distriktet

Jonas Sjöstedt på distriktets årskonferens

Vänsterpartiet Uppsala län höll den 17 mars sin årskonferens i Säfsta bygdegård en bit utanför Enköping.

Jonas Sjöstedt / foto Neil Ormerod

Jonas Sjöstedt / foto Neil Ormerod

Först ut med en välkomsthälsning från Enköping var Neil Ormerod. Neil visade på borgarnas brist på framförhållning när de finansierar Enköpings kommuns 600-årsjubileum ur posten ”oföudsedda händelser”.

Därefter kom partiordförande Jonas Sjöstedt och berättade om vilken roll Vänsterpartiet haft och har i svensk politik. Vänsterpartiet är det parti som varit först med att ta upp och driva många stora och viktiga frågor. Som exempel nämnde Jonas att vänstern på 30 talet slogs för 8-timmars abetsdag, aborträtt, problemet med mäns våld mot kvinnor, barnaga och lika lön. Frågor som alla delar med oss i dag. Vänstern var också först med krav på allmän rösträtt för alla och på sjuttiotalet var vi först med att driva frågan om samkönade äktenskap.

Som en röd tråd har hela tiden rättvisa och jämlikhet funnits med och i dag driver partiet krav på delad föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag. I kommuner där (V) har makten införs avgiftsfri kollektivtrafik, rätt till heltid och privata äldreboenden köps tillbaka till kommunen. Jonas hyllade partiets medlemmar som alla är unika bärare av vår politik och starka pådrivare för ett bättre samhälle. Det är med stolthet vi berättar vår historia och vilket samhälle vi vill ha. Sverige och Uppsala län blir helt enket bättre att bo och leva i med mer vänster vid makten.

Dagen fortsatte med ett internfeministiskt pass och det antogs en ambitiös verksamhetsplan fram till valåret 2014. En ny styrelse valdes med omval på Jeannette Escanilla till ordförande. Två uttalanden antogs som handlade om, vården och vårdpersonalen samt om villkoren på arbetsmarknaden.

noterat av
Christer Johansson

Skriv en kommentar