föreningen

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste

Jonas Karlsson, Christer Johansson och Alexandra D´Urso

Jonas Karlsson, Christer Johansson och Alexandra D´Urso

På Vänsterpartiets kongress i Karlstad antogs partiets valplattform ”Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste”. 

Under tre dagar diskuterades och debatterades flera hundra motioner och på söndag eftermiddag hade vi en färdig valplattform. Innan dess hade delegationen från Uppsala län och alla 225 ombuden, förutom tagit fram valplattformen, fått lyssna på Lise Berg, ordförande från Rädda Barnen, Islands vänsterpartistiska statsminister Katrín Jakobsdóttir, flera olika kulturinslag och fått tillfällen att byta tankar och erfarenheter med partikamrater från hela landet. Kongressen fick dessutom två hälsningar från Fatemeh Khavari – Ung i Sverige och Henrik Malmrot, förbundsordförande Ung Vänster.

Valplattformen
Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Valplattformen innehåller konkreta reformer för att göra Sverige till världens mest jämlika land. Bland dem finns en miljonärsskatt för rättvisare fördelning, sex timmars arbetsdag för att alla ska orka jobba fram till pensionen och satsningar på den glesbygd och de förorter som förlorat jobb och offentlig service.

Avtackningar och nyval av partiordförande
Två tunga namn valde att lämna partistyrelsen och det blev två känslosamma avtackningar av Ulla Andersson och Rossana Dinamarca. Till ordförande i den nya styrelsen omvaldes Jonas Sjöstedt och Uppsalas Jonas Karlsson valdes in som ersättare. I sitt tacktal hyllade Sjöstedt den stora bredd som finns bland medlemmarna i Vänsterpartiet. Jonas Sjöstedt menade också att det är jämlikheten, feminismen och socialismen som enar oss i kampen för ett bättre Sverige för alla och det är bara tillsammans vi kan vinna den kampen.

Rossanas tacktal

Rossanas tacktal

Totalrenovera Sverige
Inför kongressen var den stora mediala frågan motionen ”Totalrenovera Sverige”. Fler debattinlägga för och mot har publicerats inför kongressen. Motionen bidrog också till flest inlägg från talarstolen där många talare ville se ett lånefinansierat investeringsprogram för att uppnå en ekonomisk politik för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd samt arbete och trygghet åt alla.
Debatten i kongresshallen rörde inte om vi ska ha investeringar för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd och för en grön omställning som motsvarar klimathotet, den rörde hur sådana investeringar ska finansieras. Vid voteringen fick motionen stöd av ca 30 procent av ombuden.

God stämning och trevlig kongressfest
Allt praktiskt fungerade som det skulle förutom att det blev lite trassel med några voteringar när de utlånade paddorna inte ville fungera. Men tack vare ett skickligt presidium och massor av volontärer flöt kongressen på enligt plan. Delegationen från Uppsala var aktiv i debatten och medverkade till att det blev en trevlig stämning under hela kongressen. Lördagskvällens kongressfest bjöd på god mat, allvarligt feministiskt inlägg, trevlig underhållning som avslutades med högt tryck på dansgolvet med EU – ledamoten Malin Björk vid skivspelarna.

”Vi går nu in i valrörelsen och med oss har vi en valplattform som bär namnet Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste. Det är en plan för ett jämlikt Sverige. En plan för att minska de vindlande klyftor som finns i vårt land. Vi har satt ett tydligt fokus på att valrörelsen ska handla om att vi ska bygga ett samhälle för alla.
Vi ses i valrörelsen – den börjar nu.” Jonas Sjöstedt

Sammanfattat av
Christer Johansson
stolt ombud från Knivsta

 

 

Skriv en kommentar