föreningen

I Knivsta ska man våga bli gammal

Hans Linde

Hans Linde

Hans Linde besöker, som en del i partiets äldreomsorgskampanj, Knivsta den 3 november och träffar Hemtjänsten, Kommunal och PRO.

Man ska våga bli gammal i Knivsta. Det finns många idag som funderar på vilken äldreomsorg de kommer att få när de blir äldre och inte längre klarar sig själva. Andra oroar sig över om deras föräldrar eller mormor får den hjälp de behöver.

Personalen i Knivsta gör ett fantastiskt och viktigt jobb, och många gamla få den hjälp de behöver, och kan leva goda liv. Men vi vet att problemen finns.

Vi har ett demensboende som ibland låser in de boende på natten för att de saknar personal till att ta hand om de gamla på ett säkert sätt. Vi vet att det finns många gamla som inte äter tillräckligt. Vi vet att många inte får komma ut så ofta som de vill och att gamla ibland tvingas gå till sängs alldeles för tidigt på kvällen.

Knivsta kommer de närmaste åren få fler äldre över 85 år, med det största vårdnadsbehovet. Socialnämnden har flera år haft svårt att få ekonomin att gå ihop. Den tyngre arbetsbördan gör att allt färre aktivt söker sig till yrket. I år valde endast 3 500 unga i Sverige att utbilda sig i omsorgsyrket. För två decennier sen var antalet 18 000. Därför behövs ett aktivt arbete för att få fler att vilja arbeta inom äldreomsorgen.

Grunden för att lyckas är att statusen på jobben inom äldreomsorgen höjs. Statusen höjs när de anställda har möjligheter att göra ett professionellt arbete och får rätt lön. Kunskaper om de äldres behov är en nyckel till det. Vi vill genomföra ett äldreomsorgslyft där de som saknar grundutbildning kan få det. Vi vill att fortbildning är en del av arbetet. Vi vill att erfaren personal får möjlighet att verka som mentorer för nyanställda. Vi lägger 650 miljoner kronor 2012 och 1,1 miljard för 2013 och 2014 på ett kunskapslyft för anställda i äldreomsorgen. I vår satsning ingår inte bara pengar till utbildning utan också en satsning på utbildningsvikariat. Vi vet att just vikariekostnaden är tung för kommunerna.

I Vänsterpartiets skuggbudget gör vi en riktad satsning för fler anställda i äldreomsorgen med en stegvis nivåhöjning med tre miljarder till 2014. Det skulle ge välbehövlig ökning av Knivstas möjligheter att satsa på äldreomsorgen. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga med att deras nära och kära blir väl omhändertagna. Personalen ska också ha tid att hjälpa till med mer än det nödvändigaste.

Vi föreslår ett tak på max 100 kronor per timme för hemtjänst. Ingen skall behöva avstå från hjälp de behöver av ekonomiska skäl. Dessutom satsar vi 150 miljoner kronor på utveckling av äldreomsorgen för äldre med annat modersmål än svenska. Det gäller både för nationella minoriteter och för dem som invandrat till Sverige.

Men i grunden handlar det om att trygga den generella välfärden för alla. 

Vänsterpartiet står för en solidariskt finansierad och jämlik äldreomsorg, baserad på de behov varje individ har för att kunna få bästa möjliga livskvalitet också på ålderns höst.

I vänsterns Knivsta ska man våga bli gammal.

Hans Linde (V) 
gruppledare i riksdagen             

Christer Johansson (V)                                                           
gruppledare Knivsta

Skriv en kommentar