insändare

Knivsta idag och hur det skulle kunna vara

Knivsta Arena

Knivsta Arena

Knivsta är en bra kommun att leva i och det går bra för många, men inte för alla.

Pojkar i årskurs sju i Knivsta har låg framtidstro, faktisk så låg att Knivsta ligger lägst av länets kommuner. Flickorna i årskurs nio kommer på samma fråga på näst lägsta platsen. På frågan om de känner sig stressade svarar nästan var tredje flicka i årskurs sju ”alltid” eller ”ofta”.

Resultatet för trivseln i Knivstas skolor har sjunkit sedan 2011 för både niorna och sjuorna. Men mest för flickor i årskurs sju som tappat 12 procent på två år. Men mest anmärkningsvärt enligt landstingets senaste undersökning ”Liv och hälsa ung”, är att flickor på Knivstas högstadieskolor känner sig tryggare på rasterna än i klassrummet.

Vänsterpartiet tycker att detta är siffror som måste tas på allvar och analyseras mer. Det är glädjande med de goda resultaten på betygen som har redovisats, men oroande att eleverna mår dåligt och är oroliga.

Vi tycker att Knivstas politiska ledning måste uppfylla vallöftet och minska barngrupperna, speciellt för de yngre barnen. Det skulle ge våra duktiga pedagoger en chans att se alla barn och kunna göra skillnad samtidigt som både barn och vuxna får en bättre arbetsmiljö. Glöm inte fritidshemmen.

Vidare bekymras vi över kommunens ökade kostnader för försörjningsstöd som är en konsekvens av regeringens politik där arbetslösa och sjuka ska straffas med lägre ersättningar. Allt för att fortsätta sänka skatter för de som redan har det bäst. Knivstaborna får dessutom vara med och betala diverse riksprojekt som järnvägstunnlarna i Stockholm. Pengar som skulle kunnat gå till att förbättra såväl skola som fritid för Knivstas barn och unga.

Vänsterpartiet i Knivsta vill ingå i en kommunledning som visar handlingskraft och mod att satsa på att ge våra unga invånare en bra uppväxt. Vi vill bygga Knivsta Arena alternativ D, bostäder som unga har råd att bo i och ge kommunens medarbetare bättre förutsättningar att ge en god service till alla invånare.

Tommy Ljungström
Malin Tollbom
Tove Ericson
Maria Fornemo
Christer Johansson
Björn Jonasson
Lisbeth D Johansson
Charlotte Judkins
Jaya Montell
Samtliga Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar