föreningen

Ge skolsamarbetet tid

Debattinlägg i Knivstabygden den 23 oktober 2013

Alsike skola / från knivsta.se

Alsike skola / från knivsta.se

Vänsterpartiet välkomnar att majoriteten i utbildningsnämnden nu omfamnar forskningsresultat i sin skolpolitik. Då kanske de vill låta sig inspireras av vår skolpolitik, för den skola John Hattie beskriver ligger nära vår skola. Det är en skola där ömsesidighet och återkoppling mellan elev och lärare, samt mellan eleverna, rankas bland de viktigaste faktorerna för resultaten. I toppen på Hatties lista över framgångsfaktorer hamnar formativ bedömning; att bedöma eleven medan denne arbetar, i syfte att hjälpa eleven, i motsats till att utvärdera arbetet i efterhand. I undre hälften av listan hittas hemläxor, som ett tämligen oviktigt inslag för lärandet.

Vänsterpartiet välkomnar också att man insett betydelsen av samarbete, återkoppling och utbyte av erfarenheter inom lärarkåren. Vi tror dock inte att vägen till mer samarbete går via att skapa hierarkier inom arbetslagen genom förste- och siste-lärare. Konkurrens tenderar inte att främja samarbete.

Istället behöver tid frigöras, så att möjlighet ges för samarbetet att ta plats och utvidgas. Så skapas också mer utrymme för den så viktiga formativa bedömningen. Vi tror på varje individuell lärares förmåga. Därför är lösningen fler lärarkollegor som delar på arbetet, inte fler hierarkier som delar på lärarkåren.

Vänsterpartiet vill som bekant också se mindre klasser. Som fristående punkt är det inte av avgörande betydelse hos Hattie, men i sitt sammanhang en faktor som förstärker de avgörande kriterierna för en framgångsrik skola.

Fredrik Rosenbecker (V)
Malin Tollbom (V)

Skriv en kommentar