insändare

Grattis till sommarjobbet i Knivsta

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Christer Johansson

Infört på unt.se 26 juni 2017

DEBATT Vi vill se fler sommarjobb till Knivstas ungdomar och kortare arbetstid till kommunens medarbetare, skriver Christer Johansson och Fredrik Rosenbecker.

Ännu ett sommarlov har börjat och många är de ungdomar som nu är ute på sitt första jobb och besöker sin första arbetsplats. Men i Knivsta, där framtiden sägs bo, blev fler än hälften av de sökande utan jobb i sommar.

Sommaren 2016 blev ett kortvarigt undantag då drygt 60 procent av de Knivstaungdomar som sökte också fick ett sommarjobb. Men då antog kommunfullmäktige en ”vänsterbudget” med ett tydligt skrivet mål om antal sommarjobb. Nu i sommar med en ny ”alliansbudget” skulle cirka 30 procent eller 76 av 222 sökande fått ett sommarjobb. Men tack vare det sommarjobbsstöd som Vänsterpartiet fått regeringen att införa kunde Knivsta kommun anställa ytterligare 22 ungdomar.

Bland de redan anställda medarbetare som jobbar i Knivsta kommun ökar sjukfrånvaron, vilket oroar oss i Vänsterpartiet. Arbetet ska inte göra oss sjuka och trenden med ökad sjukfrånvaro kombinerad med hög personalomsättning måste brytas. Medan moderaterna tar in dyra konsulter och sluter avtal med bemanningsföretag heter vår väg framåt förkortad arbetstid, mer återhämtning, mer fritid och mer egen personal. Vi vill börja med ett försök med sex timmars arbetsdag inom ett eller två områden som till exempel socialsekreterare, för att på sikt bygga ut det till en landsomfattande reform för alla som arbetar.

Vänsterpartiet Knivsta gratulerar alla ungdomar som fått ett sommarjobb i Knivsta men skulle gärna sett att det var betydligt fler. Argumenten från den moderatledda alliansen varför det inte är fler har ofta varit att verksamheterna inte klarar att handleda fler ungdomar. Ett argument som inte håller då det 2016 var dubbelt så många som sommarjobbade jämfört med året innan.

Men det är så det brukar låta när vi vill förbättra framtiden. Varje gång vi sagt att vi vill ha en bättre framtid så har det funnits de som sagt att vi drömmer, att det inte går. Det fanns de som sa det om kvinnlig rösträtt, att det skulle aldrig gå. De sa att arbetarrörelsen och liberaler drömde om förskolan och allmännyttan. De sa det om lagen om anställningsskydd och om åttatimmarsdagen. Till och med stoppandet av barnaga mötte motstånd av delar av den svenska högern.

Från Almedalen 2016 har vi hämtat ett citat av Hanna Cederin, dåvarande ordförande i Ung Vänster. ”Vi handlägger, välkomnar, sköter om. Sitter i kassor, bygger hus, kör tåg och buss. Utan oss skulle Sverige stanna. Vi ser att vi bär samhället och att då kan vi också förändra det. Därför kämpar vi. Därför ger vi inte upp när vi möts av motgångar.”

Vänsterpartiet Knivsta kommer fortsätta striden för bättre arbetsvillkor, med kortare arbetstid, för Knivstas medarbetare med friskare anställda som trivs och stannar kvar. Vi kommer även kämpa för fler sommarjobb åt Knivstas ungdomar. Ett sommarjobb som inte bara ger egna pengar till den unge utan också en första kontakt med och en ingång till arbetslivet.

Christer Johansson (V)
gruppledare

Fredrik Rosenbecker (V)
ledamot i socialnämnden

Skriv en kommentar