föreningen

Livet rullar vidare

Lars-Göran och Christer / foto Bjön Jonasson

En sammanfattning av föreläsning med Lars-Göran Waden den 31 oktober om tillgänglighet.

År 2000 beslutade riksdagen att samtliga enkelt åtgärdade brister i samhället skulle vara borta år 2010. Sverige skulle bli tillgängligt för alla. I Knivsta antogs ”Plan för full delaktighet 2009 – 2012”  den 10 september 2009. Samtliga nämnder fick tydliga mål och uppdrag om vad som skulle göras. En hel del blev också gjort, men långt ifrån allt.

Tillgänglighetsfrågan är het i Sverige just nu! EU har i sin granskning av landet hittat många brister och en ny granskning är planerad till 2014. Då det inte bara är Sverige som har brister, även om vi har många, diskuterar man i EU att tillgänglighet borde lagstadgads. Det borde vara olagligt att inte åtgärda otillgängliga miljöer.

Den borgerliga regeringen genomförde2009-10 en utredning om det skulle anses vara grund för diskriminring när man struntar i att åtgärda bristande tillgänglighet. Maria Larsson skrev i januari 2010 att hon skulle återkomma till riksdagen med ett förslag under första halvan av 2010. Sedan remisstiden gick ut för 719 dagar sedan har det varit alldeles tyst i frågan.

Det går långsamt i tillgänglighetsfrågan nu!

Lars-Göran Waden gav under sitt föredrag flera exempel på hur företag ökat omsättningen efter att de ökat tillgängligheten. Han frågade också om det är möjligt att få ett samhälle som är tillgängligt för alla? Det som ökar tillgängligheten för en grupp kan bli ett hinder för en annan.

Knivsta håller just nu på och ser över sin ”Plan för full delaktighet” och den riskerar att hamna på ett väldigt generellt plan. Tipsen som vi får av Lars-Göran är att efter en inventering sätta upp en handlingsplan och avsätta en viss procent per år för att avhjälpa de hinder som kvarstår. Avslutningsvis hoppas Lars-Göran på införande av ett ”rampavdrag” som kan sökas av alla som ökar tillgängligheten och att vite ska kunna krävas av de som fortsätter att diskriminera de 10 procent av befolkningen som har någon form av funktionshinder.

Sammanfattat av
Christer Johansson

”Inför ett rampavdrag till alla som verkar för att öka tillgängligheten.” Lars-Göran Waden

Skriv en kommentar