föreningen

Hans Linde på besök i Knivsta

Linde serverar kaffe i Knivsta

Linde serverar kaffe i Knivsta

Den tredje november besökte partiledarkandidaten, Hans Linde, Knivsta i partiets pågående äldreomsorgskampanj.

Dagen började redan innan Hans anlände med att Maria Fornemo och Björn Jonasson genomförde en flygbladsutdelning till pendlare på Knivsta stations perrong. Hade de haft fler blad hade dessa också gått åt. Många uppmuntrande kommentarer fick våra två morgonpigga pendlare.

När Hans anlände startade hans dag med besök hos hemtjänsten. Med på mötet och resten av dagen fanns och Christer Johansson. Där fick vi veta att av de 120 som har hemtjänst har 112 äldre valt kommunen. Gott betyg till Knivstas kommunala hemtjänst. Det blev också lite prat om budget, scheman och utbildningar. På väg till Facken Hus och mötet med Kommunal anslöt även Björn som hunnit med att som revisor träffa ett nämndpresidium efter sin perrongaktivitet.

Hos kommunal konstaterades att fackförbundet och Vänsterpartiet är eniga om väldigt mycket. Förutom den lokala representanten fanns även kommunals ombudsman på plats och det diskuterades bland annat hur personal i äldreomsorg ska kunna orka jobba heltid till pension. Här skulle det vara bra med en heltidsnorm på sex timmar.

Efter lunch med några representanter från PRO och ytterligare några lokala medlemmar som anslöt, avslutades dagen med flygbladsutdelning utanför ICA Kniven. Det blev många trevliga samtal om äldreomsorg med handlande Knivstabor. Därefter tog Hans tåget tillbaka till Stockholm.

Christer Johansson

ordförande Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar