insändare

Bättre start för barnen

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

Insändare i Knivstabygden den 22 maj 2013Den svenska skolan är i fritt fall och det behövs en ny politik för att vända raset och komma tillbaka till en sammanhållen, utjämnande svensk skola igen.

Debatten om svenska elevers allt sämre resultat i skolan pågår på många arenor. Skolministern försöker åtgärda problemet med mer av den politik som lett fel. I Knivsta har eleverna klarat sig förhållandevis bra fram till 2012 då resultaten sjönk. Vänsterpartiet tror att denna sänkning beror på de stora klasserna under hela kommens tioåriga historia.

Vänsterpartiet vill se en riktig satsning på Knivstas skolor. Ingen förälder som väljer en skola i Knivsta ska behöva oroa sig för att ha valt fel. Det behövs mer tid för undervisning och bättre insyn för föräldrar och elever. Forskningen visar att barn till välutbildade föräldrar klarar sig bättre i Björklunds skolor och att klyftorna ökar. Skolverket säger att det är ett ”genuint dilemma”.

Ett antal professorer från Kungliga Vetenskapsakademin skrev i mars i en artikel att det fria skolvalet inte lett till några bevis på bättre resultat. Däremot till ökad segregation och minskad likvärdighet i skolan. De vill stoppa skolverksamhet med vinssyfte och säger att Sverige är unikt i världen med sitt frikostiga regelverk. En engelsk forskare säger att det svenska skolsystemet ligger till höger om höger och inget som ens diskuterades under Thatchers tid vid makten.

Föräldrar oroas över utvecklingen i Knivsta, lärare och lärarstudenter startar upprop mot vinster i skolan och den enda vi hittat som hyllar den nuvarande skolan är vd för Friskolornas riksförbund.

För att alla barn ska få en chans i samhället krävs förändring. Det behövs mindre barngrupper redan i förskolorna, en pedagogisk genomtänkt skolbarnsomsorg på både fritidshem och fritidsklubb, samt ett rikt fritidsutbud. Vänsterpartiet anser att Knivstas barn är värda en bättre start. Vad tycker du?

Skolans demokratiska uppdrag kräver en sammanhållen, utjämnande skola. En skola där elever kan mötas med olika bakgrund och lära av varandra. I en sådan skola ser Vänsterpartiet bara vinnare., som tillsammans kan fortsätta att skapa sin framtid.

Maria Fornemo (V)             Christer Johansson (V)                              Malin Tollbom (V)

Skriv en kommentar