föreningen

Årsmöte 2018 inleddes av Rossana Dinamarca

Rossana

Rossana Dinamarca

Enligt Dagens Nyheter är Rossana Dinamarca en av de 28 viktigaste personerna i landet att hålla koll på under valrörelsen 2018.

”När delar av Vänsterpartiet sugs in i budgetprocessens gråa tröskande behövs Rossana Dinamarca än mer för att hålla uppe den revolutionära hettan. Som feministisk talesperson ska hon ta fajten med Gudrun Schyman och stoppa läckage av väljare till den rosa utmanaren. I ett val som kommer att handla mycket om invandring och integration lär svensk-chilenskan från Trollhättan också bli en stark röst i de frågorna. Ville bli partiledare 2011 men besegrades av Jonas Sjöstedt. Väckte uppmärksamhet 2014 med en t-shirt hon bar i riksdagen som markering mot SD-talmannen Björn Söder.”

Kontakt med barnsoldater
I Knivsta började Rossana berätta hur hon som nioåring fick sin första kontakt med partiet. På ett sommarläger för barn kom hon i kontakt med barnsoldater och blev direkt engagerad. När hon kommer tillbaka från sommarlovet försöker hon få in frågan om barnsoldater i undervisningen.
– Då sa min fröken att det är viktigt det du säger, men vi har liksom inte tid och plats för det i skolan. Jag nöjde mig inte med det svaret. Jag tänkte att om det inte finns tid och plats här, då måste jag hitta den någon annanstans. Det var så jag kom i kontakt med politiken.
Ett antal år senare i riksdagshusets inkommande post till Rossana kom en bild på en barnsoldat.

Rossana uppmanade åhörarna om att komma ihåg varför de gick med i partiet. Det var troligen inte för att få ett uppdrag i tekniska nämnden.

Me too och patriarkatet
Me too rörelsen över världen och landet visar på behovet av att bekämpa patriarkatet. I dag tar svenska män ut 24 procent av föräldradagarna och om det fortsätter i samma takt kommer det ta 50 år till jämställdhet mellan könen. Lösningen är en delad föräldraförsäkring. Motståndarnas argument är ofta att männen måste vara på jobbet för att sköta det egna företaget eller så har han så mycket högre lön. Men även om bara kvinnan i ett förhållande driver ett eget företag är hon hemma mer med barnen i alla fall. Kvinnors sjukskrivningar ökar när familjen får ett barn, kvinnor har oftare otrygga anställningar vilket leder till utsatthet av olika slag och sämre personer.

Kvinnor har aldrig fått något gratis utan förbättringarna har vunnits genom kamp.

Sex och samlevnad i skolan
Det är mycket vanligt, precis som i Knivsta, att en tjejjour kommer till skolan och håller i ett pass per termin om sex och samlevnad. Detta då endast en 5 – 6 procent av lärarna har utbildning i ämnet. Detta fortgår trots att det finns undersökningar som visar att en bra regelbunden sex- och samlevnadsundervisning höjer kunskapen i alla ämnen. Det får inte bli så att tjejjourer och liknande tar över undervisningen.

Skolan har, enligt Rossana, tappat bort bildningen för att bara fokusera på betyg.

Rossana och Christer

Rossana och Christer

Feminism bra för alla
På FN:s kvinnokonferens den 8 mars i New York fick Rossana berätta att även ett av världens mest jämställda länder, Sverige, har ett starkt patriarkat. Med en jämlik jämställdhet skulle det bli bättre för båda könen. Medan kvinnorna i dag får lägre löner, fler sjukdagar och sämre arbetsvillkor får svenska unga män betala med sina liv, då självmord är den näst vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen.

En bra feminism i hela samhället gynnar båda könen.

 

Årsmötet
Efter det inspirerande talet blev det årsmöte med fokus på det kommande valet. I verksamhetsberättelsen kunde det konstaterats att vi varit aktiva såväl i parlamentet som ute bland Knivstabor och i möten med olika organisationer. Besök av riksdagsledamöter har vi haft och media skrev om oss nästan varje vecka i snitt. Medlemsökningen fortsätter uppåt och vid årsskiftet var vi 30 medlemmar.

Samtliga ordinarie ledamöter och ordförande i styrelsen omvaldes för ytterligare ett år. Men flera av de nya medlemmarna valdes in på olika funktioner. Styrelsen består nu av Christer Johansson ordf, Maria Fornemo, Petra Jansson, Fredrik Rosenbecker och Tommy Ljungström ledamöter. Som ersättare valdes Helena Marrero Ericson och Maja Erkstam.

Mötet avslutades med antagande av Verksamhetsplan för valåret 2018 inklusive budget och valplattform. Valsedeln hade beslutats på medlemsmöte i december 2017. Här finns valsedeln

 

Nu är vi redo att gå ut och vinna val!

sammanfattat av

Christer Johansson
stolt omvald ordförande

 

 

Skriv en kommentar