föreningen

Mer förebyggande sjukvård

Insändare i Knivstabygden den 18 juni.V-logga

Den bästa sjukvård som man kan tänka sig är den som ser till att människor inte blir sjuka. Därför driver Vänsterpartiet en linje där vi satsar resurser på det förebyggande arbetet. I det budgetförslag som Vänsterpartiet presenterat i riksdagen avsätter vi en miljard kronor till förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete.

Efter införande av vårdval då ersättning betalas ut efter antal listade ”kunder” samt antal läkarbesök, har fokus hamnat på den ekonomiska vinsten. I den allt mer privatiserade vården blir vinsten den stora drivkraften på bekostnad av det förebyggande hälsoarbetet. Det ansvar som primärvården hade för ett förebyggande folkhälsoarbete har till stora delar försvunnit.

I Knivsta har vi nu två vårdcentraler men varken mer vård eller mer förebyggande arbete. I stället är Knivstabornas skattepengar med och finansierar delar av de miljarder som privat sjukvård går med vinst varje år. Vinster som skulle kunna användas till att anställa mer personal till det förebyggande arbetet.

Ett förebyggande arbete som bland annat uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet och sunda matvanor. Vår satsning för en bättre folkhälsa ska även gå till att öka den psykosociala kompetensen på vårdcentraler och ungdomsmottagningar för att tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa bland unga.

Men vårdcentraler behöver också samarbeta med hela samhället som skola, socialtjänst och föreningsliv. Vikten av fysiska aktiviteter i det förebyggande folkhälsoarbetet är en självklarhet för de flesta. I dag måste Knivstas föreningar tacka nej till nya medlemmar på grund av lokal- och planbrist. För att Knivstabor i alla åldrar ska ha tillgång till lokaler för fysiska aktiviteter i framtiden behöver Knivsta Arena starta snarast.

Vänsterpartiet vill bygga världens bästa sjukvård. För oss innebär det att vi satsar resurser redan innan människor blir sjuka. Det är bra för individen och det är bra för samhället. För att klara detta arbete måste vården få tillräckliga resurser. Vår satsning på förebyggande arbete är en satsning på friskare unga medborgare och en bättre hälso- och sjukvård.

Maria Fornemo (V)
Christer Johansson (V)
Björn Jonasson (V)
Pernilla Åkerfeldt (V)

Skriv en kommentar