föreningen

Gruppledardebatt 2 sep i Kupolen

 

Christer håller avslutningsanförande

Christer håller avslutningsanförande

Samtliga åtta partier som har platser i kommunfullmäktige debatterade framtiden inför ett fullsatt Kupolen. Moderator var skådespelaren Roland Nordqvist.

Nedan följer Vänsterpartiets inledning och avslutning:

Inledning
Knivsta är en bra kommun att bo i – för de allra flesta. I olika undersökningar av Skattebetalarnas förening eller Svensk Näringsliv hamnar kommunen ofta högt. Men bakom siffrorna finns en annan sanning: Det vittnas om att många barn och unga i Knivsta far illa på förskolan, i skolan och på fritiden. Trots löften om motsatsen blir antalet barn i barngrupperna fler och lärartätheten är fortsatt låg. 

Vi i Vänsterpartiet vet att det går att förändra den nuvarande bilden och jobbar för ett rättvisare samhälle, för Knivstas alla barn och unga. Vi vill bygga världens bästa välfärd – utan vinstintressen.

Vänsterpartiet vill att minskningen av antalet barn per barngrupp på kommunens förskolor startar nu. Första målet är en minskning med ett barn per grupp under 2011. Barndomen går inte i repris. Vi får bara en chans. Händer det inget är vi beredda att jobba för centrala beslut med maxantal av barn per grupp.

Ungdomar nämns ofta som problem. Jag ser dom tvärtom som en resurs. Om vi låter ungdomar få delta i samhället får vi mycket tillbaka. Därför vill Vänsterpartiet öka ungdomars möjlighet till inflytande över skola och fritid genom att utveckla ungdomstinget och elevråden. Samtidigt med detta vill vi öka antalet vuxna i skolan. Så att lärarna kan bli rena pedagoger. Vi vill också se sommarjobb till åk 9 och åk 1 i gymnasiet.

Vi vill snarast starta byggandet av allaktivitetshuset Knivsta Arena. Vi vill sänka avgifterna i kulturskolan och öka antalet grupper så fler unga kan delta. Digitala bibliotek där det går att låna böcker, film och musik samt ett ökat stöd till Studieförbunden är ytterligare något som vi vill se.

Vi vill bygga bort bostadsbristen med 150 st fler hyresrätter, till 2014, och dessa lägenheter ska byggas av Knivstabostäder. 

Avslutning
Fler aktörer inom det offentliga skulle ge större valfrihet för medborgarna och pressa fram lägre kostnader för kommunerna. Med ekonomer vid rodret och mer privatiseringar skulle alla bli vinnare. Nu kommer rapporter från EU och svenska kommuner om hur det gick.

Den treåriga forskningsstudien PIQUE som genomförts i sex EU-länder kom fram till samma resultat som Uppsala kommun ser vid sina äldreboenden. Marknadsanpassning och privatisering har inte gett bättre och billigare tjänster. Tvärtom har det blivit dyrare för kommunen och sämre för invånarna.

Dessa fakta blundas det för i Knivstas nuvarande ledning. Jämlikhet och jämställdhet är främmande ord i det moderatstyrda Knivsta. Klyftorna ökar mellan kvinnor och män, sjuka och friska och arbetslösa och de som har jobb.

Vänsterpartiet vill minska dessa klyftor och med ditt stöd den 19 september bygga Världens bästa välfärd – utan vinstintressen. 

Lyssna på hela debatten i efterhand på Knivsta Kommuns webbplats

Skriv en kommentar