Företrädare

Anna Marklund
Anna Marklund
Kandiderar till kommunfullmäktige (14) och regionfullmäktige (8)

Jag är född i Linköping i början av 1950-talet. Nu bor jag, efter flytt från Uppsala till Knivsta 2010, med man, hund, katter och höns i en före detta sommarstuga i Krusenberg och jag älskar att vara utomhus, gärna på hästryggen.

I september 2018 blir jag pensionerad universitetsadjunkt i musik.

Förutom att jag kandiderar till Knivsta kommunfullmäktige (plats 14) kandiderar jag även till regionfullmäktige (plats 8). Jag har dessutom varit ersättare i partföreningens styrelse och deltagit i valberedningen.

Jonas Sjöstedt fick mig att bli medlem i Vänsterpartiet. Han är klok och mycket tydlig med vad partiet står för. Vänsterpariet är det enda parti som tydligt står för att den ekonomiska politiken är viktigast om en vill öka jämlikheten i samhället.

Min viktigaste fråga som jag vill driva i Knivsta är mer bildning och förskole- och skolfrågor.

Jag är sångerska och musikpedagog och anser att alla estetiska uttryck är bland det viktigaste i samhället om vi vill att människor ska vara bildade och förstå världens komplexitet och alla människors lika värde.


Charlotte Judkins
Charlotte Judkins
Kandiderar till Knivsta kommunfullmäktige (15) där jag just nu är ersättare

Att bo här i Knivsta tycker jag är toppen för barnfamiljer. Nära till naturen, till vännerna och till världen. Jag är själv uppvuxen i byn och har efter ett antal års viftande i världen kommit tillbaka när jag bildade familj. Jag tycker om att resa och jag tycker om att umgås med mina nära och kära. Då jag är dålig på att sitta stilla och är gärna ute och rör på mig.

Jag har senaste åren varvat föräldrarollen med att utbilda mig på Uppsala universitet inom humaniora med filosofi, samhällsvetenskap och kultur som mina ämnen. Att jobba med arbetsmiljöfrågor tycker jag är både roligt och viktigt och som småbarnsförälder är jag mån om att lärarna och personalen på förskolorna och skolorna ska ha en god arbetsmiljö. Uppnås det kommer kvaliteten på den pedagogiska stimulansen för våra barn lyftas och därigenom också resultaten. Genom att måna om personalen som tar hand om barnen och bland annat minska barngrupperna är jag övertygad om att vi kommer att se bättre resultat och mer välmående barn i Knivstas skolor.

Att jag engagerat mig i Vänsterpartiet har att göra med att jag tror på partiets ideologiska värdegrund. Jag tror på solidaritet och jämställdhet. Alla ska uppleva samma trygghet och möjlighet att utvecklas. Jag kandiderar i kommande val till kommunfullmäktige (plats 15).


Christer Johansson
Christer Johansson
ordförande i partiföreningen, gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen 2015 - 18, ersättare i SUN okt 2016 - 2018 och förste ersättare till riksdagen. I det kommande valet kandidat till kommunfullmäktige (1) och riksdagen (4)

Jag flyttade till dåvarande Knivsta kommundel 1980 efter att jag byggt ett hus i Spakbacken åt mig och min familj. De båda barnen är nu utflyttade sedan länge men jag bor kvar i Spakbacken med min fru. Barnen och ett barnbarn bor i Knivsta och vi hinner ses en hel del.

Efter 47 år som anställd i Uppsala kommuns fritidsverksamhet på simhallar och fritidsgårdar är jag sedan 1 maj 2017 nöjd pensionär. Under mina år i kommunens tjänst hade jag glädjen att få möta hundratals ungdomar och genomföra mängder av aktiviteter, evenemang och festivaler.

Just nu är jag ordförande och gruppledare i Vänsterpartiet Knivsta. Aktuella förtroendeuppdrag är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i samhällsutvecklingsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen. Jag är även ersättare till riksdagen. I det kommande valet kandiderar jag till kommunen (plats 1) och riksdagen (plats 4).

Jag gick med i Vänsterpartiet 2003 när Knivsta blev egen kommun. Orsaken var min oro för villkoren för ungas uppväxt i den barn- och ungdomstäta kommunen. Jag var nämligen med i början på nittiotalet och fick uppdraget av den moderatledda kommunledningen att varsla alla fritidsledare på Knivsta fritidsgård. Sju av tio blev till slut uppsagda medan jag och två andra fick andra jobb i kommunen. Med tanke på min yrkesbakgrund är det kanske inte så förvånande att mitt huvudområde i den lokala politiken är ungdomsfrågor. Jag vill att unga ska få tillbaka framtidstron och sin psykiska hälsa. Men jag är också engagerad i arbetsmiljöfrågor, bostadsutbudet, kollektivtrafiken och äldreomsorgen för att nämna några frågor som jag anser behöver förbättras i kommunen.

Telefon 070 – 824 86 65


Elin Johansson
Elin Johansson
kandiderar till kommunfullmäktige (10)

Jag jobbar halvtid som egen företagare, där jag utvecklat en musikapp för barn och andra halvan som brevbärare. I grunden är jag journalist och musiker. Under 2016 flyttade jag med min familj till Knivsta för naturen och lugnet.

Jag sitter med i partiföreningens valberedning sedan årsmötet 2018 och kandiderar i kommande val till kommunfullmäktige (plats 10).

Medlem i Vänsterpartiet blev jag för att jag brinner för rättvisa, solidaritet och jämlikhet.

Mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta är bekämpande av rasism och fascism. Att Knivsta byggs ut på ett smart och miljövänligt sätt, får behålla naturområden och vara en stad där människor både kan leva, bo och arbeta. Kultur, utbildning och barnomsorg ligger mig också varmt om hjärtat.


Fredrik Rosenbecker
Fredrik Rosenbecker
ledamot i partiföreningens styrelse och ordinarie ledamot i Socialnämnden 2015 - 18 samt kandidat till kommunfullmäktige (4)

Matematikstudier förde mig till Uppsala och därifrån flyttade jag till Knivsta år 2002. Jag jobbar nu som nätverksspecialist.

Under denna mandatperiod har jag varit ordinarie ledamot i socialnämnden. Jag har också varit ledamot i partiföreningens styrelse. Var tidigare ersättare i distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Uppsala län. Kandiderar i kommande val till kommunfullmäktige (plats4)

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för att de ekologiska och ekonomiska kriserna inte kan lösas inom ramen för det system som skapar dem. I kapitalismens ställe krävs ett samhälle efter socialismens principer med demokratisk kontroll över produktionen, inriktad efter samhällets och människors behov och med respekt för planetens ändliga resurser. Ett sådant i grunden förändrat samhälle kan bara förverkligas genom organisering och för mig föll valet på Vänsterpartiet.

Det är avgörande för vår gemensamma framtid att samtidigt som man verkar för ett annat samhälle begränsa det nuvarande samhällets nedbrytande inverkan på natur och människor. Inte minst allvaret i den globala ekologiska kris vi står inför visar detta. Min lokala hjärtefråga är i så mening inte en specifik fråga i sig, utan detta perspektiv på alla lokala frågor.


Helena Marrero Ericson
Helena Marrero Ericson
ersättare i partiföreningens styrelse och ledamot i kommunrevisionen dec. 2017 - 2018

Om man bortser från de få år som jag bodde i ett studentboende i Uppsala så har jag bott i Knivsta sedan 1994. Dessförinnan spenderade jag mina första levnadsår i Spanien. Knivsta är således en kommun som jag har återkommit till och trivs bra i. Närheten till naturen och de goda kommunikationerna är något som jag värdesätter högt.

För närvarande studerar jag på juristprogrammet vid Uppsala universitet där jag nu skriver mitt examensarbete. Ett ämne som särskilt intresserar mig är arbetsrätten, som är det rättsområde som jag fokuserar på i mitt arbete om åldersdiskriminering i arbetslivet. Inom kort ska examensarbetet lämnas in och jag kommer att påbörja min nya anställning inom det svenska rättsväsendet.

Anledningen till att jag har engagerat mig inom Vänsterpartiet är att partiet delar mina värderingar vad gäller jämställdhet och solidaritet. Två begrepp vars innebörd blir allt viktigare att värna om med den samhällsutveckling som vi har idag.


Irene Ljungström
Irene Ljungström
kandiderar till Knivsta kommunfullmäktige (16)

Jag bor i Jansberg i Långhundra dit jag flyttade från Sala år 2000. Jag gillar trädgårdsarbete och natur och tycker också om att resa och se nya kulturer. I Sala var jag klubbordförande i Seko Post. Nu är jag pensionär sedan 2014.

I årets val kandiderar jag som aktiv medlem till kommunfullmäktige (plats 16).

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för de har en ideologi som stämmer överens med min egen.
Mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta är skola, vård och äldreomsorg.


Jaya Montell
Jaya Montell
kandiderar till kommunfullmäktige (7)

Jag bor tillsammans med min man, våra fyra barn och vår hund i Ängby. Knivsta är en fantastisk plats, den plats jag valt för mig och min familj. Jag vill att våra barn ska känna sig trygga. Och tryggheten förutsätter jämlikhet. Jag är socionom och har nu ett fantastiskt arbete som skolkurator i Knivsta. Det är fantastiskt eftersom det gör att jag får ta del av barns och ungas vardag, liv och utveckling. Skolan är ju en arena i vilken framtiden skapas.

Vänsterpartiet är för mig i första hand ett rättviseparti. Ett parti vars uppgift är att bevaka att politiska beslut syftar till ett ökat jämlikt och jämställt samhälle. Att minska klyftorna i samhället gynnar alla. Som politiker i Vänsterpartiet vill jag i hög grad verka för att de beslut som fattas bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle som är bättre för barn och ungas liv, hälsa och uppväxtvillkor, det vill säga ett tryggare samhälle.

Jag kandiderar i det kommande valet till kommunfullmäktige (plats 7)

I mitt Sverige har alla samma värde, oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg eller religiös tillhörighet.


Jenny Parkert
Jenny Parkert
kandiderar till kommunfullmäktige (13) och till regionfullmäktige (17)

Jag kom till Knivsta 1980, när jag var sju år. Bor nu i Västra Ängby och jobbar som undersköterska på Akademiska sjukhuset. Där arbetar jag på en av kirurgavdelningarna.

I det kommande valet kandiderar jag till kommunfullmäktige (plats 13) och till regionen (plats 17)

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för att jag tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Vill att det ska finnas mer medmänsklighet.

Mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta är att alla elever i skolan ska få rätt hjälp och rätt förutsättningar för att kunna fortsätta framåt. Vill att äldre ska ha en bra ålderdom oavsett om de är friska, eller behöver daglig hjälp.


Johan Jansson
Johan Jansson
kandiderar till kommunfullmäktige (9)

Jag flyttade till Knivsta med min familj 2016 för naturen och lugnet. Min anställning har jag på KTH där jag forskar i matematiska beräkningar. Jag kan beskriva mig som driven, kreativ och van vid att argumentera.

Jag blev medlem i Vänsterpartiet 2017 för jag tycker demokrati och mänskliga rättigheter är enormt viktigt att försvara, och Vänsterpartiet representerar det bäst. Under mitt första år i partiet har jag varit aktiv i möten och kommunikation. I kommande val kandiderar jag till kommunfullmäktige (plats 9).

Mina hjärtefrågor som jag vill vara med och driva i Knivsta handlar om mänskliga rättigheter, rättvisa och antirasism. Jag vill också se en genomtänkt expansion av Knivsta kommun och en fungerande kollektivtrafik. I Knivstas skolor vill jag se integrerad datorprogrammering i skolan från första klass.


Maja Erkstam
Maja Erkstam
kandiderar till kommunfullmäktige (8), regionfullmäktige (19)

Jag är en glad norrlänning med två vuxna barn som flyttade till Stockholm 1990 för att studera, och sedan vidare till Knivsta 1999, och här fastnade jag.

Jag jobbar som utvecklingshandledare inom socialpsykiatrin i Uppsala kommun. På fritiden är jag engagerad i en ideell förening som heter Kung Över Livet och jobbar för att öka kunskapen och förståelsen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag är också engagerad i den lokala medlemspuben Stationshuset, samt skriver lite i olika former.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige (plats 8), regionen (plats 19) och är ersättare i partiföreningens styrelse.

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för att jag brinner för de utsatta grupperna i samhället och för att alla ska ha samma självklara plats i samhället oavsett vilka grundförutsättningar man fått med sig genom exempelvis status i samhället, födelseort, kön, hudfärg, sexuell läggning och funktionsvariationer. Jag anser att det är Vänsterpartiet som för den politik som gör detta möjligt. Jag vill i någon form jobba för det jag tycker är viktigt och jag tror på.

Jag vill förebygga psykisk ohälsa och förbättra den psykiska hälsan hos unga genom samarbete mellan olika instanser i kommun och landsting. Även högre vuxennärvaro i skolan, och en meningsfull syselsättning för unga är viktigt för att våra unga ska få chans att må bra och därmed växa och utvecklas. Jag vill jobba för att det finns bra stödinsatser för barn med behov av stöd i skolan och vuxna med behov av stöd i det dagliga livet.

Då jag är färsk i politiken har jag ännu mycket att lära, men jag är inte färsk i livet och jag hoppas att min livs- och arbetslivserfarenhet ska kunna tillföra Knivstapolitiken värdefull kunskap. Jag tror på möten mellan människor – jag kan ständigt lära mig något nytt, och få se livet med nya glasögon, via en ödmjuk och öppen dialog.


Malin Tollbom
Malin Tollbom Kjell
ledamot i kommunfullmäktige 2015 - 18 och revisor i partiföreningen

Jag är född 1972 och uppväxt i Knivsta. Min familj flyttade hit 1976 och jag bodde i Uppsala tio år i min ungdom, men flyttade tillbaks då det var dags att skaffa familj. Jag jobbade tio år på Ängbygården i Knivsta. Nu jobbar jag som gymnasielärare på Bruksgymnasiet i Gimo.

Jag sitter i Kommunfullmäktige som ordinarie sedan 2014 och är revisor i partiföreningen. I det kommande valet kandiderar jag till kommunfullmäktige (plats 5).

Då mina barn skulle börja i förskola och skola blev jag upprörd över de stora barngrupper som fanns i Knivsta. Det fick mig att bli medlem i Vänsterpartiet. Jag har dessutom alltid satt rättvisa och solidaritet högt bland viktiga moraliska värden.

Ökad frihet och rättvisa bland Knivstas medborgare är mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta. Det tror jag kan nås genom hanterbara klass- och barngruppsstorlekar, fler äldreomsorgsmöjligheter, fler billiga fritidsaktiviteter och fler hyresrätter.

För framtiden ser jag att vi måste kämpa för 6-timmarsdagens införande.


Maria Fornemo
Maria Fornemo
ersättare i kommunfullmäktige, kassör i partiföreningen och ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden samt kandiderar till kommunfullmäktige (2)

Från början är jag värmländska och växte upp på gränsen mellan socknarna Nor och Segerstad utanför Karlstad. När jag 2003 flyttade till Knivsta upptäckte jag att här också finns Nor och Segerstad liggandes kant i kant. Tydligen har jag flyttat 35 mil för att flytta tillbaka ”hem”! Har allmänna intressen som sport, djur och natur, och umgås gärna med familj och vänner.

Har jobbat inom media som PR-ansvarig i många år men är numer fackligt förtroendevald på heltid och sitter i klubbstyrelsen för Unionen, på min arbetsplats.

Jag är ordinarie ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Sitter dessutom som kassör i partiföreningens styrelse. I det kommande valet kandiderar jag till kommunfullmäktige (plats 2).

När jag insåg att de skyddsnät som fanns i samhället förr, och som jag fortfarande trodde fanns, faktiskt nuförtiden är lövtunna, blev jag medlem i Vänsterpartiet. Att bli sjuk eller arbetslös kan i dag leda till social och ekonomisk katastrof. Jag vill istället ha ett samhälle som ställer upp för de som har det svårt. Alla vinner på att vi tar hand om varandra. Och jag tycker absolut inte att våra skattepengar, som är avsedda för skola, vård och omsorg, ska försvinna som bolagsvinster. 

Mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta är frågor som rör barn och unga – såväl förskola som skola och fritid.


Nina Broman Costa
Nina Broman Costa
kandiderar till kommunfullmäktige (11) och regionfullmäktige (15)

Jag flyttade till Knivsta från Upplands Väsby för fyra år sedan för att kunna varva ner i naturen mellan jobbpassen. Knivsta är en fantastisk kommun att bo i!

Till vardags jobbar jag natt på en bensinstation, men det senaste året har det mest blivit fackligt arbete som förtroendevald. Jag är skyddsombud, försäkringsinformatör, ordförande i oljesektionen och ledamot i avdelningsstyrelsen i mitt fackförbund. I maj 2018 var jag ombud på Vänsterpartiets fackligpolitiska rikskonferens.

Istället för att sitta hemma och gnälla över högervindarna som blåser i motsatt riktning engagerade jag mig politiskt i Vänsterpartiet. Vi måste vara fler arbetare i politiken! Vänsterpartiet står klart på arbetarnas sida, för kollektivavtal och trygga anställningar. Det är grunden för jämlikhet.

Jag kandiderar i det kommande valet till Knivsta kommunfullmäktige (plats 11) och i valet till Regionfullmäktige (plats 15).

Vi behöver förbättra arbetsmiljön i förskolor och skolan, inte minst därför att lärarnas jobb är grunden för våra barn och unga. I offentlig upphandling skall det självklart vara kollektivavtalsmotsvarande löner. Kommunen skall inte använda bemanningsföretag.

Vi måste bygga bostäder som folk har råd att bo i, och ge våra ungdomar trygga anställningar så att de kan ta steget ut i vuxenlivet. Det är grunden för vårt samhälle och självklart ska det vara på jämlika villkor!

Kort och gott, jag engagerar mig för arbetarklassens och samhällets intressen.


Petra Jansson
Petra Jansson
ledamot i föreningens styrelse och ledamot i kommunens valberedning samt ersättare i Kommunfastigheter i Knivsta AB. kondiderar till kommunfullmäktige (3)

Jag heter Petra Jansson och är Knivstabo sedan ettårsåldern. Under åren har jag gjort några trevande försök att hitta hem på andra platser på jorden, men jag har alltid återvänt hit. Hem till Knivsta.

Jag jobbar administrativt på Knivstas enda gymnasieskola och möter ungdomar på väg ut i vuxenvärlden varje dag. Det viktigaste vi kan ge dem är hoppet om en ljus framtid och verktygen att leva i den. Jag vill hjälpa till att göra Knivsta till en kommun som ger dem det.

Politiskt så är jag ledamot i Vänsterpartiet Knivstas styrelse och ledamot i kommunens valberedning samt ersättare i Kommunfastigheter i Knivsta AB. Jag sitter även i styrelsen för ABF i Uppsala län och kandiderar till kommunfullmäktige i det kommande valet (plats 3).

Skälet till att jag är medlem i Vänsterpartiet är att jag vill vara med och förändra saker till det bättre. Saker som jag tycker är självklara såsom ett jämlikt samhälle fritt från rasism. Ett samhälle där vi alla har samma möjligheter. Ett Sverige för alla.

Jag trivs mycket bra här i Knivsta och är glad att även många andra känner likadant. Jag tycker vi har skapat oss en liten oas här trots att vi är omgivna av så många lockande orter. Det finns en småstadskänsla med omtanke och gemenskap i Knivsta som är underbar. Vi bryr oss om varandra här.

Har vi saker vi behöver jobba på? Absolut! Vi behöver se till att alla känner sig välkomna hit. Vi behöver fler hyresrätter med rimlig hyra så de som vuxit upp här eller bott här hela livet har möjlighet att stanna. Vi behöver behålla grönområden där vi kan skapa mötesplatser. Vi behöver se till att alla barn och ungdomar får en trygg och gedigen skolgång med engagerade och uppskattade lärare. Vi behöver försäkra oss om att våra äldre blir hjälpta och stöttade med bibehållen integritet. Det måste vi göra. Det kan vi göra. Tillsammans.


Tommy Ljungström
Tommy Ljungström
ledamot i valnämnden 2015 - 18 och sekreterare i partiföreningens styrelse samt kandidat till kommunfullmäktige (17)

Jag kom till Knivsta 1986 och bor i Jansberg, Långhundra.

Jobbar deltid som facklig konsult. Efter 37 års fackligt arbete (före detta Televerkare) på SEKO, tidigare Statsanställdas Förbund, har jag samlat på mig en hel del erfarenheter i mitt arbete med arbetsmiljö, studier, arbetsrätt, utbildning, försäkringar och pensioner.

Förutom att jag sitter med i valnämnden är jag även sekreterare i partiföreningen. I kommande val kandiderar jag till kommunfullmäktige (plats 17).

Vänsterpartiet är det parti som mest överensstämmer med mina åsikter. Utifrån allt jag sett ute på ”fältet”, både på arbetsplatser och i medlemmarnas hem gör det, i alla fall enligt min mening, att man bara kan vara vänsterpartist. Ta till exempel kvinnornas situation i samhället, lägre löner, sämre pension och sämre arbetsmiljö. Det är ju år 2018 och vi har inte kommit längre i jämställdhetsarbetet. Jag har även på nära håll sett effekterna av den vårdslösa politiken där man sålt ut lönsamma statligt ägda bolag för att i princip endast gynna riskkapitalister. I stället för de rättmätiga ägarna, det vill säga vi skattebetalare.

Vård och omsorg är viktiga frågor för mig tillsammans med miljöfrågorna. Då jag startade Sveriges första fackliga miljögrupp var det Vänsterpartiets ”Så länge ekonomin styr ekologin kommer vi inte uppnå några klimatmål” som drev mig i den frågan.


Tove Ericson
Tove Ericson
revisor i partiföreningen och kandidat till kommunfullmäktige (6)

Jag är en tidigare norrlänning som nu har bott i trakterna i snart 15 år. I Knivsta kommun har jag bott sen 2011. Mitt arbete bedriver jag på Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet där jag är doktorand inom solcellsmaterial.

I den nybildade samhällsutvecklingsnämnden satt jag som ersättare i nästan två år, från januari 2015 – oktober 2016. Jag kandiderar nu till kommunfullmäktige (plats 6). Tidigare har jag också varit medlem i Knivsta partiförenings styrelse, nu är jag en av två revisorer.

Vänsterpartiets ideologiska och praktiska tankar kring rättvisa, medmänsklighet och jämlikhet är väl överensstämmande med mina egna. Det, och att jag ser politiken som en av de viktigaste arenorna för att kunna påverka hur vi vill ha vårt samhälle, var anledningen att jag blev vänsterpartist.

Jag brinner för allas lika värde, med allt vad det innebär, i stort och smått. Det inkluderar också miljöfrågor eftersom även framtida generationer och människor på klimatkänsliga platser måste få möjlighet till ett bra liv.