föreningen

Vänsterpartiet vill se Knivstabostäder bygga 100 lägenheter per år

Elin (V) och Klas (M)

Elin (V) och Klas (M)

Hyresgästföreningen Uppsala Knivsta hade den 3 september bjudit in alla Knivstas partier till Bostadsdebatt i kvarterslokalen på Centralvägen. Alla partier kom och för första gången var det en majoritet av kvinnor i panelen.

Deltagarna fick börja med en presentation av sin bostadspolitik och lokalpartiet Knivsta.Nu, som representerades av Lennart Lundberg inledde med vikten av att det finns kommunala hyresrätter i kommunen som inte ska säljas ut. Gunnar Gidlund från KD och ledamot i Knivstabostäders styrelse inledde med att bolaget har direktiv att bygga fler lägenheter. Vilket glädjande nog har gjorts under 2018 och den 1 september var det inflyttning i Knivsta kommuns första kommunala hyresrätter, sedan kommunens tillkomst 2003. Vänsterpartiets representant var Elin Johansson som gjorde sin första valdebatt med väl godkänt resultat.

I sin inledning berättade Elin att det är viktigt med natur nära bostaden. Vilket var en stor anledning att hon och hennes familj flyttade till Knivsta. Elin berättade också om Vänsterpartiets förslag till Knivstabostäders ägardirektiv på 100 nya lägenheter per år. Lägenheter som ska byggas med Vänsterhyror enligt en modell från Örebro som ger 30 procent billigare hyror. 

Klas Bergström från moderaterna pratade om att kommunens bostadssociala kontrakt kommer att minska de kommande åren. Centerpartiets Kerstin Eskhult pratade om privata hyresvärdar, seniorbostäder och att det kan behövas hyresrätter även på landsbygden. Livsviktigt att det byggs bostäder menade Peter Evansson att det var för Knivsta mitt i en av Europas starkast växande regioner. Bostäder för studenter, arbetssökande, ungdomar eller äldre och för att lyckas så alla får någonstans att bo, krävs politisk styrning.  MP har en övergripande plan med blandad bebyggelse och bra boendemiljöer med mycket natur. Mikaela Gönczi berättade även att miljöpartiet prioriterar medborgardialoger.

SD:s Monika Lövgren ville att Knivstaborna ska fortsätta att trivas och tyckte lösningen var att dra ned på byggtakten. Hon vill se både hyres- och bostadsrätter men inte nu. Sist ut i första rundan kom Liberalernas Anna Koskela-Lundén som ville se ett varierat bestånd av bostäder och även externa hyresrätter. Bevarande av bostadsnära natur var viktigt för Liberalerna och likaså att det finns hyresrätter.

Efter rundan kom det frågor från publiken om bostadsanpassningar och ägardirektiv. Enigheten var stor och frågeställarna fick veta att det är lagkrav på att anpassa lägenheter till funktionsnedsatta och Knivstabostäder vet att en del av kommunens lägenheter står tomma för länge. När det kom ja och nej frågor om utförsäljning och marknadshyror blev det lite skillnader. KD och M var inte främmande för att sälja delar av kommunens hyresrätter medan övriga partier ville att Knivstabostäder ska behålla sina lägenheter. När det gällde marknadshyror var det otydliga svar från L och M medan C, SD och KD sade sig vara mot marknadshyror och avvek därmed från sina moderpartier.

Tydliga nej till marknadshyror kom från V, S, MP och  KNU.

Kvällen fortsatt med frågor och svar på frågor om utbyggnaden i Nydal, Bo kvarmodellen,  arbetstillfällen i kommunen och behov av en stadsarkitekt. På det senare svarade flera representanter att det viktiga var att det fanns en funktion som fungerade och att titeln inte var det viktigaste. Frågor om parkeringshus och hyresnivåer skapade en del debatt. M svarade att rapport om p-hus kommer till hösten, KD och KNU tyckte att p-normen är för låg medans S menade att parkeringshus blir dyrt. Vänsterpartiet föreslog att Trafikstrategin som antagits borde gälla och då borde vi utveckla cykelparkeringar, cykelvägar och kollektivtrafiken. C lyfte pendlarparkeringarna på landsbygden. Slutligen debatterades om hur vi får bostäder med hyror så alla kan bo. KD vill se en översyn på byggnormerna, KNU tyckte att Junior living var billiga bostäder och S ser det som ett stort problem med de höga hyrorna och menar att de statliga stöden måst finnas kvar. Vänsterpartiet vill se en hyresmodell som bygger på finansiering genom att hyrorna baseras på låneräntan istället för kalkylräntan som man normalt sätter hyrorna utifrån. Den lägre hyran gäller under tio år innan den omförhandlas. Förslaget har testats i Örebro, med goda resultat. Det skulle ge 30 procent lägre hyra eller cirka 3 000 kronor per månad för en trea.

Hela panelen

Hela panelen

Sammanfattat av

Christer Johansson

Skriv en kommentar