föreningen

Skitliv – en rapport från en nutida skurhink

En sammanfattning av Maria Fornemo av föredrag från Vänsterdagar 2013 i Malmö, om villkoren på dagens arbetsmarknad.

Torun Carrfors och Agnes Arpi

Torun Carrfors och Agnes Arpi

Söndagens föredrag Skitliv var en eländesrapport från en laglös arbetsmarknad. Författarna Torun Carrfors och Agnes Arpi ger i sin bok Skitliv gripande exempel på hur de själva blivit utnyttjade och psykiskt nedbrutna på jobbet, samtidigt som de förklarar hur lagar och avtal kringgås av hänsynslösa arbetsgivare.

Allt fler, både arbetare och tjänstemän, står utanför det ordinarie arbetslivet och är hänvisade till tillfälliga jobb. I Sverige har vi nu en arbetslöshet på åtta procent, vilket gör att arbetsgivaren kan flytta fram positionerna och ställa krav på ökad flexibilitet på sin arbetskraft. Ökad flexibilitet är dessvärre ofta samma sak som timanställningar, split shift och jobb på bemanningsbolag där man ständigt måste vara beredd att hoppa in.

Värst drabbade när det gäller otrygghet på jobbet är kvinnor inom vård och omsorg. Var tredje sjuksköterska har otrygg anställning, och det är långt ifrån bara unga sjuksköterskor det handlar om. Upp till 40-årsåldern jobbar 20% på en osäker anställning. Kvinnor, unga och invandrare är även överrepresenterade inom bemanningsföretag.

Vad vi bör trycka på när vi diskuterar anställningsvillkor är att osäkra anställningar kostar mycket pengar. Det kostar ca 100 000 kr att skola in en ny sjuksköterska. Därför är det oekonomiskt att anställningen tar slut efter ett år och en ny sjuksköterska måste skolas in.

Inte heller ges den anställde tid att lära sig sitt jobb bra. Det betyder att kvaliteten på vården minskar. Osäkra anställningar kostar även i psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar bland unga, och Socialstyrelsen har dragit slutsatsen att det har att göra med ett tufft och osäkert arbetsliv.
Maria Fornemo
ersättare i Knivsta kommunfullmäktige

Skriv en kommentar