föreningen

Rapport från kommunfullmäktige den 25 april

Malin Tollbom

Malin Tollbom/foto Jeanette Escanilla

Knivsta backar i Svenskt Näringslivs ranking
Knivsta kommun föll i senaste rankingen vad gäller näringslivsklimat. Kommunen ligger fortfarande först i länet så M verkade trots allt nöjda. Lite intressant är det trots allt, att när det gäller denna ranking talar den för att majoriteten har lyckats, men när andra rankingundersökningar visar att Knivsta är en av de sämsta kommunerna i landet på att ta hand om sina unga, är rankingundersökningar ingenting att lita på och bör tas med en nypa salt.

Lönekartläggningar
Vänsterpartiet lyfte frågan om det genomförts någon ordentlig lönekartläggning i Knivsta. Det viktiga med en lönekartläggning är att kunna se hur löneutvecklingen är i kommunen och om löneskillnaderna mellan kvinnor/män och låginkomsttagare/höginkomsttagare ökar. Vi kan konstatera att så är fallet, men denna fråga är viktig och bör tas upp på ett ordentligt sätt i Personalbokslutet för föregående år. Göran Nilsson lovar att denna är på gång. Det är bra – men då återstår frågan vad som kommunen tänker göra åt de allt mer ojämlika lönerna.

Sysselsättningsgrader
En intressant bifråga dök upp. Vad gäller den enkät som genomförts efter vänsterpartiets initiativ och som genomförts bland kommunens personal, så visar den som vi misstänkt att det finns en hel del som önskar en ökad sysselsättningsgrad. Detta är t.ex. vårdanställda som skulle vilja jobba heltid. Enligt Moderaternas ordförande vill de anställda däremot inte arbeta på flera olika arbetsplatser och antydde därmed att resultatet inte skulle leda till några åtgärder.  Vilka andra yrkesgrupper skulle gå med på att springa som en skållad råtta mellan olika arbetsplatser? För att behålla nöjda arbetstagare och därigenom få stadga och kontinuitet i arbetet, kanske en kommun kan ge sina anställda anställningsformer som kan försörja individen. Deltidsarbeten ger deltidslöner men gör det också svårare för individer att få bostadslån och liknande.

Demenssjukvård
Catarina Hedqvist (S) kom med en personlig berättelse om sin demenssjuke man som inte fått den hjälp han skulle ha behövt. En anledning verkar vara att han fallit mellan stolarna då han ännu inte fyllt 65. Alla behöver inte samma lösningar. Var finns utrymmet för att hitta individuella lösningar? Rolf Samuelsson påstår att platser och resurser finns, men Catarinas historia säger något annat. Socialnämndens ordförande säger att det saknas resurser. Ja, åtgärden för detta torde väl vara att tillsätta mer resurser? I Vänsterpartiets budgetförslag tillförs ökade resurser till socialnämnden.

Bokslut 2012
Huvudfrågan under kvällen var i alla fall Årsredovisningen för Knivsta kommun 2012. Revisorerna tog upp viss kritik mot denna, bl.a. vad gäller måluppfyllelsen. Eftersom det inte går att mäta målen, kan dessa inte, som det påstås i rapporten, anses vara uppfyllda. Vad innebär det t.ex. att: Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande? Målet anses i alla fall uppnått. Liksom målet: Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen, ett mål som måste vara svårt att inte uppfylla? Att eftersträva något kräver inte någon egentlig insats.

Det visar sig i årsredovisningen att betygen i Knivstas skolor sjunker. Klasserna är stora och det är svårt att hinna med för lärarna. Vi har länge lovats minskade barngrupper i förskolan och majoriteten kan inte direkt slå sig för bröstet för den minskning med 0.07 barn per grupp som redovisas för 2012 eftersom de lovat en minskning med ett barn per grupp första året efter valet och sedan en fortsatt minskning.

Ingen Kvinnojour till Knivsta
Vänsterpartiets motion om att starta en kvinnojour i Knivsta avslogs. Motiveringen till avslaget är att de ekonomiska och personella resurserna inte finns. Kan vi verkligen motivera en så viktig fråga med brist på resurser. I svaret står även att de utsatta ska söka sig till Uppsala och Sigtuna istället. Varför inte lasta alla saker som kostar pengar på närliggande kommuner? Vi kan se fram emot minskade kommunkostnader om vi lägger ned såväl brandstation som äldreboende och istället hänvisar till Uppsala/Sigtuna. Kommunens inställning påminner om Sveriges försvar där man hoppas att andra länder hoppar in och hjälper oss med försvaret om det skulle behövas.

Motion om höjd kvalitet på kött med kommunala kor
Slutligen, som ett gott exempel på samarbete, anmäldes denna torsdag en motion i samarbete mellan Vänsterpartiet och Knivsta.nu. Motionen tar upp ett förslag om att kommunen ska köpa in kor och får för att ta större ansvar för maten som serveras till skolelever och äldre.

För vänsterpartiet

Malin Tollbom

Skriv en kommentar