Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Tack för många trevliga samtal på Röd Lördag

Tåg på Knivsta station
Lördagen den 28 oktober var den regnigaste dag på hela året av de som Vänsterpartiet bjudit in till fika och samtal med Knivstabor. Trots det blev det ett välbesökt torgmöte där inte ett enda samtal handlade om fyra spår och förhandlingen med staten om bostadsbyggande. Det finns så mycket mer som intresserar Knivstaborna. En pappa med barnvagn var glad över att det var en ishall på gång och ville lära sig mer om lokalpolitiken. Han menade också att med mer kunskap om vad partier lokalt står för ökas sannolikheten för delning av rösterna i de olika valen. Flera besökare frågade...

Ali Esbati på heldagsbesök i Knivsta

Ali, Fredrik och Tove
Kortare arbetstid var temat för Ali Esbatis heldagsbesök i Knivsta den 23 oktober. Dagen började med ett besök på äldreboendet Estrids gård, fortsatte efter lunch på Mikes med att träffa fackliga representanter i Facken Hus och avslutades med offentligt möte i Tilassalen. På Estrids gård togs vi mot av enhetschefen Monica Södergård, en medarbetare och en boende. Under samtalet runt ett bord i ett av de gemensamma utrymmena tillkom några fler boende som deltog i diskussionerna. Det blev prat om fastighetsfrågor, schemaläggning, vikarier och arbetstidsförkortning. Väldigt få av de sjuttiotalet anställda jobbade heltid och även om det var en god...

Välbesökt Röd Lördag

Röd Lördag 26 augusti
I ett soligt Knivsta hade vi glädjen att möta många trevliga Knivstabor och diskutera ett antal intressanta frågor. Redan innan vi hunnit duka upp fick vi tips på hur vi borde utveckla vår kommunikation för att nå fler väljare. Alltid nyttigt med olika inspel att ta med sig in i den kommande valrörelsen. Det blev sedan diskussioner om lagen om offentlig upphandling, LOU, kommunens framtida utveckling med både översiktsplanen och alternativa förslag på dragningen av de efterlängtade nya järnvägsspåren. Några nyinflyttade besökare gladdes åt att Gredelby hagar var ett naturreservat medan några andra såg fram mot utbyggnadsplaner av fler cykelvägar...

Röd lördag med arbetsmiljödiskussioner, bad och böcker

Agnes och Christer
Den 27 maj kom sommaren till Knivsta och Vänsterpartiet avslutade våren med årets hittills varmaste Röd Lördag. Flera barnfamiljer stannade till och vann barnböcker i vår bokquiz medan barnen svalkade sig i fontänen på Sågverkstorget. Vi hade även besök av Kommunals representant Agnes Jonsson och det diskuterades arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Många av Kommunals medlemmar i Knivsta kommun jobbar ofrivillig deltid och det behövs en strategi för att erbjuda fler heltidstjänster. Dessa heltidstjänster som Vänsterpartiet på sikt vill ska innebära sex timmars arbetsdag. Något som vi motionerat om att få införa på försök på en eller flera arbetsplatser. Våra vänner i...

Tack för alla besök på Knivsta Marknad, vi ses på lördag igen

Knivsta Marknad 2017
Vänsterpartiet Knivsta och Ung Vänster tackar alla trevliga marknadsbesökare som valde att besöka vårt tält den 20 maj. Trots att vädret blev lite svalare än utlovat var det gott om Knivstabor och tillresta i alla åldrar som gett sig ut på marknadsgatorna och många valde att stanna till hos oss. Det fikades och svarades på enkäter, några vann böcker andra ville anmäla sig till Ung Vänsters feministiskt självförsvar. En del marknadsbesökare var intresserade av kommunens pågående samråd om framtagande av ny översiktsplan. Vissa imponerades över allt som vi i Vänsterpartiet lyckats få igenom under vår tid i kommunen. Men populärast...

Det är vår tur nu -1 maj 2017 i Uppsala

ordförande Tove
Många Knivstabor firade arbetarnas högtidsdag 1 maj 2017 genom att delta på Vänsterpartiet Uppsalas evenemang. Under en strålande sol från en klarblå himmel tågade 1 100 vänstersympatisörer ledda av tonerna av Internationalen från Vaksala torg till Slottsbacken. Från tåget hördes slagord som ”Internationell solidaritet, Vi har bara en planet”, ”Pengar till skola och mer personal, Inga vinster till riskkapital” och ”Den som flyr har inget val, Ingen människa är illegal”. Emma Wallrup, länets riksdagsledamot, pratade om behovet av att minska de ökande klyftorna och samtidigt tänka på miljön. Om vikten av att bekämpa rasismen och återskapa värdiga förhållanden på arbetsplatserna...

Välkommen på Röd Lördag 29 april

Röd Lördag feb 17
Vänsterpartiet bjuder åter Knivstabor till Sågverkstorget och ännu en Röd Lördag. Vi ses den 29 april 11.00 – 13.00 och som vanligt bjuder vi på fika och du bestämmer vad du vill prata om.  En aktuell fråga där vi känner oss både glada och stolta handlar om beslutet att bifalla vår och MP:s motion där Gredelby Hagar och Trunsta träsk nu är skyddat som kommunalt naturreservat. Arbetet med den nya översiktsplanen och planerna för utbyggnad i centrala Ängby är andra viktiga frågor som nu är på väg fram för beslut. När och hur Mojjenfrågan kommer att sluta är något som känns...

Tack alla besökare på Röd Lördag

Ö P 2017
Den 25 mars var en av de blåsigaste röda lördagarna som Vänsterpartiet upplevt.  Men blåsten hindrade inte Knivstabor att komma och fika samt prata om Knivstas utbyggnad. Det blev även andra diskussioner om lokal och internationell politik. Frågorna handlade, som så ofta, om vad som ska hända med den obyggda tomten bredvid kommunhuset. Förvånansvärt få vet vad som är beslutat och inte många blir glada åt beskedet. Någon ville hellre se en park och då de flesta som kom till Sågverkstorget denna lördag gjorde det via cykel eller gång så blev det inte något prat om pendlarparkeringar. När den nya översiktsplanen...

Välkommen på en fika och prata Knivstas framtid

Maria och Fredrik
Välkommen att besöka Vänsterpartiet lördag den 25 mars 11.00 – 13.00 på Sågverkstorget utanför Willys södra entré. Vi bjuder på fika och lyssnar på dina synpunkter på ännu en Röd Lördag. Kommunen har just nu många riktigt stora och viktiga projekt på gång samtidigt. Nydal, som börjar detaljplaneras innan den övergripande planen är tagen, är ett exempel. Några andra är översiktsplanen, en VA plan, Centrum för idrott och kultur och en dagvattenutredning. Kommunen har ansökt om att få ansluta vårt avloppsnät till Käppala och planerar för ett fotbollsfält vid Kölängen. Hur vill du ha det med cykelparkeringar, parker, naturreservat, bilparkeringar...

Knivsta värd för disriktsårskonferens

Distriktstyrelsen
Distriktets årskonferens som genomfördes i Tilassalen i Knivsta kommunhus skickade sitt stöd till Gröna rum i Knivsta. Vänsterpartiet Knivsta vill fortsätta arbetet med att bevara befintliga och skapa nya gröna mötesplatser i kommunen. Det var glädjande att mötet antog ett uttalande att stödja det arbetet i jobbet med den nya översiktsplanen. Det antogs även internationella uttalanden med stöd till demokratiska krafterna i Turkiet, bojkott av Israeliska varor till stöd för Palestina samt ett krav på regeringen att stoppa åldersuppskrivningar av nyanlända ungdomar . Bland valen kan nämnas att Fredrik Rosenbecker valdes in som ersättare i styrelsen och Kristina Östman valdes in...