föreningen

Mer äldrekampanj

Maria pratar äldreomsorg

Maria pratar äldreomsorg

År 2012 avslutades med att 500 tidningar om Uppsala läns älderomsorg delades ut i Knivsta. Knivstas bidrag i tidningen var från i våras då vi hade ett debattinlägg i UNT och en motion om införande av vårdhund på Estrids gård.Utdelningen startade med att ett antal pendlande Knivstabor fick tidningar med sig på tåget. Nästa plats för möte med Knivstabor var vid nyöppnade ICA Kvantum. Många Knivstabor var intresserade och ville diskutera äldreomsorg, men också en del andra frågor. Allt från stadsplanering, kollektivtrafik till fritidsfrågor. De avslutande tidningarna delades sedan i ett antal brevlådor.

Vår ambition är nu att fortsätta kämpa för att förbättra villkoren på arbetsmarknaden och då i första hand för de deltidsanställda kvinnorna i bland annat äldreomsorgen.

Ett Gott Nytt 2013 önskar vi från Vänsterpartiet Knivsta alla.

Skriv en kommentar