Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Inför fri kollektivtrafik för unga

bussar
Debattinlägg i Knivstabygden den 6 september 2017. Ett år kvar till valet och Vänsterpartiet summerar och tittar framåt. Dagarna innan detta inlägg kom ut i tryck meddelade Vänsterpartiet att de kommit överens med regeringen om fri kollektivtrafik för alla ungdomar på sommarlovet. Sverige har aldrig varit rikare och såväl staten som de stora företagen går som tåget. Även om tåget har slutat gå som det en gång gjorde. För staten går det ekonomiskt bra även om det, efter åtta år med Alliansen, fortfarande finns hål att stoppa budgetöverskotten i. Storbankerna gör varje kvartal en vinst på dryga 25 miljarder medan...

Grattis till sommarjobbet i Knivsta

Fredrik Rosenbecker
Infört på unt.se 26 juni 2017 DEBATT Vi vill se fler sommarjobb till Knivstas ungdomar och kortare arbetstid till kommunens medarbetare, skriver Christer Johansson och Fredrik Rosenbecker. Ännu ett sommarlov har börjat och många är de ungdomar som nu är ute på sitt första jobb och besöker sin första arbetsplats. Men i Knivsta, där framtiden sägs bo, blev fler än hälften av de sökande utan jobb i sommar. Sommaren 2016 blev ett kortvarigt undantag då drygt 60 procent av de Knivstaungdomar som sökte också fick ett sommarjobb. Men då antog kommunfullmäktige en ”vänsterbudget” med ett tydligt skrivet mål om antal sommarjobb....

Sätt de unga i fokus

trumslagare
INSÄNDARE Vänsterpartiets gruppledare Christer Johansson tycker att fokus i nästa års budget borde läggas på de unga i Knivsta. (Sigtunabygden.se 2017.06.07) I vårt förslag till budget vill vi se minst 100 hyresrätter per år, att det införs fria busskort på fritiden till Knivstas ungdomar och halverade avgifter på Kulturskolan. Minskade barngrupper, mer IT i skolorna, utökad elevhälsa och ett utökat samarbete med Uppsala tjejjour har vi också med i budget 2018. I Vänsterpartiets Knivsta är en I vårt förslag till budget vill vi se minst 100 hyresrätter per år, att det införs fria busskort på fritiden till Knivstas ungdomar och...

Sluta använda oss för att tvätta rent SD

Debattinlägg i Aftonbladet den 3 februari 2017 Debattören: Moderaterna försöker normalisera SD genom att likställa dem med Vänsterpartiet DEBATT. Vi lever i en allvarlig politisk tid. Högerextrema och rasistiska rörelser växer i vår omvärld. Kvinnor och HBTQ-personers rättigheter attackeras. Ekonomisk högerpolitik kombineras med mycket konservativa värderingar. Donald Trump visar i handling att mycket av det vi sett som självklart snabbt kan försvinna. Både Turkiet och Ryssland befinner sig i ett auktoritärt skymningsland där grundläggande rättigheter rullas tillbaka av högernationalistiska presidentstyren. Liknande krafter vinner mark på flera håll i EU. Det är i detta läge som Moderaterna väljer att bjuda in...

Vi lyfter fram den orättvisa ordningen

Malin Tollbom
Vänsterpartiets svar på SD:s insändare i Knivstabygden den 23 november. SD Knivsta verkar förvirrade kring både Vänsterpartiets och sin egen politik. Man kan inte som de gör utfästa fagra löften om trygghet åt alla barn i Knivsta och samtidigt stå bakom utvisningar av barn till otrygga länder. Man måste välja det ena eller det andra. Det valet gör SD när de hävdar att resurserna inte räcker, men då faller också löftet. Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Vi utmanar och lyfter till skillnad från SD fram den orättvisa ekonomiska ordning som efter årtionden av nyliberal högerpolitik samlat hälften av allt välstånd...

Vill ha fler fotbollsplaner

fotbollsmatch2
Kvartetten (S, V, MP och KNU) i Knivsta kommunstyrelse vill se beslut som säkrar såväl ungdomars fotbollsplaner som pendlares parkeringsplatser innan fastighetsbolag lovas markanvisningar. Att fotbollsplanerna på Engvallen finns mitt i den del av centrala Knivsta som står på tur att exploateras är ingen nyhet. Under ett antal år har alternativa placeringar diskuterats men ännu finns inget beslut på var KIK ska bedriva sin verksamhet i framtiden. Samtidigt kommer rapporter allt oftare om att det är svårt att hitta lediga parkeringar vid stationen för såväl cyklar som bilar. Alla pendlare bor inte på stationsnära gångavstånd. Kvartetten vill se beslut på...

Hur ska SD:s insändare uppfattas?

Malin Tollbom
Replik på SD:s insändare införd i Knivstabygden den 2 november 2016. Vi i Vänsterpartiet tackar SD i Knivsta för att ni i er insändare ”Barnen det viktigaste i vision för Knivsta” i  Knivstabygden den 16 oktober, så tydligt tar avstånd från moderpartiet. Som exempel vill vi tacka er för er för att ni numera anser att: ”Barnen ska växa upp i social trygghet, utan mobbning och orättvisor, och skaffa sig den livsnödvändiga kunskapen”. Vi tänker då inte minst på de ensamkommande flyktingbarn som varit tvungna att fly från krig och förtryck och söker trygghet i vår kommun. ”Du ska kunna...

Unga ska inte behöva bo i friggebodar

Debattinlägg i UNT debatt 31 oktober 2016 i samband Nooshi Dadgostars besök i Knivsta den 1 november. Nooshi kommer prata på ett offentligt möte i Thunmanskolan matsal 19.00. Vänsterpartiet vill verkligen satsa på att bygga bostäder med överkomliga hyror. Det skriver Nooshi Dadgostar och Christer Johansson. Att Sverige har en stor bostadsbrist är de flesta överens om. Hur den ska lösas finns det dock olika lösningar på. Vi vill gå från borgerlig passivitet till en politik som sätter igång byggandet av många fler bostäder som de flesta faktiskt har råd med. Vänsterpartiet har länge velat se att det stöd som...

Ni väljer en bakvänd ordning

Tommy Ljungström
Insändare i Knivstabygden den 19 oktober 2016 Tommy Ljungström är inte nöjd med svaren han fick i förra numret angående VA-utbyggnaden i Jansberg. Klas Bergström (M) svarar att sakägarnas frågor kommer att besvaras i ett senare skede. Ett politikersvar utan svar angående insändaren om Jansberg 28 september. Först vill jag tacka för det stora gensvaret jag fick på min insändare. Inget ovanligt i sig att politiker väljer att undvika frågan och istället svara på något helt annat. Kan det bero på att man inte har något svar, inte har förstått frågan eller som i det här fallet ignorerar medborgarnas synpunkter....

Vi vill ha grönare Nydal än Alliansen

lekpark
Insändare i Knivstabygden den 5 oktober 2016 Planeringen av stadsdelen Nydal i Knivsta är nu inne i ett kritiskt skede. När allt är klart kan så mycket som en tredjedel av Knivstas befolkning komma att bo där. Vi ledamöter i Samhällsutvecklingsnämnden från kvartetten, fyra partier i opposition i Knivsta, har bestämt oss för att inte ställa oss bakom det förslag till planprogram som allianspartierna nu vill skicka ut på samråd. I grunden handlar vår kritik om att vi vill ha en starkare politiska styrning av hur Knivsta ska utvecklas. Istället för att exploatörerna får avgöra hur den nya Knivsta ska...