föreningen

Välkommen på en fika och prata Knivstas framtid

Röd Lördag sep 16

Röd Lördag sep 16

Vilket Knivsta vill vi ha? Vänsterpartiet bjuder åter på Röd Lördag 25 feb 11.00 – 13.00 utanför Willys. Vi bjuder på fika och samtal om Knivstas framtid.

Under de år vi funnits i kommunen har vi lyckats få igenom en del av de frågor vi lovat att driva. Några exempel är följande:

 • Kartläggning av ekosystemtjänster
 • Cykelväg Vassunda – Knivsta
 • Barnkonsekvensanalyser vid alla politiska beslut
 • Start av kulturskola
 • Fler sommarjobb till skolelever
 • Konsumentrådgivning
 • Stöd till tjejjour
 • Kartläggning av utemiljöer vid skolor och förskolor

Men vi slår oss inte till ro utan vi vill mer och en del som vi fångat upp och kommer att driva är följande:

 • Naturreservat av Gredelby Hagar och Trunsta träsk
 • Fler hyresrätter
 • Fler lekparker
 • Medborgardialoger med Knivstabor i olika åldrar
 • Sex timmars arbetsdag
 • Billigare kollektivtrafik
 • Helhet vid samhällsplanering
 • Cykelväg längs 255:an

Slutligen några reformer som kommit till genom Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen.

 • Glasögonbidrag till och med 19 år
 • Fria preventivmedel upp till 18 år
 • Statligt stöd till nya hyresrätter
 • Fri tandvård till 23 år
 • 10 miljarder till välfärden varav 8 miljoner till Knivsta

Det finns de som anser att ord som solidaritet, rättvisa och omtanke är nostalgi.
För oss är de orden kärnan i vad framtiden för vår kommun skall bygga på.

Skriv en kommentar