Mål och ekonomiska ramar 2019

Mål och ekonomiska ramar 2019

ung skatare

ung skateare

Vänsterpartiets förslag till Mål och ekonomiska ramar 2019, inriktningsbeslut, som presenterades på kommunstyrelsen den 28 maj 2018.

Här kan du se hur vi börjat resan att omvandla vår valplattform till konkreta finansierade förslag. Fokus kommer att ligga på barn och ungdomar där vi bland annat vill se ett gratis UL-kort, som gäller på fritiden hela året, till alla 10 – 18-åringar i kommunen. Just nu finns en skattehöjning på 44 öre i förslaget och hur det blir i november när beslutet tas beror på vad vi får för uppgifter om befolkningsutveckling, skatteprognoser och annan relevant information under sommarmånaderna. Ambitionen är att ha ett komplett budgetförslag inklusive investeringar och ramar för hela den kommande mandatperioden fram till 2022.

Vi har, jämfört med moderaternas förslag, lagt 16 miljoner mer till utbildningsnämnden. Dessa pengar är fördelade så att fritidsgårdarna får 1,2 miljoner, kulturskolan 1,7 miljoner och SFI 150 tusen. Med dessa tilldelningar kan fritidsgården öka sin verksamhet och öka antalet fritidsledare. Kulturskolan kan halvera avgifterna och anställa fler lärare. Digitaliseringsavdraget är halverat och ger nästan 1 miljon, då digitalisering kostar i inledningen. Tillsammans med de 12 miljonerna som Vänsterpartiet lagt till grundskolan räknar vi med att samtliga medarbetare ska bli kvar i skolan och bidra till de ungas utveckling och bildning.

Personalkontoret har fått 1,6 miljoner för bättre arbetsmiljö inklusive en uppräkning till verklig kostnad för facklig verksamhet. Ekonomikontoret och kommunledningskontoret får 2,4 miljoner för upphandlingstjänster och jobb med webbplatsen. Studieförbunden och föreningslivet får 50 respektive 60 tusen i ökade resurser. Park och natur får en halv miljon att dela på för att bevara och utveckla kommunens gröna offentliga mötesplatser inklusive lekplatser.

Socialnämnden får i Vänsterpartiets förslag 3,5 miljoner mer än i moderatförslaget. Individ och familjeomsorgen och LSS har fått ökade kostnader som det inte går att spara bort. Pengarna räcker även till att öka antalet sommarjobb till elever i årskurs nio och ett i gymnasiet. Vi har också halverat sparbetinget även kallat digitaliseringsavdraget vilket ger 450 tusen kronor mer till nämndens verksamhet.

I ägardirektivet till Knivstabostäder har vi skrivit in att de ska bygga 100 nya hyresrätter per år med en hyresnivå som matchar efterfrågan.

Hela Vänsterpartiets förslag finns att läsa här: MoB 2019 Vänsterpartiet 180528