föreningen

Knivsta snart ett Fair Trade City ?

Samtal i Gredelbykyrkan 5 sep / foto Christer Johansson

Samtal i Gredelbykyrkan 5 sep / foto Christer Johansson

Under samtalet i Gredelbykyrkan den 5 september, dit samtligafullmäktigepartier bjudits in, samtaldes det om värdegrundsfrågor och relationer. Kärlek mellan individer och grupper i samhället togs upp och enigheten mellan partierna var oftast stor. Det kom också upp frågor om livsmedel och lokal respektive global hantering. Här kom det fram lite mer skillnader mellan partierna och när två ungdomar från Diakonia ställde frågor om Rättevisamärkta produkter kunde Vänsterpartiets representant, Björn Jonasson hänvisa till vår motion i vilken vi vill ansöka om att bli ett Fair Trade City.

Här följer hela motionen som Kommunstyrelsen ville avslå men fullmäktige den 9 september återremiterade. Så hoppet finns fortfarande kvar.

Knivsta – Fairtrade City

En av de största och viktigaste framtidsfrågorna handlar om vår miljö. Både på vår fritid och på jobbet, här i Knivsta och ute i världen. Det finns många idéer om vad som kan göras på olika nivåer och varje insats som görs är viktig. De val av inköp som vi Knivstabor gör idag påverkar framtiden för nuvarande och framtida befolkningar, i Knivsta och i resten av världen.

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett effektivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter. För Knivstas del så behöver kommunen för att klara en diplomering, tillsammans med det civila samhället, bland annat, nå upp till följande:

  • Ett utbud av minst 30 Rättvisemärkt produkter fördelat i fyra butiker.
  • Minst tre caféer, restauranger eller hotell serverar Rättvisemärkt kaffe
  • Minst tio arbetsplatser ska konsumera minst en Rättvisemärkt produkt
  • Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen
  • Kommunen ska också ge information om och inrätta en styrgrupp för arbetet.

Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Den 17 maj 2006 diplomerades Malmö som Sveriges första Fairtrade City. I dag finns 27 kommuner i Sverige som diplomerats som en Fairtrade City. Nu tycker vi att det är Knivstas tur.

Vänsterpartiet i Knivsta föreslår
att Knivsta Kommun ansöker om diplomering till att bli en Fairtrade City

Christer Johansson
gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar