motioner

Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn

ung skatare

ung skatare

Denna motion anmäldes på Kommunfullmäktige den 18 april. Roligt att (S) har en väldigt lika vid samma tillfälle. Nu behövs det bara några partier till som tycker att Knivstas barn är värda en riktigt bra lekplats för olika åldrar.

I det mycket snabbt växande Knivsta är var tredje invånare under 18 år. För de äldre finns ett antal restauranger, biblioteket och samlingssalar som kan hyras för privata fester. De äldre ungdomarna har två fritidsgårdar och en hel del idrottsaktiviteter att välja på. Men vad finns för de mindre barnen?

Under de senaste cirka tolv månaderna har ett antal medborgarförslag passerat KF. Medborgarförslag som på olika sätt vill se ett större utbud av aktiviteter för barn och unga. Det har i flera av förslagen handlat om att kunna utöva aktiviteter som parkour, skate eller andra fysiska övningar. Besluten har ofta blivit att besvara medborgarnas förslag, vilket brukar betyda att det är något som kommunen vill genomföra, på sikt. Det gemensamma med aktiviteterna är att de sker utomhus och kan utövas spontant.

Sågverkstorget som lekplats fick avslag men i svaret kan man läsa följande: ”Att verka för en central lekplats är ett arbete som fortlöper parallellt eftersom det finns behov av en lekplats också.” Redan för över tio år sedan framfördes önskemål om förberedelser för en central lekplats som en samlingspunkt för flera generationer. Vänsterpartiet har ännu inte sett några konkreta förslag och byggandet av bostäder fortsätter i oförminskad takt.

Vänsterpartiet Knivsta menar att det snarast behövs reserveras mark för en central lekplats i kommunen, där framtiden bor. Vi yrkar därför:

  • att Knivstas kommun snarast tar fram ett förslag på var en central lekplats ska placeras.
  • att ytan på lekparken blir så stor att det finns plats för utmanande aktiviteter för barn och unga i olika åldrar.

 

Christer Johansson (V)
Malin Tollbom Kjell (V)

Skriv en kommentar