insändare

Nu är det tjejernas tur

Charlotte Judkins

Charlotte Judkins

Debattinlägg i Knivstabygden den 3 september 2014

Vänsterpartiet i Knivsta tror att ett annat samhälle är möjligt och kämpar för det. Det är därför glädjande att se att flera av våra förslag kommer upp hos andra partier i Knivsta. Det tar vi som ett erkännande och tackar för.

Vänsterpartiet Knivsta har visionerna för ett modernt, miljövänligt, solidariskt och tryggt Knivsta. Vi har idéerna för ett samhälle där en vinst i välfärden är en vacker park, en cykelled genom ett naturskönt område, en värdig ålderdom, ett rikt fritidsliv, eller ett barn som blir sett i skolan.

Vänsterpartiets löfte till Knivstas tjejer är att vi kommer att värdera hälsa och välmående före meritpoäng. Att hälften av tjejerna i Knivstas högstadieskolor har ständig oro i magen är helt oacceptabelt. Vi vill för Knivstas tjejer stödja tjej- och kvinnojourerna i Uppsala, då det inte finns några jourer i Knivsta.

Löneskillnaden mellan Knivsta män och kvinnor är klart över 100 000 per år. Vi vill ge alla välfärdens kvinnor i Knivsta kommun rätten till heltidsjobb, som på sikt ska bli kortare än dagens åtta timmar. Alla ska orka jobba till pension därför säger vi nej till delade turer, uppstyckad fritid är inte fri tid. Vi ska även ge alla elever i årskurs nio och ettan på gymnasiet möjligheten till sommarjobb.

Alla barn och unga vill inte spela fotboll så i vårt Knivsta finns det annat att göra på sin fritid. Kulturskolan ska få mer resurser för att korta köer och sänka avgifter. För att tryggt kunna ta sig till fritidsaktiviteter i eller utanför kommunen vill vi införa fri kollektivtrafik för alla 7 – 19 åringar.

Vänsterpartiet i Knivsta vill i möjligaste mån servera ekologiskt producerad mat i kommunens skolor och förskolor. Våra barns hälsa går hand i hand med en hälsosam global miljö.

Barngrupperna på förskolorna ska minska. Detta experiment med landets största barngrupper måste få ett slut. I vårt budgetförslag för 2015 – 18 minskar vi grupperna med två barn per grupp på fyra år. Då har vi kommit till snittet i landet.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att ett samhälle som är bra för kvinnor även är bra för barnen och männen. Det är tjejernas tur nu.

Malin Tollbom (V)
Charlotte Judkins (V)
Maria Fornemo (V)
Tommy Ljungström (V)
Christer Johansson (V)

Skriv en kommentar