föreningen

Fritidsfrågor viktigast för Marknadsbesökare

Ännu en upplaga av Knivsta Marknad är tillända. En Marknad som besöktes av tusentals Knivstabor och tillresta.

Många hos Vänsterpartiet på Knivsta Marknad

Knivsta Marknad 2013

Strömmen av marknadsbesökare till Vänsterpartiets tält var stadig hela dagen. Det diskuterades fritidsfrågor, kungahus, kollktivtrafik, kommunala kor och en hel del annat. I de skriftliga svar som besökarna lämnade in hamnade fritidsfrågorna högst. Nästan 30 % av svaren handlade om behoven av bättre fritidsutbud i kommunen. Några exempel var kulturutbudet, konstgräsplaner och fritidsgårdar. Skolan och förskolan kom som därpå följande viktiga frågor och där fanns det synpunkter på närproducerad skolmat och mindre barngrupper.

Stämningen var trevlig hela dagen vid vårt tält. Däremot hettade till i en debatt mellan några unga Knivstabor och SD:s representanter på Marknaden. Vi hade också glädjen att få besök av fyra ung vänsteraktivister som delade flygblad och träffade många intresserade ungdomar. Tyvärr några mindre trevliga också men sammantaget var det en bra dag på Knivstas Marknad som gav mersmak inför det fortsatta arbetet inför 2014.

Snyggt jobbat alla som bidrog.

Christer Johansson

Skriv en kommentar