distriktet

Tove Ericson till kongressen

Söndagen den 17 november valdes Tove Ericson från Knivsta som ett av nio ombud från Uppsala län till Vänsterpartiets kongress.

Tove Ericson / foto Christer Johansson

Tove Ericson / foto Christer Johansson

Den 10 – 12 januari 2014 håller Vänsterpartiet kongress i Stockholm och de 225 ombuden ska lägga upp planerna inför supervalåret 2014. Bland alla ombuden finns solcellsdoktoranden Tove Ericson från Knivsta.

Tove, som blev medlem i Knivstas partiförening i januari 2013, tycker att det behövs krafttag från politikerhåll i miljöfrågorna, såväl nationellt som internationellt, och att det bör visas större solidaritet med de länder som riskerar att drabbas hårdast.

Att de skattepengar som medborgarna betalar in ska gå till förbättrad kvalitet i skola och inom vården istället för vinster är en självklarhet för Tove. Under kongressen ser Tove fram mot att delta i  intressanta och givande diskussioner som tydliggör Vänsterpartiet som det självklara valet för alla som vill ha ett rättvisare och medmänskligare Sverige.

Christer Johansson
ordförande

 

Skriv en kommentar