föreningen

Riksdagsbesök i Knivstas äldreomsorg

Eva Olofsson / foto Christer Johansson

Ett trevligt och givande besök i Knivstas äldreboenden genomfördes i ren sommarvärme med Eva Olofsson, vår äldrepolitiske talesperson.

Besöken startade på Vilhelms gård som drivs av Förenade Care, på uppdrag av Knivsta kommun. Trots att det blev sent bokat blev vi väl mottagna och fick träffa såväl undersköterskor, aktivitetsansvarig, kockar samt boende och anhöriga. Medarbetarna trivdes på sin arbetsplats men skulle vilja ha lite mer tid med sina gamlingar. ”Det går i ett” som en undersköterska uttryckte det. ”Rör inte våra kockar! De lagar jättegod mat” var budskapet från några boende som vi mötte.

På träffpunkten, som är öppen för såväl boende som äldre från hela samhället, kom vi mitt i en fullsatt eftermiddagsbio. En av de aktiviteter som de kommunanställda själva arrangerade. Annars är det många externa arrangörer som kommer till träffpunkten och genomför aktiviteter som alla samlas i terminsvisa programblad. En numera institution i Knivsta, promenadgruppen, kommer en gång i veckan och tar med sig rullstolsburna från boendena. En myckat populär och uppskattad verksamhet som samordnas av de anställda.

På Träffpunkten hann  vi också med att träffa Kommunals representant och pratade arbetsvillkor och utbildningar.

Dagen avslutades på det kommunala boendet Estrids gård. Där det precis som på Vilhelms gård var många som var anställda på deltid eller timmar. Utbildningsnivån var trots det riktigt hög på samtliga tillsvidareanställda. De tydligaste önskemål som finns bland medarbetna är, som sagts, mer tid till de äldre. För att klara det behövs mer resurser för högre sysselättningsgrader och bättre möjligheter till vidareutbildning, med vikarier. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Knivstas äldre blir väl omhändertagna men det går inte att minska resurserna till äldreomsorgen. Det kommer att få negativa konsekvenser.

Mellvin blivande vårdhund / foto Christer Johansson

Sist träffade vi Mellvin, som praoade som vårdhund, och hans unga matte som tyckte att hon hade världens bästa och viktigaste jobb. Hon ville inte byta till något skrivbord eller någon kassa. En bra ambassadör för unga som ska välja utbildning. Det kommer att behövas många fler som går vårdutbildningarna i framtiden.
Christer Johansson
guide och fotograf

 

Skriv en kommentar