föreningen

Knivstas Vänsterskola

Jaya, Tove och Maria / foto Christer

Jaya, Tove och Maria / foto Christer

Under våren genomför Vänsterpartiet Knivsta en internutbildning för våra medlemmar. Den 9 april var det Robin Dahl, från distriktets valberedning som var gäst. Robin berättade om vikten av att alla behövs och är viktiga för att driva partiarbetet framåt. Valberedningens roll är att, i dialog med styrelser och medlemmar, lägga förslag på vilka som bör väljas. Sedan är det slutligen medlemmarna som på medlemsmöten gör valen oavsett om det är till partiföreningsstyrelse, riksdagslista eller distriktsstyrelse som ska väljas.

 

På mötet svarde de närvarande på några frågor från partistyrelsen och det var bra diskussioner och alla deltog livligt. Frågorna handlade om strategier för den kommande valrörelse som vi alla vill ska komma igång. Vinster i välfärden, miljön, skolan, bostäder och jobben tyckte vi var viktiga frågor att hitta bra lösningar på.

Nästa möte i Knivstas Vänsterskola är den 14 maj då Emma Wallrup från partistyrelsen gästar Knivsta.

Skriv en kommentar