Partiet centralt

Beröm för Jonas Sjöstedts agerande i regeringsfrågan

Christer och Jonas

Christer och Jonas

”Vänsterpartiet är de enda som tar ansvar. Socialdemokraterna är inte längre ett arbetarparti” skriver Åsa Lindeborg i Aftonbladet. ”Sjöstedt är den vuxne i rummet” noterar Ingvar Persson på ledarsidan i samma tidning. Detta på grund av Vänsterledarens uttalande efter sitt samtal med talmannen. Men längst går Göran Greider i Dala Demokraten: Ge Vänsterpartiet något så att vi får en regering. För helvete! 

”Nästan alla bedömare har länge räknat med att Vänsterpartiet utan vidare skulle släppa igenom en eventuell Löfvenregering. Att Sjöstedt nu så tydligt och får man säga, med sådan bravur, deklarerade att hans parti inte låter sig reduceras till en dörrmatta var naturligtvis nödvändigt för att hans väljare inte ska känna sig helt överkörda.

Det har faktiskt tidvis varit helt absurt att höra beskrivningarna av Vänsterpartiet från liberalt och centerpartistiskt håll – och än mer från konservativt håll – som ett närapå livsfarligt avgrundsparti långt ute på någon revolutionär kant. Den bilden av Vänsterpartiet har idag nästan inga normala människor.” skriver Göran Greider.

Åsa Lindeborg skriver i Aftonbladet: ”Vänsterpartiet är just nu är det enda partiet i Sverige som tar ansvar för landet. De säger nej till de högervridna excesser som Stefan Löfven och mittenpartierna kommit överens om. De säger nej till en politik som ökar de ekonomiska och sociala klyftorna, som ökar otryggheten på arbetsplatserna och som försvårar för vanligt folk att ha rimliga hyreskostnader. V är också numera det enda partiet som tar ansvar för arbetsrätten, vilket ligger lika mycket i medelklassens intresse som alla andras.”

”Som ledarsidan vid flera tillfällen påpekat kan Stefan Löfven faktiskt inte ha vänsterpartisternas röster emot sig på onsdag. Då kan man inte låtsas som något annat. Den sortens önsketänkande kanske går an i Moderaterna. Hos Socialdemokraterna hör den inte hemma.

Borgerlighetens försök att jämföra Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna faller dessutom platt. Det är skillnad på att vilja skicka ut människor från Sverige och att kräva gratis glasögon till barnen. Vänsterpartiet har gång på gång de senaste årtiondena visat att partiet kan bidra till konkreta politiska reformer.

Skäl att vara förbannade
Vänsterpartisterna har kort sagt skäl att vara förbannade. Det hade inte varit det minsta konstigt om partiet lät sig dras med i den symboliska prestigekamp som tydligen är så viktig för mittenpartierna.

Ändå, efter partistyrelsemötet sent i går kväll och dagens besök hos talmannen kunde Jonas Sjöstedt i dag kliva fram på presskonferensen som den verkligt vuxne i rummet. Provokationen har inte gått hem, men den har inte heller passerat onoterad.” går det att läsa på Aftonbladets ledarsida.

Detta var en del av vad Jonas sa efter sitt möte hos talmannen:
Så som situationen ser ut kan Vänsterpartiet inte rösta gult för Stefan Löfven. – Vår ambition är att Stefan Löfven ska kunna bli statsminister och vi arbetar nu för att hitta lösningar, men vi är inte framme än. Det meddelade Jonas Sjöstedt efter sitt möte med talmannen idag.

Han fortsätter:
– Vi är förvånade och besvikna över hur långt högerut Stefan Löfven har gått i överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna.
– Det är en politik som om den genomförs skulle öka klyftorna och öka människors otrygghet. Vi kommer att rösta emot sådana förslag oavsett vem som lägger dem på riksdagens bord, säger Jonas Sjöstedt.

Även om Vänsterpartiet inte är med i överenskommelsen är V:s mandat en förutsättning för att regeringen Löfven ska kunna tillträda.
– Läser man den här överenskommelsen får man intrycket av att Vänsterpartiet ska stängas ute från allt politiskt inflytande de närmsta fyra åren. Det är en mycket märklig hållning då den regering som Löfven föreslår förutsätter våra mandat.

Jonas Sjöstedt är tydlig med att partiet vill ha Stefan Löfven som statsminister och att partiet strävar efter att hitta en lösning som gör att Vänsterpartiet kan acceptera honom.
– Så som situationen ser ut nu så kan inte Vänsterpartiet rösta gult för Stefan Löfven. Vi söker därför vägar framåt och vi har kontaktat Stefan Löfven för fortsatta samtal. Jag hoppas och tror att även Stefan Löfven vill ha en lösning, men där är vi inte framme än, säger Jonas Sjöstedt.

Senare på dagen beslutade talmannen att ge Löfven två dygn extra för att komma överens med Sjöstedt. På fredag den 18 januari blir det om röstning nummer tre om val av statsminister. Återstår att se om de fyra månadernas diskuterande kommit i mål eller om det händer något mer.

Christer Johansson
ordförande

 

Skriv en kommentar