föreningen

Samtal om föreningsliv och integration

Britta, Maria och Jacob

Britta, Maria och Jacob

Söndagen den 26 augusti hade Knivsta föreningsgård bjudit in samtliga partier, som har plats i kommunfullmäktige, till samtal om föreningsliv och integration.

De deltagande var Peter Evansson (S), Anna Koskela-Lunden (L), Britta Lästh (KNU), Hans Nyberg (SD), Klas Bergström (M), Jacob Risberg (MP), Maria Fornemo (V), Boo Östberg (C) och Pontus Lamberg (KD).

Mötet började med att varje parti fick presentera sin politik för kultur och fritidspolitik med fokus på föreningslivet. Först ut var Socialdemokraterna som bland annat lyfte möjligheten för alla att få delta i föreningslivet. Trots kommunens pressade ekonomi, med behov av skattehöjningar, finns inga planer på besparingar inom kultur och fritid. Anna från (L) vill fortsätta att satsa på kultur och fritidsverksamheterna inom ekonomin. Utveckling av en trepartslösning mellan kommun, föreningsliv och näringslivet och fortsättning av CIK med fritidsgård, kulturskola och simhall var vad Britta Läst tog upp i sin inledning. SD:s förslag var att göra aktiviteter som inte kostar och oroade sig för utslagningen inom idrotten, alla bör få vara med.

Klas Bergström (M) berättade om kommunens största satsning någonsin, Centrum för Idrott och Kultur som nu håller på att byggas. Han nämnde även Kölängens aktivitetsområde med bland annat fotbollsplaner samt bibliotek, ungdomsgård och sporthall vid Adolfsbergsskolan. Jacob från Miljöpartiet lyfte svårigheterna med att anmäla sig till aktiviteter och ville se ett aktivare arbete från kommunen för ökad integration. Han var glad för befintliga utegym och önskade parkour och frisbeegolf som ytterligare spontanaktiviteter.

Maria Fornemo (V) berättade om V:s motion för kulturinriktning på vår gymnasieskola, danssalen i samband med nya sporthallen i Alsike och behovet av att möta nya idrotter och kulturaktiviteter. Hon lyfte vikten av dialog i samband med integration och den viktiga mötesplatsen Eda lägergårds roll i samhället. Sommarjobb med kulturinriktning och kanske gatumusikanter men också en skatepark, fotbolls- och frisbeegolf i bostadsnära naturområden. Vänsterpartiet hoppas att CIK blir en viktig mötesplats för invånare i olika åldrar och med olika intressen. Vi tror vidare att fin utsmyckning av centrala delar och härliga möbler underlättar för ”häng” och gemenskap. Slutligen nämnde Maria vikten av fri kollektivtrafik som underlättar för unga att ta sig från hemmet till sina fritidsintressen.

Boo Östberg menade att odla sina intressen är ett enskilt ansvar men han ser gärna ett samarbete mellan förvaltning och föreningsliv för bland annat ett högt utnyttjande av CIK:s alla lokaler. Slutligen Pontus Lamberg (KD) som vill se ett rikt föreningsliv som han menar är viktigt för integrationen. Han hävdade också att KD dubblerar stödet till barn och unga. Vid en jämförelse med Vänsterpartiets budget kan man konstatera att KD lägger drygt fem miljoner mindre än Vänsterpartiet om man lägger ihop allmän kultur och fritid samt anläggningar från KS och Kulturskola och Ungdomsverksamhet från UN.

Kvällen avslutades sedan med frågor från publiken som handlade om administration vid redovisning av verksamhet, fritidskoefficient, anslagstavlor, Kölängen, hyrorna i CIK, medlemskap i föreningsrådet och integration.

Panelen

Panelen

Sammanfattat av
Christer Johansson

 

 

 

 

Skriv en kommentar