Företrädare

Anna Marklund
Kandiderar till kommunfullmäktige (14) och regionfullmäktige (8)

Jag heter Anna Marklund och är född i Linköping i början av 1950-talet. Nu bor jag med man, hund, katter och höns i en fd sommarstuga i Krusenberg och jag älskar att vara utomhus, gärna på hästryggen.

I mitt arbete som adjunkt på Uppsala universitet undervisar jag blivande förskollärare och grundskollärare mot yngre barn, i ämnet musik. Som sångerska sjunger jag mest folk och jazz, till exempel i Prestos kapell och i Softgruppen.

Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan och har varit mycket aktiv både där och i före detta Missionsförbundet och har hela livet tänkt att Jesus var socialist – för mej sammanfaller dessa båda ideologier till en. Det finns ingen annan möjlighet att lösa problemen i världen än kärleken. Och då menar jag den solidariska kärlek som leder till att jag och du gör vad vi kan för att skapa ett samhälle där alla människor har samma möjligheter att växa och leva och där vi är beredda till uppoffringar för att detta samhälle ska bli verklighet. Vi kanske till exempel måste sluta nöjesflyga till andra sidan jordklotet om vi ska kunna rädda klimatet.

Mitt viktigaste fokus just nu är ”bildningen” – vi måste hjälpa det uppväxande släktet att förstå att alla människor har samma värde och att våra olika uttryckssätt är kulturella, estetiska, språkliga, geografiska…… Det är hur viktigt som helst att alla människor förstår att dessa olika uttryck är lika värdefulla om än olika! – För mig handlar det om att rädda demokratin. Det parti som bäst står upp för mina ideal är Vänsterpartiet – vi har en mycket klok partiledare i Jonas Sjöstedt, lyssna på vad han säger när han får medialt utrymme!


Charlotte Judkins
Charlotte Judkins
ersättare i Kommunfullmäktige

ledamot i partiföreningens valberedningJag är just nu (april 2014) föräldraledig från mitt jobb inom resebranchen. På arbetsplatsen var jag förtroendevald inom den fackliga organisationen och även skyddsombud. Att jobba med arbetsmiljöfrågor tycker jag är både roligt och viktigt och som småbarnsförälder är jag mån om att lärarna och personalen på förskolorna och skolorna ska ha en god arbetsmiljö. Uppnås det kommer kvaliteten på den pedagogiska stimulansen för våra barn lyftas och därigenom också resultaten. Genom att måna om personalen som tar hand om barnen och bland annat minska barngrupperna är jag övertygad om att vi  kommer att se bättre resultat och mer välmående barn i Knivstas skolor.

Att bo här i Knivsta tycker jag är toppen för barnfamiljer. Nära till naturen, till vännerna och till världen. Jag är själv uppvuxen i byn och har efter ett antal års viftande i världen kommit tillbaka när jag bildade familj. Till hösten planerar jag att utbilda mig på Uppsala universitet inom humaniora med filosofi, samhällsvetenskap och kultur som mina ämnen. Jag tycker om att resa och jag tycker om att umgås med mina nära och kära. Då jag är dålig på att sitta stilla och är gärna ute och rör på mig.

Att jag engagerat mig i Vänsterpartiet har att göra med att jag tror på partiets ideologiska värdegrund. Jag tror på solidaritet och jämställdhet. Alla ska uppleva samma trygghet och möjlighet att utvecklas.


Christer Johansson
Christer Johansson
ordförande i partiföreningen, gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen 2015 - 18, ersättare i SUN okt 2016 - 2018 och förste ersättare till riksdagen

Jag flyttade till dåvarande Knivsta kommundel 1980 efter att jag byggt ett hus i Spakbacken åt mig och min familj. De båda barnen är nu utflyttade sedan länge men jag bor kvar i Spakbacken med min fru. Barnen och ett barnbarn bor i Knivsta och vi hinner ses en hel del.

Efter 47 år som anställd i Uppsala kommuns fritidsverksamhet på simhallar och fritidsgårdar är jag sedan 1 maj 2017 nöjd pensionär. Under mina år i kommunens tjänst hade jag glädjen att få möta hundratals ungdomar och genomföra mängder av aktiviteter, evenemang och festivaler.

Just nu är jag ordförande och gruppledare i Vänsterpartiet Knivsta. Aktuella förtroendeuppdrag är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i samhällsutvecklingsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen. Jag är även ersättare till riksdagen. I det kommande valet kandiderar jag till kommunen (plats 1) och riksdagen (plats 4).

Jag gick med i Vänsterpartiet 2003 när Knivsta blev egen kommun. Orsaken var min oro för villkoren för ungas uppväxt i den barn- och ungdomstäta kommunen. Jag var nämligen med i början på nittiotalet och fick uppdraget av den moderatledda kommunledningen att varsla alla fritidsledare på Knivsta fritidsgård. Sju av tio blev till slut uppsagda medan jag och två andra fick andra jobb i kommunen. Med tanke på min yrkesbakgrund är det kanske inte så förvånande att mitt huvudområde i den lokala politiken är ungdomsfrågor. Jag vill att unga ska få tillbaka framtidstron och sin psykiska hälsa. Men jag är också engagerad i arbetsmiljöfrågor, bostadsutbudet, kollektivtrafiken och äldreomsorgen för att nämna några frågor som jag anser behöver förbättras i kommunen.

Telefon 070 – 824 86 65


Fredrik Rosenbecker
Fredrik Rosenbecker
ledamot i partiföreningens styrelse och ordinarie ledamot i Socialnämnden 2015 - 18

Jag är född 1972, bor med sex döttrar och fru i Alsike, har studerat matematik vid Uppsala Universitet, och är idag anställd som nätverksspecialist på ett företag som jag och några vänner startade i slutet på 90-talet. Jag trivs bra i böckernas värld och läser då gärna historia, samhälle och ekonomisk teori. Stjärnklara nätter under den mörkare delen av året vänder jag emellanåt blickarna uppåt från Knivsta och ut mot universum. Genom mitt teleskop låter jag mig fascineras av Mars iskalotter, Jupiters stormar, dess större månar, och Saturnus ringar.

Som observatör av den planet vi lever på ser jag klassamhällets orättvisor breda ut sig och beröva människor både framtid och frihet. Jag engagerar mig för ett socialistiskt samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, som förstår att människans frihet inte är detsamma som kapitalets frihet, ett ekologiskt hållbart samhälle där jordens ändliga resurser fördelas rättvist och människor bygger sin framtid i samverkan.


Helena Marrero Ericson
Helena Marrero Ericson
ersättare i partiföreningens styrelse och ledamot i kommunrevisionen dec. 2017 - 2018

Om man bortser från de få år som jag bodde i ett studentboende i Uppsala så har jag bott i Knivsta sedan 1994. Dessförinnan spenderade jag mina första levnadsår i Spanien. Knivsta är således en kommun som jag har återkommit till och trivs bra i. Närheten till naturen och de goda kommunikationerna är något som jag värdesätter högt.

För närvarande studerar jag på juristprogrammet vid Uppsala universitet där jag nu skriver mitt examensarbete. Ett ämne som särskilt intresserar mig är arbetsrätten, som är det rättsområde som jag fokuserar på i mitt arbete om åldersdiskriminering i arbetslivet. Inom kort ska examensarbetet lämnas in och jag kommer att påbörja min nya anställning inom det svenska rättsväsendet.

Anledningen till att jag har engagerat mig inom Vänsterpartiet är att partiet delar mina värderingar vad gäller jämställdhet och solidaritet. Två begrepp vars innebörd blir allt viktigare att värna om med den samhällsutveckling som vi har idag.


Jaya Montell
Jaya Montell
kandiderar till kommunfullmäktige (7)

Jag och min man flyttade tillbaka till Knivsta 2003 efter våra utbildningar i Örebro.  Vi är nu bosatta i Ängby tillsammans med våra fyra barn.  Knivsta är ett underbart ställe att bo i men det finns delar som behöver bevakas och delar som behöver förbättras. Exempelvis behöver vi bevaka ett naturnära boende, Knivsta växer vilket är bra men man måste bygga på ett sätt som bevarar känslan av att ha naturen runt knuten. Förskoleverksamheten behöver förbättras! De stora barngrupperna är oacceptabla. Pedagogerna måste ges förutsättningar för att kunna ge våra barn en trygg verksamhet som präglas av hög kvalité.

Sedan 2003 arbetar jag som utredare på socialtjänsten. Det är ett fantastiskt arbete som ger mig möjlighet att få ta del av människors förmåga till positiv förändring. Men det ger också en insikt i hur livet kan te sig för den med en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, för den som drabbats av långvarig sjukskrivning eller för den som hamnat i någon form av beroende.

Vänsterpartiet är för mig i första hand ett rättviseparti. Ett parti vars uppgift är att bevaka att politiska beslut syftar till ett ökat jämlikt samhälle. Att minska klyftorna i samhället är inget som bara gynnar den i underläge, det gynnar hela samhället och alla dess invånare. Detta är bakgrunden till varför jag valt att engagera mig i Vänsterpartiet


Malin Tollbom / foto Jeannette Escanilla
Malin Tollbom Kjell
ledamot i kommunfullmäktige 2015 - 18 och revisor i partiföreningen

Jag är ämneslärare i svenska, filosofi, och psykologi på en gymnasieskola i Gimo, där jag arbetat sedan 1999. Innan dess jobbade jag som vårdbiträde i Knivsta i många år, mest vid sidan om studierna, men även heltid under en period. Andra yrken jag provat på är vara servitris och sätta plant. För tillfället går mycket tid till vidaretveckling inom yrket, barnens aktiviteter och renovering av hemmet. Både kapsågning och golvläggning kan nu föras till min meritlista.

Min uppväxt i Knivsta minns jag som idyllisk och en liknande uppväxt vill jag gärna ge mina och andras barn. Självklart ligger då frågor som rör skola och barnomsorg mig varmt om hjärtat. Jag anser att barngrupperna i Knivsta är på tok för stora, främst i förskolan, men även hos de lägre klasserna i grundskolan. Personaltätheten behöver också ökas, eftersom alla barn förtjänar att bli sedda.

Då jag arbetat länge inom vård och omsorg kan jag se att det är oerhört viktigt att behovet och inte ekonomin som ska styra vilken vård individen bör få. Likaså anser jag att det är av stor betydelse att behålla kommunägda hyresrätter i Knivsta, samt underlätta för byggandet av fler. Här ska alla människor kunna hitta en bostad, även om man inte kan hosta upp kontantinsats till en bostadsrätt.

 


Maria Fornemo
Maria Fornemo
ersättare i kommunfullmäktige, kassör i partiföreningen och ordinarie ledamot i Utbildningsnämnden

Från början är jag värmländska och växte upp på gränsen mellan socknarna Nor och Segerstad utanför Karlstad. När jag ett antal år senare flyttar till Knivsta upptäcker jag till min förvåning att här också finns Nor och Segerstad liggandes kant i kant. Tydligen har jag flyttat 35 mil för att flytta tillbaka hem.

Min utbildning är en examen från Stockholms universitet där jag gick Kulturvetarlinjen och läste litteraturvetenskap som huvudämne. Har även gått Poppius journalistskola. Tidigare arbeten har bland annat varit vårdbiträde inom hemtjänsten och kassörska på Systembolaget. Nuförtiden arbetar jag på ett medieföretag där jag delar min anställning mellan att vara PR-ansvarig för tv-program och fackligt förtroendevald i Unionenklubben. Två kul jobb – jag är lyckligt lottad.

Men långt ifrån alla har det lika bra i Sverige idag. De skyddsnät som fanns i samhället för 25 år sedan, och som många tror fortfarande finns där, är nu för tiden väldigt tunna. Att bli sjuk eller arbetslös kan i dag leda till social och ekonomisk katastrof. Så kan vi inte ha det. Vi måste ha ett samhälle som ställer upp för de som har det svårt. Det vill jag jobba för, både fackligt och politiskt.

Inte heller tror jag på idén om att marknadskrafter kan skapa den bästa skolan, vården eller äldreomsorgen. Våra skattepengar ska gå till det de är avsedda för, och inte förvandlas till bolagsvinster. Jag vill se en skola som styrs statligt och där kvalitén är hög och jämn, en sjukvård som är bra och likvärdig över hela landet och en äldrevård där personalen ges tid att ge de gamla den omsorg de har rätt till.


Petra Jansson
Petra Jansson
ledamot i föreningens styrelse och ledamot i kommunens valberedning samt ersättare i Knivsta Kommunfastighets AB

Jag heter Petra Jansson och är Knivstabo sedan ettårsåldern. Under åren har jag gjort några trevande försök att hitta hem på andra platser på jorden, men jag har alltid återvänt hit. Hem till Knivsta.

Jag trivs mycket bra här och är glad att även många andra känner likadant. Jag tycker vi har skapat oss en liten oas här trots att vi är omgivna av så många lockande orter. Det finns en småstadskänsla med omtanke och gemenskap i Knivsta som är underbar. Vi bryr oss om varandra här.

Har vi saker vi behöver jobba på? Absolut! Vi behöver se till att alla känner sig välkomna hit. Vi behöver fler hyresrätter med rimlig hyra så de som vuxit upp här eller bott här hela livet har möjlighet att stanna. Vi behöver behålla grönområden där vi kan skapa mötesplatser. Vi behöver se till att alla barn och ungdomar får en trygg och gedigen skolgång med engagerade och uppskattade lärare. Vi behöver försäkra oss om att våra äldre blir hjälpta och stöttade med bibehållen integritet.

Jag jobbar administrativt på Knivstas enda gymnasieskola och möter ungdomar på väg ut i vuxenvärlden varje dag. Det viktigaste vi kan ge dem är hoppet om en ljus framtid och verktygen att leva i den. Jag vill hjälpa till att göra Knivsta till en kommun som ger dem det.


Tommy Ljungström
Tommy Ljungström
ledamot i valnämnden 2015 - 18 och sekreterare i partiföreningens styrelse

Jag jobbar numera deltid som facklig konsult. Efter 37 års fackligt arbete (före detta Televerkare) på SEKO, tidigare Statsanställdas Förbund, har jag samlat på mig en hel del erfarenheter i mitt arbete med arbetsmiljö, studier, arbetsrätt, utbildning, försäkringar, pensioner mm.

Utifrån allt jag sett ute på ”fältet”, både på arbetsplatser och i medlemmarnas hem gör det, i alla fall för min mening, att man bara kan vara vänsterpartist.  Ta till exempel kvinnornas situation i samhället, lägre löner, sämre pension och sämre arbetsmiljö. Det är ju år 2014 och vi har inte kommit längre i jämställdhetsarbetet. Jag har även på nära håll sett effekterna av den vårdslösa politiken där man sålt ut lönsamma statligt ägda bolag för att i princip endast gynna riskkapitalister. I stället för de rättmätiga ägarna, det vill säga vi skattebetalare.

Miljön är också mycket viktig för mig. Då jag startade Sveriges första fackliga miljögrupp var det Vänsterpartiets ”så länge ekonomin styr ekologin kommer vi inte uppnå några klimatmål” som drev mig i den frågan.


Tove Ericson / foto Christer Johansson
Tove Ericson
revisor i partiföreningen

Jag kommer ursprungligen från Umeå men har efter några års boende i Uppsala, Göteborg och Stockholm slagit mig ner i ett hus utanför Knivsta. Jag har hunnit med att jobba som restaurangbiträde, butiksbiträde, på bibliotek och i en glashytta innan jag läste till ingenjör och jobbade några år med medicinteknik i Stockholm. Nu är jag tillbaka i Uppsala som doktorand inom solcellsmaterial. Vid sidan av jobbet pysslar jag med hus och trädgård. Jag gillar också friluftsliv, helst klättring eller långfärdsskridskor.

Jag engagerar mig politiskt för att jag vill ha en rättvisare och medmänskligare värld, såväl lokalt som internationellt. Jag vill medverka till att Sverige är ett land där alla har samma möjligheter, oavsett var eller vad man föds till. En viktig väg för att åstadkomma detta är den gemensamma välfärden, där vi behöver använda våra skattepengar på bästa möjliga sätt, vilket jag anser är att återinvestera i våra skolor och sjukhus snarare än att skicka iväg vinster till riskkapitalbolag.

Särskilt viktiga är också miljöfrågorna, som kräver kraftfulla och snabba insatser från politikerhåll. Dagens ekonomiska system ser inte tillräckligt långt in i framtiden för att kompensera för vår nuvarande miljöpåverkan. Miljöfrågorna handlar också om solidaritet och säkerhet, vi behöver förstå problemen för de länder som drabbas hårdast och inse att vi lever i samma värld.