Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

”Unga ska känna framtidstro”

Christer Johansson
Artikel i Knivstabygden 30 maj 2018. KNIVSTA Christer Johansson är Vänsterpartiets förstanamn i höstens kommunval i Knivsta. Det här är femte intervjun i en serie. Klicka på bilden om du vill se filmen med svaret på Stafettfrågan. Valet 2018 Vilken är Knivstas viktigaste fråga just nu? – Att ge alla unga bra förutsättningar och då menar jag en bra fritid och skoltid. Framför allt ska barn och unga kunna känna en framtidstro. I dag går 10 procent ut 9:an med ofullständiga betyg i Knivsta. Andra viktiga frågor är fler hyresrätter med lägre hyror och att det blir billigare och enklare att...

Gratis kollektivtrafik på lovet

Tåg på Knivsta station
Insändare i Knivstabygden den 23 maj 2018. Alla barn och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar vi nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven. När kompisarna tar bussen för att bada, ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma. Vänsterpartiet i Knivsta gick i valet 2014 ut med ambitionen att införa fri kollektivtrafik för kommunens barn och ungdomar. Vi lade även en budget för 2015 i vilken det ingick men vi fick inte med oss tillräckligt många av de övriga partierna. Inför sommarlovet...

Bara V kan fälla patriarkatet

Rossana avtackas
Debattinlägg publicerad på unt.se debatt den 22 mars 2018. DEBATT Vänsterpartiet vill ta ytterligare steg mot ett samhälle där kvinnor och män är jämlika. Vi vill förverkliga det till dess att dagens nyfödda gått ut gymnasiet, skriver Rossana Dinamarca och Christer Johansson. Världen över har kvinnor samlats med en röst och vrålat Me Too! Vi har hört vittnesmål om sexuella övergrepp från olika branscher, sektorer, gatan, hemmet begångna av alla sorters män. Nära hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige har det blivit smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur...

Vi vill inte att kostnaderna för politikerarvoden ökar

Maria Fornemo
Insändare i Knivstabygden den 21 mars 2017. Vänsterpartiet vill inte att kommunens kostnader för arvoden till Knivstas politiker ska öka. Ungefär vart fjärde år gör Knivsta kommun en översyn av politikernas arvoden, som betalas ut till de som har uppdrag av olika slag i kommunens nämnder och styrelser med mera. Det är ett tillfälle att se över om något behöver justeras på grund av att förutsättningar förändrats sedan förra översynen. Därför beslutade ett enigt Kommunfullmäktige att tillsätta en beredning med uppdrag att se över gällande reglemente och komma med förslag på förändringar. Målet är att vara klar med det nya ersättningsreglementet...

Oacceptabelt att inskränka strejkrätten

Ali Esbati
Regeringen öppnar upp för inskränkning av strejkrätten. Oacceptabelt menar Vänsterpartiet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar upp för en inskränkning av strejkrätten. Det handlar om att stänga möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande förbundet att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats. Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati är starkt kritisk. – En sådan inskränkning skulle öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna fackförbund som de kan teckna fördelaktiga avtal med. Vi behöver snarare stärka...

Knivsta behöver en ny ledning

Debattinlägg från de fyra oppositionspartierna S, V, MP och KNU i Knivstabygden den 13 december 2017. Mindre än månad innan det nya budgetåret startar pågår ett tröstlöst arbete i nämnderna att försöka anpassa verksamheten till Alliansens budget för 2018. Utbildningsnämnden, Samverkansnämnden och Socialnämnden är några nämnder där budgeten inte går ihop utan att man måste skära ner på viktiga delar av verksamheten. Vi i Kvartetten motsätter oss bestämt neddragningar i nämnderna till följd av denna budget. Kvartettens partier hade egna budgetförslag till KF som alla vilade på en gemensam grund. Vi föreslog mer pengar till såväl Utbildningsnämnden, Socialnämnden som Samverkansnämnden...

Oppositionen agerar för asylsökande 18-åringar

Jeanette Nordin
Pressmeddelande Socialnämnden i Knivsta kommer den 16 november att fatta beslut avseende de ensamkommande barn som nu fyllt 18 år och därmed betraktas som vuxna. Dessa ensamkommande ungdomar som inte fått uppehållstillstånd och befinner sig i asylprocessen ska enligt lagen flytta till Migrationsverkets boende. Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Knivsta.Nu och Miljöpartiet föreslår att de ungdomar som går på nationellt program på gymnasiet ska få bo kvar i kommunens omsorg under studietiden. Vidare föreslår vi att de som fyllt 18 år under 2017 ska få vara kvar i kommunens boende fram till den 10 januari 2018. Därefter erbjuder vi den organisation...

Vänsterpartiet vill se hållbar finansiering

Fredrik Rosenbecker
Replik, den 1 november,på Liberalerna Knivstas insändare, Knivstabygden den 25 oktober. Vänsterpartiet delar Liberalernas uppfattning att Knivsta behöver en ny ekonomisk inriktning. I vårt budgetförslag Mål och budget 2018 har vi börjat den vandringen, mot en hållbarare ekonomi för alla. I debattinlägget kan vi läsa att Liberalerna menar att (V) och andra partier har räknat med exploateringar på mellan 60 – 70 miljoner för 2018. Sanningen är den att vi i vårt förslag har 54 miljoner 2018. Ett belopp som vi sänker för varje år så vi är nere på 52 miljoner 2021. Vi skulle vilja sänka mer men har...

Ny tid kräver ny arbetstid

Ali Esbati
Debattinlägg på UNT Debatt den 23 oktober 2017. DEBATT Försöken runt om i Sverige visar att arbetstidsförkortning är en högst genomförbar och önskvärd reform. Det skriver Ali Esbati och Christer Johansson (båda V). För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Arbetsplatserna har de senaste decennierna slimmats och effektiviserats samtidigt som deltidsarbeten och de mest osäkra visstidsanställningarna brer ut sig inom de kvinnodominerade branscherna. Sjukskrivningstalen är på sina håll alarmerande, och de är högst bland kvinnor. Vänsterpartiet arbetar för att Knivsta kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett föredöme på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de...

Inför fri kollektivtrafik för unga

bussar
Debattinlägg i Knivstabygden den 6 september 2017. Ett år kvar till valet och Vänsterpartiet summerar och tittar framåt. Dagarna innan detta inlägg kom ut i tryck meddelade Vänsterpartiet att de kommit överens med regeringen om fri kollektivtrafik för alla ungdomar på sommarlovet. Sverige har aldrig varit rikare och såväl staten som de stora företagen går som tåget. Även om tåget har slutat gå som det en gång gjorde. För staten går det ekonomiskt bra även om det, efter åtta år med Alliansen, fortfarande finns hål att stoppa budgetöverskotten i. Storbankerna gör varje kvartal en vinst på dryga 25 miljarder medan...