insändare

Oppositionen agerar för asylsökande 18-åringar

Fredrik i talarstolen

Fredrik i talarstolen

Pressmeddelande

Socialnämnden i Knivsta kommer den 16 november att fatta beslut avseende de ensamkommande barn som nu fyllt 18 år och därmed betraktas som vuxna. Dessa ensamkommande ungdomar som inte fått uppehållstillstånd och befinner sig i asylprocessen ska enligt lagen flytta till Migrationsverkets boende.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Knivsta.Nu och Miljöpartiet föreslår att de ungdomar som går på nationellt program på gymnasiet ska få bo kvar i kommunens omsorg under studietiden.
Vidare föreslår vi att de som fyllt 18 år under 2017 ska få vara kvar i kommunens boende fram till den 10 januari 2018. Därefter erbjuder vi den organisation eller de organisationer i civilsamhället som vill, att på liknande villkor som Uppsala kommun lämnat till Stadsmissionen, skaffa vänfamiljer till de berörda ungdomarna.

Kommunens bidrag från staten till dessa ändamål kommer då proportionerligt att lämnas till den aktuella organisationen/organisationerna.

Vi vill med detta förslag ta tillvara det engagemang som visas dessa ungdomar och bereda civilsamhället en möjlighet att bidra med sitt stöd och på så sätt möjliggöra för dessa ungdomar att bevara sitt nätverk och stanna i den kommun där de placerats.

Britt-Louise Gunnar (S)
2:e vice ordförande 0730-787614

Anders Bergqvist (S)
Ersättare

Fredrik Rosenbecker (V)
Ledamot

Dag Dacke (KnivstaNU)
Ledamot

I samråd även med Miljöpartiet i Knivsta som saknar ledamot i socialnämnden.

Här följer artikel från UNT den 13 november 2017.

Oppositionen agerar för asylsökande 18-åringar

Låt asylsökande som fyllt 18 år stanna i kommunala boenden om de går nationella program i gymnasiet, och ge civilsamhället tid och möjlighet att ordna för övriga som fyllt 18 år under 2017.

Lotta Lille 15:45 | 2017-11-13
Det är oppositionens förslag till socialnämndens i Knivsta sammanträde på torsdag.
Formellt går ansvaret för de som fyllt 18 och räknas som vuxna över till Migrationsverket. För många av dem skulle en flytt till Migrationsverkets asylboenden innebära att både sociala nätverk och skolgång bryts. Regeringen har anslagit extra medel för att underlätta för kommunerna att låta 18-åringarna stanna där de är. För Knivsta handlar det om 350 000 kronor under 2018.

I förvaltningens förslag till nämndbeslut ingår att de 350 000 kronor ska användas för att ”möjliggöra en smidig övergång från boende i kommunens regi till boende i Migrationsverkets regi”.

Oppositionspartierna, S, MP, V och Knivsta.Nu, kommer i stället föreslå att kommunen låter 18-åringar på nationella program stanna i kommunala boenden, och att övriga asylsökande 18-åringar, som till exempel går i språkintroduktionsklass, få bo kvar fram till 10 januari 2018.

– Tidsgränsen 10 januari ger civilsamhället möjlighet att via en förening ordna andra boenden för berörda ungdomar, och att ansöka om ekonomiskt stöd till värdfamiljerna, säger Britt-Louise Gunnar (S), andre vice ordförande i socialnämnden.

En förening för detta ändamål, 18plus i Knivsta, är under bildande.
– Ändamålet med föreningen är dels att ordna värdfamiljer, dels att ansöka om medel som fördelas till familjerna som matbidrag, säger Ulf Appelgren, som åtagit sig uppdraget som kassör i föreningen.

Skriv en kommentar