föreningen

Höjd matkvalitet med kommunala kor

På kommunfullmäktige den 25 april anmäldes nedanstående motion till Knivsta kommunfullmäktige.

svenska kor

svenska kor

I strävan att kunna servera god och näringsrik mat till skolelever och äldre, planerar sex kommuner i Dalarna att köpa in egna kor och får. Tanken är inte att kommunernas politiker och tjänstemän ska bli djurskötare. Istället ska djuren i någon form arrenderas ut till bönder i trakten. Därefter ska djuren slaktas i närbeläget slakteri

I Borlänge är detta redan beprövat. Där köptes kor in för att bibehålla ett levande och öppet kulturlandskap, landskapet växte igen när bönder lade ner sin verksamhet. Projektet drivs där med hjälp av EU-miljöstöd. Kommunens kor har sedan en tid tillbaka även hamnat på tallriken i skolorna.

Vårt förslag är att även Knivsta kommun köper in kor och får för att ta ett större ansvar för maten som serveras. Vinsterna med detta är många:

  • Vi garanterar bra och näringsrik mat till skolbarnen och de äldre.
  • Vi stimulerar jordbruksnäringen i bygden
  • Vi hjälper till att hålla Knivstas landsbygd öppen och vacker genom att låta djur beta på ängarna.
  • Vi gör en miljöfrämjande insats. Det är direkt miljöovänligt att transportera kött från t ex Sydeuropa och Sydamerika. Eller från Skåne eller Danmark. Det blir långa miljöförstörande transporter.
  • Djuren har fötts upp enligt svensk djurskyddslag och därför vet vi att djuren hade det bra när de levde.

Vänsterpartiet och Knivsta.nu föreslår mot bakgrund av vad som ovan sagts:

–          att Knivsta kommun köper in egna kreatur för att kunna servera närproducerat kött av hög kvalitet till skolbarn och äldre.

Christer Johansson, gruppledare, Vänsterpartiet

Lennart Lundberg, gruppledare,   Knivsta.nu

Skriv en kommentar