kommungruppen

Rapport från KF och inbjudan till guidad vandring i Gredelby hagar

Maria Fornemo

Maria Fornemo

Här kommer en rapport med vänstertema från KF den 26 april 2017.

Kommunfullmäktige beslutade att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk till naturreservat. Med undantag för SD som satt tigande talade samtliga partier varmt för motionen. Detta tackar vi för, och konstaterar inte utan viss stolthet att Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma motion gett kommunen dess första kommunala naturreservat. Det är ett rikt stycke natur med växter och djur som avsatts till glädje och nytta för oss och kommande generationer. Den 6/5 kan man fira Knivstas första naturreservat med en guidad vandring genom hagarna till fågelsjön. Samling klockan 10.00 vid fågeltornet.

Mindre glada är vi över de ökande sjukskrivningstalen i flera av de kommunala verksamheterna, den höga personalomsättningen, beroendet av dyra konsulter där egen personal körts slut på, och fackliga organisationer som är så till den grad missnöjda med samverkan med kommunen att de överväger att säga upp sina samarbetsavtal. Klas Bergström (M) delade inte riktigt denna beskrivning utan menade att arbetsmiljön överlag är god. Ändå är årsredovisningen tydlig: 6.16% sjukfrånvaro. Den dominerande sjukskrivningsorsaken är psykisk ohälsa, främst med diagnoser som stress/utmattningssyndrom. Malin Tollbom (V) passade på att påtala att våra anställda är den viktigaste resurs vi har. Det är de som ser till att vi får vad vi behöver och beslutar, att barnen får mat i skolan, att detaljplaner handläggs, att kommunen fungerar.

Däremot var det roligt med lite ideologiska vindar. Anders Grönvalls (S) interpellation ifrågasatte om det är den med mycket pengar och egendom som bestämmer hur samhället ska utvecklas, eller om det också finns en gemensam egendomsrätt för oss alla tillsammans. Frågan rörde förstås byggandet i Knivsta kommun. Bestämmer vi först hur vi vill ha det och frågar sedan vem som vill bygga det, eller gör vi tvärtom? Det kan man fundera på.

Ett annat minst lika ideologiskt inslag i debatten, men ett som inte förefaller ha noterats av särskilt många var när Maria Fornemo (V) använde ordet arbetsköpare istället för arbetsgivare. Det kan man också fundera på. Består arbetsmarknaden av givare och tagare, eller i själva verket som marknader i allmänhet av köpare och säljare, och hur påverkar ordvalen vår förståelse av världen?

Fredrik Rosenbecker
ersättare i KF

Skriv en kommentar