föreningen

Välkommen på Röd Lördag 29 april

Trunsta-trask-fageltorn

Trunsta-trask-fageltorn

Vänsterpartiet bjuder åter Knivstabor till Sågverkstorget och ännu en Röd Lördag. Vi ses den 29 april 11.00 – 13.00 och som vanligt bjuder vi på fika och du bestämmer vad du vill prata om. 

En aktuell fråga där vi känner oss både glada och stolta handlar om beslutet att bifalla vår och MP:s motion där Gredelby Hagar och Trunsta träsk nu är skyddat som kommunalt naturreservat. Arbetet med den nya översiktsplanen och planerna för utbyggnad i centrala Ängby är andra viktiga frågor som nu är på väg fram för beslut. När och hur Mojjenfrågan kommer att sluta är något som känns som en evighetsfråga, som måste få en lösning.

Vi har motionerat om att införa försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag. Tillsammans med övriga partier i Kvartetten (S, MP och KNU) har vi även motionerat om att ansöka om att bli ett Fair Trade City. Dessutom pågår ett intensivt arbete att få ihop 2018 års budget som ska beslutas den 14 juni. Sen är jag övertygad om att du har ytterligare frågor och funderingar som vi är villiga att diskutera. Hoppas vi ses på lördag.

Påminner även om kommande evenemang som 1 majdemonstrationen i Uppsala med start på Vaksala torg. Efter lite tal och uppvärmning tågar vi 12.45 mot Slottsbacken för att lyssna på tal och sång av bland andra partisekreterare Aron Etzler och kören Röda Lågan. Lördagen den 6 maj arrangerar vi tillsammans med miljöpartiet en guidad tur i Gredelby hagar. Samling vid fågeltornet 10.00.

Christer Johansson
ordförande
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar