Ung Vänster

Många deltagare på feministiskt självförsvar

Viveka och Ylva

Viveka och Ylva

Till årets första kurs i feministiskt självförsvar kom ett tjugotal tjejer i olika åldrar.

Engagemanget var stort från såväl deltagare som instruktörer och de deltagande tjejerna fick öva några olika strategier för att öka sin förmåga att klara sig ur en hotfull situation. Tjejerna fick öva på att använda såväl rösten som händer, armar och ben för att freda sig mot oönskade närmanden.

Efter två timmars praktik och teori var det med lite rakare ryggar och stadigare blick som tjejerna lämnade Thunmanskolan och gick ut i sommarkvällen. Många hade händerna fulla med flygblad innehållande fler tips om en tryggare uppväxt. Önskemål om fler kurser hördes också på vägen ut genom dörren.

Under tiden kursen, som arrangerades av Ung Vänster, pågick befann sig en grupp med polis och representanter från kommunen ute på en trygghetsvandring. Det känns bra att det genomför flera aktiviteter för att behålla en hög trygghet i Knivsta. Speciellt för de unga tjejerna.

Stort tack till Ylva och Viveka för väl genomförd kurs.

 

 

Skriv en kommentar