang som nu lett till att gång- och cykelväg längs väg 255 är beslutad. Ansvaret för fortsättningen ligger nu hos Trafikverket. Pressmeddelande från Region Uppsala Den regionala utvecklingsnämnden har bestämt vilka gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet som ska prioriteras som så kallade 40/60-vägar (där Region Uppsala står för 40 procent av finansieringen). Väg 255 mellan Uppsala och Vassunda (Västersjövägen), väg 569 från korsningen 568/569 till Sjövik (Alstabadet) i Örsundsbro och slutligen väg 686, Happstavägen – Marmavägen i Alunda är...

Omfattande bostadsplan saknar trädgård

Artikel publicerade i UNT den 7 oktober 2018. ALSIKE Upp till 2000 nya bostäder planeras i Alsike. När stadsodlingar ströks från detaljplanen reagerade Vänsterpartiet. Detaljplanen berör den andra utbyggnaden av norra Alsike och ska möjliggöra byggandet av 1500 till 2 000 nya bostäder i olika boendeformer. Området består i dag av öppen ängs- och åkermark vilket ska ersättas av bostadsområden med bland annat ” trädgårdsstadskaraktär”. I Knivsta kommuns översiktsplan går att läsa: ”Knivsta kommun ser posi tivt på stadsodling och kommer uppmuntra kommuninvånarna till bostadsnära odling i tätorterna.” Men i samband med Samhällsutvecklingsnämndens, SUN, sammanträde i slutet av september avslogs...

Rapport från Knivsta Kommunfullmäktige den 26 september 2018

September månads fullmäktige var också mandatperiodens sista fullmäktige. Mötet innehöll ganska få frågor och var odramatiskt. Politiken var nog, i ärlighetens namn, i tanken redan inne och grubblade över kommande mandatperiod. Information om Centrum för Idrott och Kultur Kvällen inleddes med en rapport från bygget av CIK. Den gavs av Carina Norlander som är fritidschef och som tidigare jobbat på Lugnet i Falun. Centrum för idrott och kultur är alltså Knivstas kommande 15 000 kvadratmeter stora kultur- och idrottshus med två fullstora sporthallar, scen med plats för uppträdanden, kontor (i ett övergångsskede), så småningom en ishall och en del annat....

Välkommen på Röd Lördag för eftervalsdialog och stöd till Världens Barn

Välkommen på septembers Röd Lördag med Vänsterpartiet. Den 29 september 11.00 – 13.00 finns vi åter på Sågverkstorget med fika, bössor till insamlingen för Världens barn och beredda att lyssna på dina synpunkter på valutgången, Knivstas fortsatta utbyggnad och annat som du finner intressant. Just nu befinner sig den politiska världen i samtal och dialoger på alla plan. Ambitionerna är att dessa samtal mellan olika partiföreträdare ska leda fram till majoriteter som kan styra Knivsta kommun såväl som Region Uppsala och riksdagen. Det är nu det kommer att synas vilka som är ”de vuxna i rummet” som lyckas med att...

Valresultatet i kommunen nästan klart

Valdeltagandet i Knivsta var högt och Vänsterpartiet fick rekordmånga av rösterna. Aldrig tidigare har V fått liknande resultat i något av de tre valen som just nu håller på och blir färdigräknade. I alla valen fick vi över fem procent och i regionen/landstinget, där vi alltid haft mest, var vi till och med över sex procent. Detta enligt de preliminära resultat som nu finns att tillgå. Medlemsantalet i partiföreningen är även det på en rekordnivå, så det finns mycket att glädjas åt. Men det är klart att det svider att tappa ett mandat i kommunfullmäktige trots allt stöd. Valrörelsen har...

Den 9 september är startskottet

En mandatperiod är snart slut och på söndag väljs det nya ledamöter i såväl riksdag som kommunfullmäktige. Hur respektive parlament sedan ska kunna styras har det spekulerats vilt om under en ganska lång tid. Det enda vi vet är att det kommer behövas en hel del samarbete och dialog. Vänsterpartiet har visat sig vara bra på båda sakerna såväl i riksdagen som i kommunen. Vi har på båda ställen varit med och genomfört saker som tagit steg mot ett jämlikare samhälle. Utan att sitta med i regeringen eller i kommunens majoritet har vi tagit några steg i rätt riktning. Vi...

Satsa på unga i Knivsta

Debattinlägg i Knivstabygden den 5 september 2018 Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle för unga att utvecklas och må bra i. Mindre barngrupper i förskolan, fler vuxna i skolan och en meningsfull fritid för alla barn, menar vi vänsterpartister behövs för att Knivstas barn och unga ska få en riktigt bra start på livet. Knivsta är på många sätt en bra kommun att växa upp i, men det finns sådant som kan bli bättre. Till exempel de stora barngrupperna på förskolorna. Även om de har minskat något de senaste åren, är det en minskning som den styrande alliansen låtit gå för...