föreningen

Nyårshälsning med framtidshopp

Jonas Sjöstedt i Alsike skola

Jonas Sjöstedt i Alsike skola 2014

Det har på många sätt varit en mörk höst. Vi har sett hur partier har tävlat om att vara så hårda som möjligt mot människor på flykt. Vi har sett terrorattacker i Paris, Trollhättan och mot asylboenden runtom i landet. Nya fruktansvärda vittnesmål har kommit från kriget i Syrien.

Sverige har fått ett politiskt klimat där vissa partier plötsligt kastar bort allt de nyss sa sig tro på. Fokus i debatten har varit på hårdare tag. Sådant som solidaritet, rättssäkerhet och frågan om vad som egentligen löser problemen har kommit i bakgrunden.

Vänsterpartiets roll har därför varit viktig. Vi har försvarat asylrätten och fört fram lösningar som inte handlar om att sätta åt flyktingarna. Genom att hålla inne medlemsavgiften skulle vi kunna pressa EU att ta sitt ansvar. Genom stora investeringar i utbildning, välfärd och bostäder skulle vi kunna klara ett bra mottagande. Vi har försvarat asylrätt och medmänsklighet i debatter och förhandlingar, men också i praktiken. Runt om i landet har vänsterpartister ryckt in och ordnat sovplatser, hjälpt ensamkommande barn och löst problem. På många håll är det vänsterpartister som stått för värdefull organisationsvana när nya nätverk av ideella krafter uppstått. Vi ska se tillbaka på den här hösten med stolthet.

Det politiska klimatet har varit sådant att mycket för Vänsterpartiet har handlat om att försvara grundläggande rättigheter. Men parallellt med det har vi genomfört massa bra politik. Det höjda underhållsstödet har redan börjat betalas ut och efter nyår kommer barn att få avgiftsfria läkemedel. Nästa år startar satsningen på ungas psykiska hälsa och mycket annat som Vänsterpartiet har vunnit i förhandlingar med regeringen. I tider som dessa kommer sådant lite i skymundan men det är inte desto mindre viktiga reformer, sett utifrån både kön och klass. De innebär konkreta förbättringar i vardagen för många människor.

I tider då grundläggande fri- och rättigheter ifrågasätts behövs Vänsterpartiet. Vi låter oss inte dras med när opinionen kantrar och vi försöker inte spela på obehagliga strömningar av rädsla och hat. Men jag hoppas och kommer att göra allt jag kan för att nästa år blir ett år som mer handlar om framtidshopp och att bygga ett bättre samhälle. Jag tänker på sådant som en utbyggd välfärd, en feministisk ekonomisk politik och stora investeringar som gör Sverige till ett bättre och mer hållbart land. Vi vet så väl hur mycket det behövs – och att det faktiskt är fullt möjligt.

Med det vill jag önska er alla ett riktigt Gott Nytt År!

Jonas Sjöstedt, partiordförande

Skriv en kommentar