insändare

Alliansen klarar inte vårdgarantin

Replik till Knivstabygden 15 september 2010.

Sören Bergqvist på torgmöte i Knivsta

Sören Bergqvist på torgmöte i Knivsta

I ett inlägg i Knivstabygden den 8 september hävdar det moderata landstingsrådet Erik Weiman att mångfalden, med fler vårdgivare i sjukvården, skapat kortare väntetider och bättre kvalitet.

Sanningen är att tillgängligheten inte ökat med privatiseringar. Tvärtom uppvisar privata vårdcentraler sämre resultat än de landstingsdrivna. När det gäller vårdgarantin för nybesök till specialist och behandlingar har den borgerliga majoriteten inte lyckats uppfylla vårdgarantin och den senaste rapporten från Akademiska sjukhuset visar på att endast 60 procent får vård inom 90 dagar. Samtidigt kommer rapporter om vårdbolagens miljardvinster som oftast går till utländska ägare.

Vänster partiet vill skapa världens bästa välfärd, utan privata vinstintressen. Det gör vi genom att försvara och utveckla den framgångsrika svenska välfärdsmodellen 

Sören Bergqvist (V), landstingsråd i opposition
Christer Johansson (V), gruppledare Knivsta

Skriv en kommentar