Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Värmande samtal på Röd Lördag

Stort tack för alla lyckönskningar till Vänsterpartiet i den nu beslutade majoriteten. Många hejarop kom från vänsterväljare men även andra såg positivt på det oväntade styret som vuxit fram när alla andra försök misslyckats. Bland citaten fån Knivstaborna plockar jag några: ”Intressant”, ”Ni fem partier har visat att ni vill något”, ”Det gemensamma är att ni litar på varandra” och många ”Lycka till”. Jag tolkar det som att torgbesökarna uppskattar partier som klarar att samarbeta, för Knivstas bästa. Det blev även en del diskussioner och frågor om kvarteret bredvid kommunhuset, Segerdal. Ett kvarter som nu är ute på samråd och...

Kalla vindar och allvarliga samtal på Röd Lördag

Petra och Christer på Röd Lördag
Stort tack till alla som trotsade kylan och besökte Vänsterpartiets Röd Lördag den 27 oktober. Höstvindarna gjorde sitt bästa för att ni skulle stannat hemma i värmen. Samtalen handlade om såväl vad som händer just nu i Knivstapolitiken. Men mest om hur det kommer att bli på längre sikt. Det blev naturligtvis funderingar om den politiska organisationen och hur vi ska kunna samarbeta för alla Knivstabors bästa. Svaret är att samtal pågår, inom och mellan de fem partierna, med målet att på KF den 21 november kunna presentera en budget som får stöd av en majoritet av ledamöterna. Med stora...

Välkommen på Röd Lördag 27 oktober

Röd Lördag 1 september
Det nya kommunfullmäktige har haft sitt första sammanträde, som blev historiskt kort. Efter en timme var genomgång av formalia för alla nyvalda klar, en valberedning vald och gruppledare för respektive parti anmälda. Nu är tanken att den nyvalda valberedningen ska jobba och presentera ledamöter och presidier till kommunens alla organ på sammanträdet den 21 november. Många blev kanske förvånade när fem partier tidigare på dagen presenterade ett förslag på ny ledning i Knivsta och att Vänsterpartiet var med, tillsammans med borgerliga partier. Men den senaste mandatperioden har Vänsterpartiet, runt om i landet, styrt 35 kommuner och ett landsting tillsammans med...

Grattis Ylva Dahlström: Cykelväg Vassunda Uppsala bland de prioriterade

Ylva Dahlström
Vänsterpartiet prickar av vårt första vallöfte fem veckor efter valdagen. Vi tackar och gratulerar Ylva Dahlström för sitt mångåriga engagemang som nu lett till att gång- och cykelväg längs väg 255 är beslutad. Ansvaret för fortsättningen ligger nu hos Trafikverket. Pressmeddelande från Region Uppsala Den regionala utvecklingsnämnden har bestämt vilka gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet som ska prioriteras som så kallade 40/60-vägar (där Region Uppsala står för 40 procent av finansieringen). Väg 255 mellan Uppsala och Vassunda (Västersjövägen), väg 569 från korsningen 568/569 till Sjövik (Alstabadet) i Örsundsbro och slutligen väg 686, Happstavägen – Marmavägen i Alunda är...

Välkommen på Röd Lördag för eftervalsdialog och stöd till Världens Barn

Parkstråket
Välkommen på septembers Röd Lördag med Vänsterpartiet. Den 29 september 11.00 – 13.00 finns vi åter på Sågverkstorget med fika, bössor till insamlingen för Världens barn och beredda att lyssna på dina synpunkter på valutgången, Knivstas fortsatta utbyggnad och annat som du finner intressant. Just nu befinner sig den politiska världen i samtal och dialoger på alla plan. Ambitionerna är att dessa samtal mellan olika partiföreträdare ska leda fram till majoriteter som kan styra Knivsta kommun såväl som Region Uppsala och riksdagen. Det är nu det kommer att synas vilka som är ”de vuxna i rummet” som lyckas med att...

Valresultatet i kommunen nästan klart

Valdeltagandet i Knivsta var högt och Vänsterpartiet fick rekordmånga av rösterna. Aldrig tidigare har V fått liknande resultat i något av de tre valen som just nu håller på och blir färdigräknade. I alla valen fick vi över fem procent och i regionen/landstinget, där vi alltid haft mest, var vi till och med över sex procent. Detta enligt de preliminära resultat som nu finns att tillgå. Medlemsantalet i partiföreningen är även det på en rekordnivå, så det finns mycket att glädjas åt. Men det är klart att det svider att tappa ett mandat i kommunfullmäktige trots allt stöd. Valrörelsen har...

Den 9 september är startskottet

Röd Lördag 1 september
En mandatperiod är snart slut och på söndag väljs det nya ledamöter i såväl riksdag som kommunfullmäktige. Hur respektive parlament sedan ska kunna styras har det spekulerats vilt om under en ganska lång tid. Det enda vi vet är att det kommer behövas en hel del samarbete och dialog. Vänsterpartiet har visat sig vara bra på båda sakerna såväl i riksdagen som i kommunen. Vi har på båda ställen varit med och genomfört saker som tagit steg mot ett jämlikare samhälle. Utan att sitta med i regeringen eller i kommunens majoritet har vi tagit några steg i rätt riktning. Vi...

Vänsterpartiet vill se Knivstabostäder bygga 100 lägenheter per år

Fyra bostadsdebatörer
Hyresgästföreningen Uppsala Knivsta hade den 3 september bjudit in alla Knivstas partier till Bostadsdebatt i kvarterslokalen på Centralvägen. Alla partier kom och för första gången var det en majoritet av kvinnor i panelen. Deltagarna fick börja med en presentation av sin bostadspolitik och lokalpartiet Knivsta.Nu, som representerades av Lennart Lundberg inledde med vikten av att det finns kommunala hyresrätter i kommunen som inte ska säljas ut. Gunnar Gidlund från KD och ledamot i Knivstabostäders styrelse inledde med att bolaget har direktiv att bygga fler lägenheter. Vilket glädjande nog har gjorts under 2018 och den 1 september var det inflyttning i...

Välbesökt valdebatt

Gruppledarna
Det var fullsatt i Tilassalen på torsdagskvällen den 30 augusti, när Knivstaborna var inbjudna till valdebatt. Alla Knivstas partier var representerade av sina gruppledare. Dessa var Gunnar Larsson (SD) Kerstin Umegård (MP) Klas Bergström (M) Peter Evansson (S) Anna Koskela Lundén (L) Lennart Lundberg (KNU) Boo Östberg (C) Pontus Lamberg (KD) och vår egen Christer Johansson (V). Första parti att hålla ett inledningsanförande var SD, som dessvärre inte hade mycket att säga om någonting. Gunnar Larsson kunde inte presentera sitt partis politik på den angivna minuten eller i något av de tillfällen som senare under kvällen gavs honom. Efter debatten,...

Samtal om föreningsliv och integration

Söndagen den 26 augusti hade Knivsta föreningsgård bjudit in samtliga partier, som har plats i kommunfullmäktige, till samtal om föreningsliv och integration. De deltagande var Peter Evansson (S), Anna Koskela-Lunden (L), Britta Lästh (KNU), Hans Nyberg (SD), Klas Bergström (M), Jacob Risberg (MP), Maria Fornemo (V), Boo Östberg (C) och Pontus Lamberg (KD). Mötet började med att varje parti fick presentera sin politik för kultur och fritidspolitik med fokus på föreningslivet. Först ut var Socialdemokraterna som bland annat lyfte möjligheten för alla att få delta i föreningslivet. Trots kommunens pressade ekonomi, med behov av skattehöjningar, finns inga planer på besparingar...