Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Den 9 september är startskottet

Röd Lördag 1 september
En mandatperiod är snart slut och på söndag väljs det nya ledamöter i såväl riksdag som kommunfullmäktige. Hur respektive parlament sedan ska kunna styras har det spekulerats vilt om under en ganska lång tid. Det enda vi vet är att det kommer behövas en hel del samarbete och dialog. Vänsterpartiet har visat sig vara bra på båda sakerna såväl i riksdagen som i kommunen. Vi har på båda ställen varit med och genomfört saker som tagit steg mot ett jämlikare samhälle. Utan att sitta med i regeringen eller i kommunens majoritet har vi tagit några steg i rätt riktning. Vi...

Vänsterpartiet vill se Knivstabostäder bygga 100 lägenheter per år

Fyra bostadsdebatörer
Hyresgästföreningen Uppsala Knivsta hade den 3 september bjudit in alla Knivstas partier till Bostadsdebatt i kvarterslokalen på Centralvägen. Alla partier kom och för första gången var det en majoritet av kvinnor i panelen. Deltagarna fick börja med en presentation av sin bostadspolitik och lokalpartiet Knivsta.Nu, som representerades av Lennart Lundberg inledde med vikten av att det finns kommunala hyresrätter i kommunen som inte ska säljas ut. Gunnar Gidlund från KD och ledamot i Knivstabostäders styrelse inledde med att bolaget har direktiv att bygga fler lägenheter. Vilket glädjande nog har gjorts under 2018 och den 1 september var det inflyttning i...

Välbesökt valdebatt

Gruppledarna
Det var fullsatt i Tilassalen på torsdagskvällen den 30 augusti, när Knivstaborna var inbjudna till valdebatt. Alla Knivstas partier var representerade av sina gruppledare. Dessa var Gunnar Larsson (SD) Kerstin Umegård (MP) Klas Bergström (M) Peter Evansson (S) Anna Koskela Lundén (L) Lennart Lundberg (KNU) Boo Östberg (C) Pontus Lamberg (KD) och vår egen Christer Johansson (V). Första parti att hålla ett inledningsanförande var SD, som dessvärre inte hade mycket att säga om någonting. Gunnar Larsson kunde inte presentera sitt partis politik på den angivna minuten eller i något av de tillfällen som senare under kvällen gavs honom. Efter debatten,...

Samtal om föreningsliv och integration

Söndagen den 26 augusti hade Knivsta föreningsgård bjudit in samtliga partier, som har plats i kommunfullmäktige, till samtal om föreningsliv och integration. De deltagande var Peter Evansson (S), Anna Koskela-Lunden (L), Britta Lästh (KNU), Hans Nyberg (SD), Klas Bergström (M), Jacob Risberg (MP), Maria Fornemo (V), Boo Östberg (C) och Pontus Lamberg (KD). Mötet började med att varje parti fick presentera sin politik för kultur och fritidspolitik med fokus på föreningslivet. Först ut var Socialdemokraterna som bland annat lyfte möjligheten för alla att få delta i föreningslivet. Trots kommunens pressade ekonomi, med behov av skattehöjningar, finns inga planer på besparingar...

Politisk valbar på Mike´s

valbar Mikes
Först ut på valbaren var V, S och KD. Under ett möte med gemytlig vardagsrumskänsla träffades tre valbara politiker i kommunen med kommuninvånare och matgäster på Mike’s bar för att under två timmar samtala om frågor vitt och brett. Gästerna ställde frågorna och de valbara fick ge sin syn på företagande, flyktingpolitik, Knivstas utbyggnad, seniorboende och friska äldres mötesplatser och vardag, under former som Cattis på Smillas höll ihop för att på ett föredömligt sätt avgränsa debatten mellan partier till förmån för samtal mellan människor. Det är en form undertecknad tror politiken och i förlängningen demokratin skulle må bra av...

Skolan, avloppen och kollektivtrafik på möte om Lagga i valet

Samtliga av kommunfullmäktiges nio partier deltog i debatten om Laggas framtid. Inför ett femtiotal åhörare gjordes en personlig inledning av respektive parti. Vänsterpartiet som representerades av Christer Johansson inledde med följande: ”Vänsterpartiet står bakom den antagna Översiktsplanen och en utvecklad medborgardialog. Knivstas landsbygd ska växa i dialog med invånarna. Med en offensiv och jämlik politik för landsbygden vill Vänsterpartiet skapa möjligheter för alla att kunna bosätta sig var de vill. Jag citerar översiktsplanen: ”Vid planering på landsbygden krävs alltid en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv. På landsbygden ska utvecklingen av...

Besök på Thunmanskolan inför skolvalet

Vilma svarar på frågor
Thunmanskolan bjöd in alla partier i fullmäktige till bokbord och möte med skolans elever. Från Vänsterpartiet deltog Vilma Nyman Almstedt från Ung Vänster Knivsta och gruppledare Christer Johansson. Grön Ungdom och Centerns ungdomsförbund representerade sina respektive partier medan övriga partier representerades av fullmäktigekandidater. Utom SD och KD som inte närvarade. Lite märkligt kan man tycka att det parti (KD) som har ordförandeposten i Utbildningsnämnden inte har någon representant när eleverna ska förbereda sig inför skolvalet. Flera av eleverna var också irriterade över att SD och KD inte deltog då de förberett frågor specifikt till alla partier. Vi i Vänsterpartiet hade...

Radiodebatt i Stationshuset

Inför debatten
Den 23 augusti debatterade samtliga Knivstas partier som ställer upp i det kommande valet till kommunfullmäktige. Frågor som i P4 Uppland debatterades i det gamla Stationshuset var samhällsbyggnad, skola och trygghet. Det blev en del heta repliker när debatten om samhällsbyggnad kom in på förhandlingen med staten om fyra spår och kommunens utbyggnad. Vänsterpartiet, som röstade för avtalet i kommunfullmäktige den 13 december 2017, känner oss trygga med det som finns i den bilaga som är en del av avtalet. Där står bland annat om utvecklad kollektivtrafik som Upplands Lokaltrafik ska bygga ut i kommunen, att det ska byggas 30...

Trevligt samtal i Gredelbykyrkan om att leva tillsammans

Panelen i Gredelbykyrkan
Under rubriken ”Leva tillsammans” bjöds alla fullmäktiges partier på tisdagskvällen den 21 augusti in till samtal i Gredelbykyrkan. Kvällen inleddes med att åtta frågeställningar presenterades av Knivstabor med olika ålder, kön och ursprung. Därefter släpptes partiernas representanter in för att svara och det började med villkoren för en barnfamilj. Det var stor enighet om minskade barngrupper i förskolan och fler lärare till skolan. Först ut var Pontus Lamberg (KD) som ville minska bargrupperna i förskolan. Jacob Risberg (MP) ville ha fler vuxna i skolan, mindre administration för pedagogerna samt vänta med betygen för de yngre eleverna. Betyg som skapar mer stress...

Invigning av cykelvägen Knivsta Vassunda

Invigningstal
Ännu ett av Vänsterpartiets vallöften uppfyllt. I dag invigdes den efterlängtade cykelvägen mellan Vassunda och Knivsta. Ett samarbete mellan Region Uppsala, Trafikverket och Knivsta kommun har resulterat i en trevlig och lättcyklad cykelväg som också går utmärkt att gå och springa på. Det var ett av flera vallöften som Vänsterpartiet varit med och fått igenom under de senaste fyra åren. Men ingenting går att genomföra ensam och som Trafikverkets representant, Ivan Andic, sa i sitt invigningstal är det många organisationer och medborgare som lobbat för den nu färdiga cykelvägen. Det var också många av medborgarna på plats och av dessa cyklade...