motioner

Mer kultur i Knivsta – låt oss starta med de unga

Flöjtspel

Flöjtspel

Denna motion anmäldes till kommunfullmäktige den 14 juni 2017

Kultur är ett ämne vi inte så ofta pratar om i kommunfullmäktige i Knivsta. Det är inte så konstigt. Vi har nämligen ganska ont om kultur i kommunen och därför dyker den sällan upp på agendan. I SKL:s rankning över tätbefolkade kommuner (hur bra kommunerna upplevs vara av invånarna) kom Knivsta på en 17:e plats totalt vilket är ganska bra. Då ska man också veta att parametern ”Kultur” drog ner Knivsta som ett sänke i undersökningen, för där kom vi bland de allra sista av totalt 131 kommuner. Detta bör ändras på.

I Vänsterpartiet tänker vi att kulturen i kommunen ska få växa med de unga. För att få en bra grund för kultur – både beträffande möjlighet tillutövad och upplevd – menar vi att en satsning på Kulturskolan i kombination med en utökning av studiemöjligheter av estetiska ämnen på Sjögrenska gymnasiet skulle kunna vara fruktbart.

Vi vet att Kulturskolan kämpar med en ganska ogeneröst tilltagen budget och att kulturskoleavgifterna därför ligger bland de högsta i landet eftersom ledningen måste få verksamheten att gå runt. Detta kan man misstänka gör att mindre bemedlade föräldrar drar sig för att anmäla sina barn till kulturella aktiviteter, vilket är mycket tråkigt och precis tvärt emot skolans uppgift att överbrygga klasskillnader, sociala skillnader och ekonomiska skillnader bland barn i samhället. Samtidigt brottas Sjögrenska gymnasiet med SIN ekonomi. Där är man i behov av fler elever för att få pengarna att räcka till.

Men en helt ny typ av verksamhet inriktad på sång, musik, dans och teater skulle sätta Sjögrenska gymnasiet på kartan som en av de intressantaste gymnasieskolorna i hela Uppland. Kanske lika bra som S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna, där samtliga estetiska program är högskoleförberedande. Vi tror också att ett samarbete mellan Sjögrenska och Kulturskolan beträffande personal och lokaler skulle kunna locka duktiga lärare till Knivsta då de skulle kunna få heltidstjänster. Eller kanske dessa redan bor i Knivsta och skulle kunna knytas till verksamheten? Kanske de rent av redan jobbar för Kulturskolan fast på deltid?

Vänsterpartiet Knivsta tycker att det behövs mer kultur i kommunen där framtiden bor. Vi yrkar därför:

• att Knivstas kommun tar fram ett förslag på hur Sjögrenska gymnasiet med hjälp av Kulturskolan kan profilera sig genom gymnasieutbildningar med estetisk inriktning

• att kommunen även tar fram ett förslag på hur kulturskoleavgifterna kan halveras

Maria Fornemo (V)
Malin Tollbom Kjell (V)

Skriv en kommentar