föreningen

Kommunvalsedel 2018 antagen av medlemsmöte

Bild på topp åtta val 18

Åtta toppkandidater i kommunvalet 2018

Med stöd av 74 procent kvinnor valdes Christer Johansson till första namn på Vänsterpartiet Knivstas valsedel till kommunvalet den 9 september 2018. På platserna två till fyra kom Maria Fornemo, Petra Jansson och Fredrik Rosenbecker. Maria Fornemo som jobbar som fackligt förtroendevald har i dag en ordinarie plats i utbildningsnämnden och är ersättare i kommunfullmäktige.  Petra Jansson jobbar på Sjögrenska gymnasiet som skoladministratör och sitter för närvarande på en ersättarplats i Knivsta kommunfastighets AB. Fjärde namnet är Fredrik Rosenbecker, nätverksspecialist och ordinarie ledamot i Socialnämnden.

Bland kandidaterna finns flera som jobbar på skolor med olika uppdrag. Malin Tollbom, gymnasielärare, Jaya Montell, kurator och Petra Jansson, skoladministratör. Inom vård och omsorg kan nämnas undersköterskan Jenny Parkert som jobbar på Akademiska sjukhuset och utvecklingshandledare Maja Erkstam som jobbar inom socialpsykiatrin på Uppsala kommun. Flera kandidater har fått sina arbetskamraters förtroende att jobba som fackligt förtroendevalda. Nina Broman inom Transport avdelning 5, Tommy Ljungström tillhör SEKO och Maria Fornemo representerar Unionen.

Från universitet och högskolor har vi på vår valsedel solcellsdoktoranden Tove Ericson från Uppsala Universitet och Johan Jansson som forskar på KTH.

På medlemsmötet som beslutade om ordningen på valsedeln diskuterades även valplattformen för den kommande mandatperioden 2019 – 2022. Frågor som kommer bli viktiga för Vänsterpartiet Knivsta är ungdomars villkor med fokus på fritiden med kultur och idrott samt den psykiska ohälsan, som måste minska. Fler hyresrätter och kollektivtrafik är två frågor som vi tycker är viktiga för såväl ungdomar som vuxna. Arbetsvillkoren, med sikte mot kortare arbetstid, är ännu en fråga som kommer bli viktig, inte minst för alla kvinnor som jobbar med de viktiga jobben i kommunen. Sist men absolut inte minst diskuterades äldrefrågornas plats i valplattformen. Äldres valfrihet behöver bli större än att välja utförare.

Arbetet går nu vidare i arbetsgrupper och i styrelsen. Inbjudningar till organisationer har redan börjat komma in. Redan i höstas bjöd Knivsta företagarförening in till ett trevligt möte med fokus på företagares villkor. I februari är vi bjudna till Lurbo RK för att prata ridsport. Valrörelsen är i gång och vi är beredda att komma ut och möta Knivstaborna.

Här följer hela valsedeln med våra 17 kandidater.

01 Christer Johansson, 66, pensionär, Spakbacken
02 Maria Fornemo, 53, fackligt förtroendevald, Alsike
03 Petra Jansson, 51, skoladministratör, Knivsta
04 Fredrik Rosenbecker, 46, nätverksspecialist, Alsike
05 Malin Tollbom Kjell, 46, gymnasielärare, Knivsta
06 Tove Ericson, 34, solcellsdoktorand, Vassunda
07 Jaya Montell, 42, socionom, V Ängby
08 Maja Erkstam, 48, utvecklingshandledare, Knivsta
09 Johan Jansson, 39, lektor, V Ängby
10 Elin Johansson, 39, egen företagare, V Ängby
11 Nina Broman Costa, 48, fackligt förtroendevald, Långhundra
12 Helena Marrero Ericson, 28, jurist, Knivsta
13 Jenny Parkert, 45, undersköterska, V Ängby
14 Anna Marklund, 65, musikant, Krusenberg
15 Charlotte Judkins, 33, studerande, Knivsta
16 Irene Ljungström, 68, pensionär, Långhundra
17 Tommy Ljungström, 71, facklig konsult, Långhundra

Sammanfattat av

Christer Johansson
ordförande

  1. […] Mötet avslutades med antagande av Verksamhetsplan för valåret 2018 inklusive budget och valplattform. Valsedeln hade beslutats på medlemsmöte i december 2017. Här finns valsedeln […]

Skriv en kommentar