Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Vi höll bara vårt löfte

kerstin umegård MP
Debattinlägg på UNT Debatt (unt.se) den 4 december 2018 Att SD fick ökat inflytande berodde på att oppositionen inte kunde hålla ihop, inte på hur majoriteten agerade, skriver Christer Johansson (V) och Kerstin Umegård (MP) i Knivsta. Efter valresultatet fanns ingen naturlig majoritet att styra Knivsta. Något vi delade med väldigt många av landets kommuner. Efter två månaders försök med olika kombinationer som inte kom överens visade det sig att den nu presenterade och beslutade grupperingen har visat tillit för varandras olika åsikter och utgör en majoritet i fullmäktige. I den grupperingen är V och MP inte några stödhjul, utan...

Pragmatiskt styre

Kommunflaggor
Debattinlägg på UNT DEBATT den 13 november 2018 Det är viktigt att Knivsta kommun får ett majoritetsstyre de kommande fyra åren, skriver företrädare för S, M, C, MP och V. Valet gav inga tydliga svar på hur Knivsta kommun ska kunna styras de närmaste fyra åren. En situation vi känner igen väl från både regional och nationell nivå. Vi har fått ett uppdrag av våra väljare att utveckla Knivsta ansvarsfullt utifrån de förutsättningar som finns från landsbygden och i småstaden mitt i hjärtat av Uppland. Under hösten har de politiska samtalen varit många i otaliga konstellationer utan att någon majoritet...

Satsa på unga i Knivsta

Maja och Maria
Debattinlägg i Knivstabygden den 5 september 2018 Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle för unga att utvecklas och må bra i. Mindre barngrupper i förskolan, fler vuxna i skolan och en meningsfull fritid för alla barn, menar vi vänsterpartister behövs för att Knivstas barn och unga ska få en riktigt bra start på livet. Knivsta är på många sätt en bra kommun att växa upp i, men det finns sådant som kan bli bättre. Till exempel de stora barngrupperna på förskolorna. Även om de har minskat något de senaste åren, är det en minskning som den styrande alliansen låtit gå för...

Ta ungas psykiska ohälsa på allvar

Sofia Melin och Vilma Nyman Almstedt
Detta debattinlägg infördes på unt.se den 3 september 2018 DEBATT Enligt en nyligen genomförd undersökning mår unga tjejer i Knivsta sämst av alla länets kommuner. Andelen som mår dåligt har fördubblats under en tioårsperiod. Det är främst depression och ångestsyndrom som har ökat och för oss unga är detta inte bara siffror i statistiken, det känns ända in på skinnet. Det är vi som agerar hobbypsykologer till våra kompisar, som tvingas vänta på behandling när vi inte har råd att betala dyra terapisamtal och det är vi som oroar oss för att vännen ska gå in i väggen. Att bekämpa...

Tandhälsan – en klassfråga!

Debattartikel i unt.se 2 september 2018 DEBATT Nu är det dags för nästa stora reform – ett riktigt högkostnadsskydd för tandvård, skriver fyra vänsterpartister i Knivsta respektive Region Uppsala. 10:00 | 2018-09-02 Tandhälsan i Sverige har förbättrats sett över ett längre perspektiv. Den allmänna tandvårdsförsäkringen från 1970-talet gjorde det möjligt för fler vuxna att i tid laga sina tänder. Fri tandvård för barn- och ungdomar, satsning på förebyggande insatser, bättre kost och flourpreparat är andra viktiga förklaringar. Men det är ändå alltför många med dåliga tänder som avstår från tandvård på grund av de höga kostnaderna. Enligt PRO har 13...

Bygg bort Knivstabostäders kö

Debattinlägg i Knivstabygden den 29 augusti 2018. Fler hyresrätter som vanliga människor har råd med. Det är Vänsterpartiets löfte till Knivstaborna. Nu har vi chansen att bygga bort boendekön. Bostadsbristens dåliga effekter är många. Den gör att unga inte kan flytta hemifrån, att äldre måste husera sina vuxna barn och att nyskilda inte kan flytta isär. Trångboddhet leder till ohälsa och att skolungdomar inte får studiero. Därför vill Vänsterpartiet ge Knivstabostäder i uppdrag att bygga 100 klimatsmarta hyresrätter per år. Marknaden med byggherrar och banker förmår inte lösa den bostadsbrist som de själva varit med och skapat. Trots att det...

Ett hållbart arbetsliv

Ilona Szatmari Waldau
Unt debatt den 10 augusti 2018 DEBATT Vem vågar ställa krav om man kan bli utbytt i morgon? Men det måste inte vara så! Med en stark vänster kan vi ändra på det, skriver fyra vänsterpartister. För många är en fast anställning i dag något som man bara kan drömma om. Timanställningar, vikariat och andra otrygga anställningsformer leder till mer stress för allt fler och till att lönerna hålls nere. Makten har genom borgerlig politik förflyttats alltmer till arbetsgivarna. Vi har fått tystare arbetsplatser. Vem vågar ställa krav om man kan bli utbytt i morgon? Men det måste inte vara så!...

Vi vill medverka till att sänka kostnaderna

Christer och Fredrik
Replik i Knivstabygden den 8 augusti på Göran Nilssons (M) insändare i den 11 juli om behovet av minskad byråkrati. I en insändare den 11 juli påstår moderaterna att Vänsterpartiet vill fortsätta den väg som under alliansstyre lett till stora budgetöverskridanden. Inget kan vara mer fel. Vi vill medverka till att sänka kostnaderna och har försökt tidigare, men inte på bekostnad av kvaliteten. ”Utan vinstintresse i verksamheten ökar tilliten” I september 2017 yrkade Vänsterpartiet på att ta över driften av äldreboendet Vilhelms gård i kommunal regi. Samdrift med det kommunala Estrids gård skulle ge besparingar i form av stordriftsfördelar. Yrkandet avslogs....

Ett gott arbetsliv, av och för de många.

Debattinlägg i Knivstabygden den 11 juli 2018 Vänsterpartiet Knivsta vill se goda arbetsvillkor i kommunen och en sund ekonomi, som är sund just därför att den fungerar för de många. Den växande ekonomiska ojämlikheten i Sverige och världen över oroar numera inte bara jämlikhetssträvande socialister utan också nyliberala bastioner som OECD och IMF. Otrygga anställningar, timanställningar och låga inkomster i framförallt den nedre halvan av inkomstfördelningsskalan är en hämsko för den ekonomiska utvecklingen. Lägre löneandel och ökad inkomstojämlikhet hämmar konsumtion och efterfrågan, och bygger upp stora systemrisker då man istället för lön blir beroende av lån för att hålla hjulen...

Tar ni ansvar för Knivsta?

Replik, införd i Knivstabygden den 27 juni, på insändare från tre centerpartister och tre moderater den 13 juni 2018. I insändare den 13 juni i Knivstabygden av tre moderater och tre centerpartister skriver man: ”Vi tar ansvar för Knivsta, de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner blir betydligt sämre de kommande åren. En ansvarsfull politik måste signalera detta till medborgarna.” Samtidigt beslutar KF med Moderaterna i spetsen och en rösts övervikt att höja arvodet med drygt 6,7 procent. (Inget annat avtalsområde har sådana höjningar.) Detta rimmar mycket dåligt med ”Vi tar ansvar för Knivsta” Jämför denna lönenivå med de som jobbar...