kommungruppen

Byggemenskaper till Knivsta

Motion inlämnad till kommunfullmäktige den 26 september 2013

Byggemenskap

Byggemenskap

Det råder bostadsbrist i hela landet och speciellt i Stockholm – Uppsala regionen. Trots att det i Knivsta byggs nästan mer än någon annan stans i landet, i förhållande till folkmängd, är det för lite. Kön till en hyreslägenhet i Knivstabostäder är sex år och det är inte speciellt tillfredställande.Vänsterpartiet tycker att det vore spännande och intressant att låta t ex några av de som köar hos Knivstabostäder förverkliga sitt boende genom byggemenskaper. Fenomenet byggemenskaper är ännu ganska okänt i Sverige men stort i länder som Tyskland, Danmark och Holland. På samma sätt som de som bygger sin önskevilla i Alsike vill vi ge hyresgäster möjlighet att bygga sin favoritlägenhet. När ett antal bostadssökande går samman och tillsammans planerar och bygger sitt boende skapas ett vitaliserat byggande med småskalighet och variation.

Då det är mycket vanligt med mindre byggherrar vid uppförande av byggemenskaper skulle flera av Knivstas duktiga byggfirmor få möjlighet att bli med och förverkliga drömmen om ett eget boende för såväl unga som gamla. I det snabbväxande Knivsta skulle byggemenskaper bli ett spännande alternativ till de stora byggherrarna i förverkligandet av småstaden Knivsta. Det finns redan flera arkitekter som specialiserat sig på att hjälpa grupper av bostadssökande som vill bygga sitt boende i byggemenskaper.

Vänsterpartiet yrkar att Knivsta Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Anvisa en del av kommunens mark till byggemenskaper.
  • Marknadsföra möjligheten att anmäla intresse om att delta i byggemenskaper.
  • Stötta de bostadssökande som vill bygga sitt boende som byggemenskaper.

Christer Johansson
gruppledare
Vänsterpartiet

Skriv en kommentar