föreningen

Miljardsatsning på äldreomsorgen ökar jämställdheten

Lars Ohly

Lars Ohly

Insändare i Knivstabygden 12 oktober 2011.

 

I dag utförs ungefär dubbelt så många timmar äldreomsorg av anhöriga, framförallt kvinnliga anhöriga, jämfört med för 30 år sedan. För Vänsterpartiet är därför en utbyggd äldreomsorg med fast anställd och välutbildad personal en jämställdhetsfråga. Kvinnor kommer annars att tvingas betala ett högt pris där både den egna kroppen och ekonomin tar stryk. Samtidigt får äldre anhöriga inte den tid och professionella omvårdnad de har rätt till. I ett sådant samhälle är vi alla förlorare.

Arbetsmiljöverket konstaterade nyligen brister på åttio procent av landets äldreboenden. För bättre kvalitet, fler jobb och ökad jämställdhet behövs fler anställda i äldreomsorgen. Med ökad bemanning får de äldre och deras anhöriga ett tryggare liv samtidigt som vi får en bättre arbetsmiljö för dem som arbetar inom äldreomsorgen. Hemtjänsten måste bli billigare och tillgänglig för alla.

Vänsterpartiet gör därför en rejäl satsning på äldreomsorgen i riksdagens höstbudget. När miljarder satsas på ökad kompetens och bemanning, får Knivsta en bättre hemtjänst och ett äldreomsorgslyft:

  • Ökad bemanning inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning med prioritet för demensvården.
  • Ett tak på 100 kronor per timme för hemtjänst.
  • Ett äldreomsorgslyft med pengar till utbildningsplatser och utbildningsvikariat för dem som saknar rätt gymnasieutbildning.
  • Bättre äldreomsorg för de som har ett annat modersmål än svenska.
  • Stimulanspengar till de kommuner som vill införa förenklade biståndsbedömningar när äldre personer behöver hjälp med olika serviceinsatser med ett stort inflytande för de äldre över hur de vill använda tiden.

Vänsterpartiet Knivsta vill se ett förverkligande av verklig valfrihet i äldreomsorgen. Det innebär att Knivstas äldre får välja vad de vill använda beviljad tid till, inte bara vem som ska utföra.

Ingen ska behöva oroa sig för att bli gammal. Anhöriga ska känna sig trygga med att deras nära och kära blir väl omhändertagna. Framtidens äldreomsorg behöver bli jämlik och jämställd. I ett sådant samhälle blir vi alla vinnare.

Lars Ohly, partiordförande (V)
Eva Olofsson riksdagsledamot och äldreomsorgspolitisk talesperson (V)
Christer Johansson, gruppledare Knivsta (V)

Skriv en kommentar