kommungruppen

Kvalitet viktigare än pris för Vilhelms gård

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker

Debattinlägg i Knivstabygden den 20 juni 2018.

Vi i Kvartetten (S, V, MP och KNU) motsätter oss att de av våra äldre som inte kan bo hemma ska betala för att Alliansen inte lyckats få ordning på kommunens ekonomi. Vi har därför föreslagit att kvalitet skall gå före pris vid upphandling av driften av äldreboendet Vilhelms gård.

Knivsta har den lägsta skatten i länet och och trots att vi har fördel av utjämningssystemet räcker pengarna inte till. Då Alliansen vägrat höja skatten under de mest expansiva åren och enbart utnyttjat exploateringsvinster står vi nu inför en synnerligen svår situation. Istället för att nyktert analysera läget och först fundera över vad som är möjligt att spara och sedan, om behovet finns kvar, höja skatten för att säkra kvaliteten i välfärden, flyttar Alliansen Svarte Petter mellan olika grupper utan att konkret förklara hur man har för avsikt att lösa bristen i ekonomin.

Först skulle barnen och lärarna i skolan betala och nu är förslaget att de gamla och personalen i äldreomsorgen ska betala.

Vi menar att det viktigaste målet för socialnämnden är att skapa en realistisk budget, en som medarbetarna känner att de kan tro och lita på. Vi tror att det går att göra saker effektivare med bibehållen kvalitet för medborgarna och utan att samtidigt slita ut medarbetarna.

De äldre i Knivsta är värda en fortsatt äldreomsorg av hög kvalitet. Därför vill vi inte tumma på kvalitetskraven i upphandlingen av driften på Vilhelms gård.

Britt-Louise Gunnar (S) Andre vice ordförande
Anders Bergqvist (S) ersättare
Fredrik Rosenbecker (V) ledamot
Dag Dacke (K.Nu) ledamot
Kerstin Umegård (MP)
Miljöpartiet saknar dock representant i socialnämnden

Skriv en kommentar