föreningen

Riksdagsledamot till Tallbackens förskola

 

Jacob Johnsson och Malin Tollbom / foto Christer Johansson

Jacob Johnsson och Malin Tollbom / foto Christer Johansson

Vänsterpartiet Knivsta valde den 30 oktober att sätta fokus på villkor för såväl barnens som medarbetarnas situation på förskolan i Knivsta. Riksdagsledamoten Jacob Johnson och ersättren i Knivsta kommunfullmäktige, Malin Tollbom, genomförde tillsammans med undertecknad ett arbetsplatsbesök på Tallbackens förskola.

Trots att en tuff arbetsmiljö och väldigt många barn är vardag för medarbetarna på förskolan fick vi en bild av att medarbetarna på Tallbacken gör ett bra jobb. Med besöket har vi ökat vår kunskap om vad som är viktigt att ta tag i på såväl lokal som nationell nivå. Vi har nu en ännu större insikt i det vi länge varit mevetna om, att det finns mycket stora barngrupper på våra förskolor och stressen är dokumenterat stor bland såväl barn som medarbetare. Detta är något som vi i Vänsterpartiet har en vilja att ändra på genom ökade resurser till förskolorna såväl lokalt som från riksdagen.

Under besöket träffade vi stolta medarbetare och glada, pratsamma barn. Tillsammans har de arbetat aktivt med miljöfrågor och som första förskola i kommunen blivit certifirade enligt ”Grön flagg”. Tallbackens förskola har under lång tid arbetet med kretslopp och miljöfrågor med barnen. Bland annat har skärpplockardagar med källsortering genomförts och barnen har varit med och odlat (och ätit) egen potatis och morötter i odlingslådor på framsidan. Vi från Vänsterpartiet tackar för besöket och är övertygade om att barn och medarbetare vid omcertifieringen får behålla sin gröna flagga som de är mycket stolta över.

Christer Johansson
gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar