föreningen

Årsmöte med utalande om satsning på barn och unga

Årsmöte Knivsta 12 mars 2013

Årsmöte Knivsta 12 mars 2013 / foto Christer Johansson

Vänsterpartiet Knivstas årsmöte, som gästades av den nya distriktombudsmannen Jonas Karlsson, omvalde Christer Johansson till ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen blev Maria Fornemo, Tommy Ljungström och Jaya Montell.

Till revisor valdes Malin Tollbom och valberedning blev Ulla Berglund.

Mötet antog en verksamhetsplan med sikte på valet 2014 och kommer att satsa på bland annat tryggare och bättre arbetsvillkor och en bättre uppväxt för Knivstas barn och unga i skola, förskola och på fritiden. Det senare lyftes fram i form av ett uttalande som antogs av ett enigt möte. (se bilaga nedan)

 

 

Vänsterpartiet vill se satsning på Knivstas barn och unga

Uttalande från Vänsterpartiet Knivstas årsmöte den 12 mars

Vänsterpartiet arbetar för ett Knivsta där orättvisor och klyftor mellan människor minskar och där välfärden garanteras och stärks. Bland de viktigaste politiska uppgifterna ser vi höjd kvalitet för barn och unga i skola, förskola och på fritiden.

Knivsta placerade sig på 275:e plats i ”KFUM Sveriges ungdomskommun-ranking -12”. Det finns 15 kommuner i landet bakom Knivsta – ”Kommunen där framtiden bor” men 274 framför. KFUM tror att en bra ungdomskommun bland annat ”Inser vikten av positiva mötesplatser för barn och unga och satsar på att skapa förutsättningar för att dessa mötesplatser blir till. Investeringar i ungdomshus är ett bra exempel, där ungdomar får möjlighet till att umgås, röra på sig, vara kreativa och reflektera.”

Vänsterpartiet delar KFUM:s ståndpunkt och har sedan Knivsta blev egen kommun lagt ett flertal förslag för att förbättra för kommunens barn och unga. Några förslag är antagna som en fritidsgård med fast anställda fritidsledare, en kulturskola och ”en påse pengar” för ungdomsinitiativ.

Men det finns mycket kvar att göra. Medan moderaterna försöker blunda och hävda att det inte finns någon barnfattigdom vare sig i Knivsta eller i resten av landet ser vi i Vänsterpartiet hur antalet ekonomiskt utsatta barn ökar. Barn som inte har råd att följa med på klassresan, som blir hemma hela sommarlovet, inte kan delta i föreningslivet då medlemsavgiften är för hög.

När vi pratar om fattiga barn menar vi naturligtvis fattiga familjer. Familjer där en eller båda föräldrarna jobbar ofrivillig deltid. Därför vill vi att heltid ska vara en rättighet på svensk arbetsmarknad och deltid en möjlighet för den som så önskar.

Vänsterpartiet vill, för barnens skull, se en avgiftsfri skola, där alla kan delta. En skola med klasstorlekar som gör det möjligt för lärarna att hinna med att ge alla barn det stöd de behöver och är värda. Alla partier lovade i senaste valet att minska barngrupperna på förskolan. Det är bråttom nu, barndomen går inte i repris och enligt barnspecialister är för stora grupper ohälsosamt för barnen. Ge slutligen bättre villkor för Knivstas föreningsliv att bedriva en bra verksamhet genom att bygga planer och hallar, för Knivstas barn och ungdomar.

För årsmötet genom
Christer Johansson

Skriv en kommentar