insändare

Fler bostäder till Knivstas ungdomar!

Knivstabostäder kvarter Tallbacken

Kvarteret Tallbacken

Debattinlägg skickat till Knivstabygden den 18 april och infört den 2 maj 2013

I dag är det ca 6 års kö på alla Knivstabostäders hyresrätter i Knivsta. Trots detta har den nuvarande majoriteten med moderaterna i spetsen drivit igenom ett stopp för Knivstabostäder att bygga fler lägenheter. Hur går detta ihop med den nyligen antagna Vision 2025 som bland annat säger sig vilja ha en ”mångfald av boendeformer”.

Knivstas unga är värda att enkelt kunna planera sin framtid, flytta hemifrån och kunna börja sina arbetsliv. En grundförutsättning för detta är att det finns billiga hyresrätter för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Moderaternas politik har misslyckats med att skapa bostäder och jobb, för den unga generationen. Försöken med andrahandsuthyrningar och ägarlägenheter kan bara betecknas som ett stort misslyckande. Vänsterpartiet har länge haft som mål att bygga 40 000 nya bostäder per år i hela landet, varav en majoritet är hyresrätter. Detta skulle skapa både bostäder och jobb åt såväl Knivstas som landets unga.

Försöken med andrahandsuthyrningar och diverse bidrag gynnar endast de som redan äger sin bostad. Mest till de som redan har mest. Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till ROT-avdrag, enligt SCB. Två miljarder delades ut i bidrag till personer med över 50 000 i månadslön. Bland de som tjänade en miljon om året har nästan varannan utnyttjat ROT – avdraget. Bland hyresgästerna, oavsett lön, har ingen kunnat få något avdrag för renovering av sin bostad. Bara höjda hyror vid nödvändiga renoveringar.

Vänsterpartiet vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat byggande med inriktning mot hyresrätter. Stödet beräknas fördubbla produktionen av hyresrätter jämfört med i dag. Det behövs ”en mångfald av boendeformer” i Knivsta – där framtiden bor.

Christer Johansson (V) gruppledare
Malin Tollbom (V) ersättare KF
Maria Fornemo (V) ersättare KF

Skriv en kommentar