insändare

Knivsta behöver en ny ledning

Gruppledare Kvartetten

Gruppledare Kvartetten

Debattinlägg från de fyra oppositionspartierna S, V, MP och KNU i Knivstabygden den 13 december 2017.

Mindre än månad innan det nya budgetåret startar pågår ett tröstlöst arbete i nämnderna att försöka anpassa verksamheten till Alliansens budget för 2018. Utbildningsnämnden, Samverkansnämnden och Socialnämnden är några nämnder där budgeten inte går ihop utan att man måste skära ner på viktiga delar av verksamheten.

Vi i Kvartetten motsätter oss bestämt neddragningar i nämnderna till följd av denna budget. Kvartettens partier hade egna budgetförslag till KF som alla vilade på en gemensam grund. Vi föreslog mer pengar till såväl Utbildningsnämnden, Socialnämnden som Samverkansnämnden för att kunna behålla eller förstärka verksamheterna som pågår där. För att finansiera välfärden på ett förutsägbart sätt föreslog vi en skattehöjning där pengar tillfördes nämnderna

Knivsta kommun kommer att göra ett underskott för 2017 på ca 14-20 miljoner. Det underskottet måste kommunen återställa under de kommande tre åren.  Utbildningsnämnden aviserar att det saknas 7 miljoner i 2018 års budget för att nå målen, trots att man dragit ned på ambitionen och vallöftet om minskade barngrupper i förskolan. Socialnämnden underbudgeterar delar av sin verksamhet och Samverkansnämnden planerar för projekt i miljonstorlekt trots att de pengarna inte finns i budget. Totalt riskerar Kommunen alltså att starta verksamhetsåret med en vetskap om flera tiotals miljoner i underskott.

Vi tror att det finns många som undrar hur stabila Alliansen är i att driva kommunen just nu. De invånare som vill föra dialog om kommunens utveckling hänvisas till de enskilda partiernas olika möten. Där och i media förs åsikter från de olika Allianspartierna fram som går på tvärs med varandra.

I dagarna meddelar KD att de vill förlänga tidsplanen i förhandlingarna med staten om fyra spår och medföljande utbyggnad. Centerpartiet har bjudit in till dialogmöten med allmänheten om hur kommunen ska bygga 22 000 bostäder på 20 år. Liberalerna har i media debatterat mot sitt eget budgetförslag och föreslår minskade intäkter på 25 miljoner, redan 2018. Moderaterna vill fortsätta på samma sätt som hittills.

Finns det någon gemensam politik hos Alliansen för Knivsta ska styras framåt undrar vi i Kvartetten? Helhetstänkande och långsiktighet verkar inte prioriterat. Att Knivsta exploaterats bit för bit utan en genomtänkt plan är ett exempel på detta.

 

Peter Evansson              Lennart Lundberg               Kerstin Umegård               Christer Johansson
Gruppledare (S)            Gruppledare (KNU)              Gruppledare (MP)             Gruppledare (V)

Skriv en kommentar