distriktet

Medlemsmöte med DS ordförande

Knivstas vänstertjejer tog över KS salen

Vänstertjejer tog över KS salen

Den 25 september träffades ett antal medlemmar från Knivstaföreningen och samtalade med distriktsordförande Jeanette Escannilla. Det blev intressanta diskussioner om feminism, fullmäktigeberedningar och utbyggnad av kommunen. De närvarande berättade vilka olika uppdrag de hade och vi konstaterade att samtliga utom Christer är småbarnsföräldrar. Vi pratade om hur vi skulle bli bättre på att ta hand om varandra, fördela arbetsuppgifter och hitta former för samarbete inom föreningen men också inom hela distriktet. Det framkom även önskemål om utbildningar, vilket vi naturligtvis kommer att genomföra. Våren 2013 kommer att bli studiecirklarnas och fortbildningens vår samtidigt som vi tar sats mot 2014 och vår bästa valrörelse någonsin.

Vi hann också med att diskutera den snart avslutade äldreomsorgskampanjen och den nya kampanjen om arbetsvillkor, som startar våren 2013. Björn valdes till Knivstas representant i distriktets feministiska nätverk och Jeannette fick med sig namn på flera fackliga ombud. Kontakter som kommer att bli viktiga när kampanjen för bättre arbetsvillkor drar i gång på riktigt. Stärkta av bra diskussioner och Björns gofika vände vi alla hemåt efter ännu ett lyckat möte.

Nedtecknat av
Christer Johansson
ordförande

Skriv en kommentar